Articles

M. DENİZ
MARKALI ÜRÜN TERCİHLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
G. OĞUZ
EAST-WEST MIGRATION IN ENVIRONMENTAL CONTEXT, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
Z. YILDIZ, H. TOPUZ
SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
F. TAŞCI
VERİMLİLİK ARTIŞINDA EMEK ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: AH-ME-T MODELİ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
H. TAŞ
İŞKUR'UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: YALOVA İŞKUR ÖRNEĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
P. SARICA
SOCIAL RESPONSES TO TURKEY'S RECENT ECONOMIC CRISES OF 2008-2010, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
Ş. ÖZTÜRK
KAPİTALİST DEVLET İÇİN POST MODERN BİR ORTA YOL ÖNERİSİ: SOSYAL YATIRIM DEVLETİ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
F. MAN
TÜRKİYE'DE ÖRGÜTLÜ EMEK VE DEVLET SÖYLEMİ: TEKEL EYLEMLERİ ÖRNEĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
E. ÇETİNKAYA
TÜRKİYE İŞ KURUMU VE HİZMETLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA SOSYAL TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
Ö. IŞIĞIÇOK
TÜRKİYE'DE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE BİR AKTİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM/BECERİ' 10): BURSA ÖRNEĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
S. DURSUN, S. AYTAÇ, F. AKINCI
İŞE BAĞLI ŞİDDET VE STRES: TAKSİ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
S. Dergisi
İçindekiler, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
S. ÖZDEMİR
Editör Yazısı, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
S. Dergisi
Dergi Künyesi, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
S. ÖZDEMİR
Editör Yazısı, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
A. SAYIN, A. GÜNDOĞDU, B. AKYILDIZ, B. PİRLER, N. OKCAN, S. TEMİZ
Anayasa Değişikliği ve Çalışma Yaşamına Yansımaları-PANEL, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
M. KUTAL
Anayasa Değişikliği ve Çalışma Yaşamına Yansımaları-Açılış Konferansı, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
A. Gökçen, S. MURAT
Anayasa Değişikliği ve Çalışma Yaşamına Yansımaları-Açılış Konuşmaları, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
S. Konferans
Anayasa Değişikliği ve Çalışma Yaşamına Yansımaları-İç Kapak, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
F. DAMLIBAĞ
BATI ANADOLU'DA İHRACAT İÇİN PAMUK ÜRETİMİ (1860-1870), Journal of Social Policy Conferences, (2012)
A. MUSAYEVA
AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
M. KARIC
DAYTON ANLAŞMASI SONRASINDA BOSNA’DA POLİTİK İSTİKRAR VE EKONOMİK PERFORMANS (1997-2006), Journal of Social Policy Conferences, (2012)
D. GÜNAYDIN
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KÜRESEL REFORM YAKLAŞIMLARI, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
T. ÖCAL, H. UÇAR
KÜMELENMELERDE YAPISAL DEĞİŞİM VE REKABET GÜCÜ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
O. KOÇAK, Z. ERDOĞAN
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
O. KOÇAK, Y. ÇAKMAK
PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
Y. ŞİŞMAN
TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
S. YORGUN
GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
D. GİZ, S. CECAN
ENFLASYON HEDEFLEMESİ, MAKROEKONOMİK İSTİKRAR VE TÜRKİYE, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
K. AYDIN, T. GÜLOĞLU
TÜRKİYE'DE NİSPİ YOKSULLUĞUN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
A. MAHİROĞULLARI
1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
Z. PARLAK, S. ÖZDEMİR
ESNEKLİK KAVRAMI ve EMEK PİYASALARINDA ESNEKLİK, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
S. Dergisi
Dergi Künyesi, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
S. Dergisi
İçindekiler, Journal of Social Policy Conferences, (2012)
A. BENLİ, Ö. TOPKAYA
ÇİN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE 1980 SONRASI DÖNEMDE YAŞANAN DÖNÜŞÜMLER, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
H. ZAİM
BİLGİ YÖNETİMİNİN ALT YAPISI VE BİLGİ YÖNETİMİ PERFORMANSI: TÜRKİYE’DE BİR SAHA ÇALIŞMASI, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
O. KOÇAK, E. KAVİ
BİLGİ TOPLUMUNDA EVDEN ÇALIŞMANIN ETİK BOYUTU, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
E. ZENGİN, A. ESEDOV
ÇEVRE SORUNLARININ YEREL ÖZELLİKLERİ VE ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
N. ARSLAN
YÖNETİMİN YENİ YAPI TAŞLARI BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER: “YAVRU LEVİATHANLARA DOĞRU”, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
Ş. ÇALIŞKAN
TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
H. ZAİM, M. TARIM
HASTA MEMNUNİYETİ: KAMU HASTANELERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
O. ALACAHAN
ÇOCUĞUNU SOKAKTA ÇALIŞTIRAN AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ, TUTUM VE BEKLENTİLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
L. ŞAHİN, F. GÜÇLÜ
GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
T. DERELİ
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) NORMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE'DE SENDİKA ÖZGÜRLÜKLERİ VE YENİ YASA TASLAĞINININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
A. HANLEİN (Çev. A. Hekimler)
GERHARD KESSLER'İN HAYATI VE TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKANIN GELİŞMESİNDEKİ KATKILARI, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
C. ÖZTAŞ, E. ZENGİN
YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
C. ÖZTAŞ, E. ZENGİN
YEREL YÖNETİMLER VE KÜLTÜR HİZMETLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
A. MAHİROĞULLARI
SELÇUKLU/OSMANLI DÖNEMİNDE KURUMSAL BİR YAPI: AHİLİK/GEDİK TEŞKİLATI VE SOSYO-EKONOMİK İŞLEVLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
E. KAVİ
ÇİFT S MODELİ BOYUTUYLA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ, BANKACILIK VE ÖZEL FİNANS KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
F. TAŞCI
TÜRKİYE'DE SENDİKALARIN ÖZELLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
U. OMAY
İHTİYAÇLARIN MANİPÜLASYONU VE ÇALIŞMA, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
K. YILDIRIM
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'NİN KARŞILAŞTIRMALI DEMOGRAFİK YAPISI, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
L. ŞAHİN, M. ÖZTÜRK
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMU, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
M. SOLAKOĞLU, E. OKUMUŞ
, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
İ. YAVUZCAN
ALMANYA'DA TÜRK ve İRANLI İŞLETMECİLER ÖRNEĞİNDE ETNİK EKONOMİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
N. TORLAK
, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
F. APAYDIN, N. TORLAK
DENISON'UN ÖNERDİĞİ UYUM SAĞLAMA YETENEKLERİYLE MILES ve SNOW'UN STRATEJİ TİPOLOJİSİNİN DESTEKLENMESİ ve AÇIKLANMASI ve BUNLARIN İŞLETMELERİN PERFORMANS ÇIKTILARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
N. BAYYURT
İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
L. ŞAHİN
TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ ve İŞSİZLİK SORUNU, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
H. BAŞEL
TÜRKİYE'DE NÜFUS HAREKETLERİNİN VE İÇ GÖÇÜN NEDENLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
M. ÖZTÜRK
TÜRKİYE'DE ve DÜNYADA YENİ SENDİKAL PERSPEKTİFLER, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
M. SAĞIRLI
EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
M. DURUEL
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE UZUN DÖNEMLİ İŞSİZLİĞE KARŞI UYGULANAN İSTİHDAM POLİTİKALARI, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
H. ZAİM
“PERFORMANSA DAYALI ÜCRET” UYGULAMASININ DOKTOR MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
A. GENÇLER, S. APAK
, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
S. YORGUN
SİVİL TOPLUM DÜZENİNDE SENDİKALARIN GELECEĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
H. ZAİM, F. GÜRÜN
KURUMSAL BAŞARININ GİZLİ ANAHTARI: ENTELEKTÜEL SERMAYE, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
Z. ERDEM
"ENTELEKTÜEL SERMAYE"NİN KÜRESEL EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
T. AKGEYİK, M. GÜNGÖR, Ş. UŞEN, U. OMAY
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ FENOMENİ: ULUSLARARASI DENEYİMLER ve PERSPEKTİFLER, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
S. ÖZDEMİR, H. ERSÖZ, H. SARIOĞLU
KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ ve KOBİ'LERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
Y. ALPER
KURUMSAL YAPIDA “TEK ÇATI” HAYATA GEÇTİ, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
S. MURAT
DOĞUM YERLERİNE GÖRE İSTANBUL NÜFUSU ve İÇ GÖÇLER, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
T. DERELİ
, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
M. KUTAL
TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SORUNLAR (2007), Journal of Social Policy Conferences, (2011)
H. ARSLAN
HOCAM ve ARKADAŞIM RAHMETLİ PROF. DR. HAŞMET BAŞAR, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
M. KILIÇ
CAN DOSTU HAŞMET BAŞAR, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
R. CİNİSLİ
GÜZEL İNSAN HAŞMET BAŞAR, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
A. BÜYÜKKAYA
DOSTUMA SELAM OLSUN, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
N. ÖZKAN
DOSTUM, BACANAĞIM, GÜZEL İNSAN PROF. DR. HAŞMET BAŞAR HAKKINDA, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
İ. SEZAL
YARIM KALAN DOSTLUK, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
Y. ALPER
BİR KARINCA AZMİYLE ÇALIŞAN HOCAM PROF. DR. HAŞMET BAŞAR'A, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
B. KURTULUŞ
PROF. DR. HAŞMET BAŞAR'IN ARDINDAN, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
G. KUTAL
DEĞERLİ DOSTUMUZ PROF. DR. HAŞMET BAŞAR'I ANARKEN, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
T. DERELİ
PROF. DR. HAŞMET BAŞAR'IN ANISINA, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
M. KUTAL
ÇALIŞKAN BİR ÖĞRENCİ, DEĞERLİ BİR BİLİM ADAMI VE UNUTULMAZ BİR DOST: PROF. DR. HAŞMET BAŞAR, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
A. COŞKUN
BİR GÖNÜL DOSTU HAŞMET BAŞAR VARDI..!, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
K. ÖZAL
HAŞMET BAŞAR “Bir Güzel İnsan”, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
N. YALÇINTAŞ
BİR HATIRA, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
S. ZAİM
RAHMETLİ KARDEŞİM HAŞMET BAŞAR'IN HATIRASINA, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
E. BAŞAR
PROF. DR. HAŞMET BAŞAR İLE YİRMİDOKUZBUÇUK YIL, Journal of Social Policy Conferences, (2011)
S. ZAİM
İslam Kalkınma Bankası'nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
E. TAŞKIN
Türkiye Sigorta Pazarının Avrupa ve ABD Sigorta Pazarları ile Karşılaştırılması, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. DEMİRCİ, M. ULUKÖY
ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması-KKP) Sisteminin Organizasyonu ve LBS Uygulama Süreci, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
N. YAVUZ
Türkiye'de İhracat ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Ş. AKAR
İstanbul'da Bir Askeri Terzihane Atölyesinin Kuruluşu ve Nizamnamesi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. YÜCE
Kırgız Cumhuriyeti Vergi Sisteminin Genel Yapısı ve Değerlendirilmesi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
N. ÖZTÜRK
Osmanlı Devleti'nde Bazı Kamu Görevlilerinin Hapisle Cezalandırılmalarına İlişkin Ek Bilgiler (1300-1453), Journal of Social Policy Conferences, (2010)
F. OKUT, H. YAZICI
Türk Yazar Sosyolojisinden Bir Kesit, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
B. KURTULUŞ
Amerika Kıtasının Keşfi: Kuzey Amerika- Asya Bağlantısı, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Y. KALAFAT
Karapapah Türkleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. İLGEN
Bozkır Göçebelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Y. HACALOĞLU, R. MEMİŞOĞLU
Dede Korkut Destanlarında Adları Geçen Oğuz Beylerinin Hatıralarını Taşıyan Yer Adları Üzerine Bir Deneme, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
T. EROĞLU, H. KILIÇ
Türk İnançları ve İnanışlar, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
O. DOĞAN
Türkistan (Orta Asya) Tarihi ile İlgili Belgeler (Belgelerin Özellikleri, Değerlendirilmesi, Önemi ve Özetleri), Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. DOĞAN, C. DOĞAN
Yörüklerin Hayat Tarzı, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. DOĞAN
Nüfus Hareketleri ve Sosyal Değişme, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Y. BAYRAKTUTAN
Coğrafi Unsurlar Işığında Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Orta Asya, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. AYNURAL, A. KESİCİ
Türk Dünyasının Petrol ve Doğal Gaz Zenginliği, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. ZAİM
Yeni Gelişmeler Işığında Bilgi İşi ve Bilgi İşçisi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. ÖZBEK
İnsan İlişkilerinde Empatinin Yeri ve Önemi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Z. ERDEM
Sanayi İşçisinden Bilgi İşçisine: Yeni Ekonominin Değişen İşçi Tipi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
U. DOLGUN
Çalışma Yaşamında Gözetim, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. AYDEMİR
Bankacılıkta Stres Sorunu: Stres Düzeyi, Kaynakları ve Başa Çıkma Yolları Üzerine Bilecik'te Bir Araştırma, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. AKSOY
Çalışma Hayatında Stres Kaynakları, Stres Belirtileri ve Stres Sonuçlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
B. AKDEMİR
Küresel Rekabet Ortamında İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Rolü: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. SAYIN
İstihdam Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Türkiye İş Kurumu, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. MAHİROĞULLARI
Küreselleşmenin Türk Çalışma Hayatına Etkileri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. KESER
Çalışmanın Değişen Anlamı ve Çalışmaya İlişkin Yeni Trendler, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. DİNÇER, F. İSTANBULLU DİNÇER, S. MUĞAN ERTUĞRAL, T. GÜNAY TURAN, A. GÜNGÖR, N. TEKELİ
Turizm Sektöründe Uluslararası Çalışma Örgütü Normlarının Önemi ve Bu Normların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, UÇO Türkiye Temsilciliği ve Turizm Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
F. DEMİR
İşverenin İşyeri Sağlık Birimi Kurma Yükümlülüğü Üzerine Düşünceler, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. BENLİ
4447 Sayılı Kanuna Göre İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. UĞUR
Geçiş Ekonomilerinde Emeklilik Sistemi Reformları, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. SEYYAR
Almanya'da Sosyal Hizmetler Eğitiminin Özellikleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ÖZDEMİR
Sosyal Gelişim Düzeyleri Farklı Refah Devletlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir İnceleme, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. MURAT, İ. ŞENÖZ
Üsküdar İlçesinde Ailelerin Konut Sahipliği ve Konuta Yaklaşım Biçimleri: Hanehalkı Reisleri (HHR) Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. GENÇLER
Avrupa Birliğinin Göç Politikası, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
B. BACAK
Sosyal Güvenlik Yönüyle Bireysel Emeklilik, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. AYTAÇ
İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere Özürlüler İçin Sosyal Yaşam Merkezi Projesi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Y. ALPER
Sosyal Güvenlik ve Turan Yazgan, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Y. ALPER
Turan Yazgan ile Üniversite ve Türkiye Üzerine Bir Sohbet, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. KADIOĞLU
Yeni Yüzyılın İsmail Gaspıralı'sı… Prof. Dr. Turan Yazgan, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
V. GAYFULLİN
Bilim ve Faaliyet Adamı, Organizatör, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. ABBASOV
Prof. Dr. Ali Abbasov'un Prof. Dr. Turan Yazgan ile ilgili Düşünceleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. ŞEYHUL
Türk Dünyası Aydınlarından Sadri Maksudî ve Turan Yazgan: Vatanseverlikten Avrasyacılığa Doğru, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. MAMASIDIKOV
Turan Yazgan: Türk Milletinin Gururu, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
K. TOKTOMAMATOV
Kırgızistanlıların Gözüyle Turan YAZGAN, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ÜNLÜ
Turan Yazgan Hoca ve Türk Dünyası, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
N. ATLIĞ
Turan Yazgan İçin, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. YÖRÜK
Prof. Dr. Turan YAZGAN ya da Çağdaş Gaspıralı İsmail Bey, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. ERKAL
Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamız ve Bazı Anılar, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. GÖKÇEN
Hocamız, Dostumuz ve Ağabeyimiz Profesör Dr. Turan Yazgan, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ZAİM
İsmail Gaspıralı'dan Turan Yazgan'a, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
O. TUNA
Memleketimizde Sendikaların Üzerinde Durdukları Meseleler, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
E. ZADİL
Mesleğe Yönelme, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
R. ROCH
İş Mevzuatı Tatbikatının Kontrolü Mevzuunda İşveren ve İşçi Mesleki Teşekkülleri ile İş Müfettişliği Arasında Teşriki Mesai, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. YAŞA
Modern Sosyal Siyasetin Bir Vasıtası Olarak Vergi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. IRMAK
Memleketimizin Çalışma Meseleleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ZAİM
Türkiye Mensucat Sanayiinde Ücretler, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
C. ABAOĞLU
İşçi Sağlığı ve Beslenme, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. Wendt
Kolektif Akitlerin Esas ve Nevileri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
F. TAŞCI
TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
N. ALAYOĞLU
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARIN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
E. CAM
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972), Journal of Social Policy Conferences, (2010)
E. ZENGİN, C. ÖZTAŞ
YEREL YÖNETİMLER VE SPOR, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
İ. YUMUŞAK
Beşeri Sermayenin İktisadi Önemi ve Türkiye'nin Beşeri Sermaye Potansiyeli, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
İ. COŞKUNDENİZ
Toplulukla İş İhtilafları, Hazırlanması ve Yürütülmesi Meseleleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
E. ZADİL
İşçi ve Sendikacıların Eğitimi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
O. TUNA
Sendikacılık ve Siyaset, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
C. TALAS
Sosyal Güvenlik Meselemiz, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. SERTER
Tütün Sanayinde İşçi Gözüyle İşveren-İşçi Münasebetleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. FURGAÇ
Hayat Pahalılığı ve Ücretlerin Tayini, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
B. ERSOY
Türk Sendikacılığının İnkişafına Mani Olan Bazı Sebepler, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. Arndt
Asgari Ücretler, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
F. KARAYAZICI
İngiltere'de Kömür Sanayiinde 1900-1950 Yılları Arasında İşçi ve İşveren Münasebetleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
R. STONE
İşletme Dahilinde Beşeri Münasebetleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
O. TUNA
Memleketimizde Sendikacılık Hareketlerinin Gelişmesi ve İşçilerimizin Sendikalaşma Meselesi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
L. SCHACHTER
Amerikada Sendikacılık Hareketleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
B. ERSOY
İşçi Gözü İle İşçi ve İşveren Münasebetleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
L. COSTA
ILO'nun Tekstil İşçilerine Sağladığı Faydalar, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
E. ZADİL
Mesleki Yetiştirme ve İşçi Akademileri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. WENDT
Almanyada İşçilerin İşletmelerin Sevk ve İdarelerine İştirakleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Ş. TÜRKEKUL
İşveren Zaviyesinden İşçi ve İşveren Münasebetleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
W. WAITE
Amerika Birleşik Devletlerinde Devamlı İş Temini Meselesi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. MURAT, İ. ŞENÖZ
ÜSKÜDAR İLÇESİNDE AİLELERİN SOSYAL TUTUM VE DAVRANIŞLARI: HANE HALKI REİSLERİ (HHR) ÜZERİNE GÖRGÜL (AMPİRİK) BİR ARAŞTIRMA, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. MAHİROĞULLARI
KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNE ETKİSİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
D. DURSUN
ORTADOĞUNUN EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ YAPI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GENEL TESPİTLER, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. AYNURAL, A. KESİCİ
BATI TÜRKİSTAN CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ’NİN GEREKLİLİĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. SARAY
İDEAL BİR DİPLOMATIN (ELÇİNİN) ORTAYA ÇIKIŞI, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
B. AKDEMİR, Y. ÇUKACI
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ DEĞERLERİYLE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ VE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. SARI, A. BARDAKÇI
FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASINA DÖNÜK BİR ÇALIŞMA: DENİZLİ ÖRNEĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. ÖZTÜRK
, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
K. AYDIN
HİZMET İŞLETMELERİNDE SERVQUAL YÖNTEMİ İLE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE KOCAELİ'NDEKİ SEYAHAT İŞLETMELERİNDEN EFE TUR UYGULAMASI, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. YOLAÇ
TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE YOĞUNLAŞMA, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Ş. KIR
TÜRKİYE’DE FİNANSAL BİR ARAÇ OLARAK YENİ PARA BİRİMİNE GEÇİŞİN (YTL) FAYDALARI VE KAYITDIŞI EKONOMİYE MUHTEMEL ETKİLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. ŞEN, M. KARAGÖZ
TÜRKİYE'DEKİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜMEVE İHRACATA ETKİSİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. KABASAKAL, Ş. GÖRMÜŞ
, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
E. KARAGÖL, A. SEREL
TÜRKİYE'DE İHRACAT VE GSMH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KOİNTEGRASYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
R. BOZLAĞAN
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL ARKA PLANI, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. EKİNCİ
Sanayileşme Stratejileri Çerçevesinde Çevre Boyutlu Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışına İlişkin Değerlendirmeler, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Z. ÖZDEMİR
Tüketici Kredilerinin Yapısı, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Z. ÖZDEMİR
BİLANÇO YAPISI İTİBARIYLA TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. COŞKUN
21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN SANAYİ VE KOBİ STRATEJİLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. SEÇER
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DUYGULAR VE DUYGUSAL EMEK: SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ VE ÖRGÜT TEORİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
E. KAVİ
STRATEJİK AÇIDAN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KALİTE YÖNETİMİNDEKİ SORUMLULUĞU ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. ZAİM
TÜRKİYE’DE BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
B. KURTULUŞ
İŞ AHLAKI: GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. KESER
4857 SAYILI İK. VE 2821 SAYILI SK’NUN 31 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA TARAFLARIN İSPAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. UŞAN
İş Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği İle Kadın, Çocuk ve Genç İşçileri İlgilendiren Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. PALAZ
WOMEN’S LABOUR FORCE PARTICIPATION IN TURKEY, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. ÜNSÜR
KÜTAHYA FİNCANCILAR ESNAFI ANLAŞMASI, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
T. ÖCAL
SENDİKAL KİMLİK, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. YORGUN
Sendikaların Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Arayışları, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. KUMAŞ, F. FİDAN
AKADEMİSYEN ve TEKSTİL İŞÇİLERİ KARŞILAŞTIRMASI ÖRNEĞİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN ÇALIŞMA OLGUSUNA BAKIŞLARI, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. PALAZ
DÜZGÜN İŞ (DECENT WORK) KAVRAMI VE ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİNİN BİR KAR ŞILA ŞTIRMASI, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
O. KOÇAK
ELEKTRONİK TİCARET VE İSTİHDAMA ETKİSİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Ö. IŞIĞIÇOK
KÜRESEL GERÇEKLERLE TÜRKİYE’DE YABANCI KAÇAK İŞ Çİ SORUNU: BOYUTLARI VE SONUÇLARI, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
T. AKAN
, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. KARA, M. DURUEL
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. GENÇLER
2001 EKONOMİK KRİZİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ İSTİHDAMA ETKİSİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
T. AKGEYİK
TÜRKİYE İÇİN REKABETÇİ ÜRETİM VE İSTİHDAM STRATEJİLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. ÇELİK
REFAH DEVLETİNDE KRİZ VE YENİDEN YAPILANMA, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. KULE, M. ES
TÜRKİYE’DE KENTSEL YOKSULLUK: KOCAELİ ÖRNEĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. ŞENKAL
SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL VATANDAŞLIK: Kölelikten Sosyal Vatandaşlığa (Avrupa Birliği Sosyal Vatandaşlık Örneği), Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. SEYYAR
AVUSTURYA’DA BAKIMA MUHTAÇLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ÖZDEMİR
BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE REFAH DEVLETLERİNDE SOSYAL HARCAMALARIN ANALİZİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. ERSÖZ
5272 SAYILI YASA ÖNCESİNDE TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİN SOSYAL POLİTİKA ALANINDAKİ DENEYİMLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
R. SEYMEN
İNSAN VE SOSYAL TEORİ (Normatif Bir Değerlendirme Denemesi), Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. ALTINYURT
Hocam Sen Herşeye Layıksın, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Y. ALPER
Hocam Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'a Teşekkrülerimle, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
İ. KARGÜL
Türk Dünyası Yörüngesinde Nevzat yalçıntaş, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. GÖKÇEN
Hocamız Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. BÜYÜKKAYA
Sorumluluk ve Hoşgörü, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
B. AKARCALI
Gizli Güç Nevzat Yalçıntaş, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. GÜLLE
Şahsına Münhasır Bir İlim Adamı, Aydın...., Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. BAŞESKİOĞLU
Sayın Profesör Nevzat Yalçıntaş, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. COŞKUN
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş (Nevzat Hoca), Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ZAİM
Sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'a Armağan, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Z. PARLAK
Avrupa Birliği'ne Aday Doğu Avrupa Ülkelerinde Sosyal Diyalog: AB ile Bütünleşme Süreci Açısından Bir Değerlendirme, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. EVREN
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve Kamu Personel Rejimi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. KAPANOĞLU
Dünden Bugüne Kamu Kesiminde İstihdam ve Ücretler, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. KESİK
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. GÜRAN
Türk Kamu Personel Rejimi ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı'nın Bu Konudakı Hükümleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
N. YILMAZ
Farklılaştıran ve Ayrıştıran Bir Mekanizma Olarak Kentleşme, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ÖZDEMİR
“Kar Gütmeyen Kuruluşlar” (KGK) ve Sosyal Refah'ın Sağlanmasında Artan Rolü, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ÖZDEMİR
Sosyal Refah'ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: “Refah Karması” ve Sosyal Refah Sağlayıcı Kurumlar, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Z. PARLAK, B. ÇETİN
BİLGİ TOPLUMU ve BİLGİ İŞÇİSİ BAĞLAMINDA ÇAĞRI MERKEZLERİ: EMEK SÜRECİ, İŞ ve İSTİHDAM, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Ö. ASLAN
YENİ EKONOMİ: ÖZELLİKLERİ VE ENDÜSTRİLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. YALÇINTAŞ
Uluslararası Rekabet Karşısında Türk İşletmelerinin Durumu ve Girişimcilik, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
İ. AYKUT
Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Özel Bir Proje: Vakıf Evleri, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ZAİM
İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Tarihçesi ve Gelişimi, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
M. EKİNCİ
ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE'NİN POTANSİYEL HİZMET ENDÜSTRİLERİNE İLİŞKİN ANALİZLER, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
N. TURAN
SELÇUKLU VE OSMANLI ANADOLU'SUNDA AHİLİĞİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİM SÜRECİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
G. BAŞBUĞ
DUYGUSAL EMEĞİN İŞ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
A. SÜLEYMANOV
ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMLARINDA AİLE VE EVLİLİK İLİŞKİLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
H. KESİCİ
ADAM SMITH VE AHLAK TEORİSİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
Ö. CEYLAN
TÜRKİYE'DE SOSYAL SİYASETİN OLUŞUMUNDA GERHARD KESSLER, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
T. ÖZÇELİK
Ceride–i Havadis'de Ziraat, Ticaret ve Sanayi Tartışmaları, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
R. BOZLAĞAN
Örgütsel Yurttaşlık Davranışı ve Belediyelerde Yönetim Sorunu, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ÖZDEMİR, H. BAŞEL, H. ŞENOCAK
Sivil Toplum Kuruluşları (STK)'nın Artan Önemi ve Üsküdar'da Faaliyet Gösteren Bazı STK'lar Üzerine Bir Araştırma, Journal of Social Policy Conferences, (2010)
S. ÖZDEMİR
KÜRESELLEŞME VE REFAH DEVLETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Journal of Social Policy Conferences, (2010)