Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 119 - 135 2018-05-30

AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ DARPHANELERİ

Betül Teoman [1]

176 711


XIV. yüzyılın başlarında Kütahya, Afyon ve Denizli bölgesinde hâkim olan Germiyanoğullarının batıya yaptıkları akınlar sırasında Aydınoğlu Mehmed Bey ve kardeşleri önemli rol oynamışlar, daha sonrasında Ege bölgesinde yaklaşık yüz yirmi yıl hüküm sürerek bölgeye hakim olmuşlardır (M.1308-1390 / M.1403-1426).


Çalışmamız bu dönemde Aydınoğulları tarafından basılan sikkeler üzerindeki darp yerlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Aydınoğlu beylerinden; Mübarizeddin Mehmed Bey, I. Umur Bey, Hızır Bey, İbrahim Bahadır Bey, Süleymanşah, Yakup Bey, İsa Bey, Musa bey, II. Umur Bey, Cüneyd Bey ve Mustafa Bey’e ait sikkelerden örnekler günümüze ulaşabilmiştir[1].

Sikkeler üzerinde görülen darp yerleri; Ayasuluk, Birgi, Sultanhisar, İzmir, Lâdik, Tire ve Yenişehir’dir. Çalışmamızda Aydınoğulları tarafından bastırılan sikkeler darphane bazında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 


Sikke, Aydınoğulları, Darphane, Ayasuluk
  • - Akın Himmet, Aydınoğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma, Ankara 1968 - Artuk İbrahim ve Artuk Cevriye, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu, İstanbul 1970 - Ender Celil, Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe Beylikleri Paraları, İstanbul 2000.- Cüneyt Ölçer, Aydın Oğulları Beyliği Paraları, İstanbul 1985.- Ender Celil, Lâdik (Denizli) Sikkeleri, İstanbul 1994.- Gustave Schlumberger, Numismatique de L’Orient Latin, Paris 1878.- İzmirlier Yılmaz, Aydınoğulları Beyliği Paraları, İstanbul, 2005.- Kabaklarlı Necdet, “Çelebi Mehmed’in Bakır Paraları”, Anadolu Nümismatik Bülteni, İstanbul 2007, sayı: 2, s.6-9. - Kireç Hasan “Aydınoğulları Beyliğine Ait Yeni Bir Darp Yeri: Birgi”, Türk Nümismatik Derneği Bülteni No.43, İstanbul 2014, s.2-5.- Kireç Hasan “ Aydınoğulları Beyliğinin Yenişehir Darplı Sikkeleri”, Türk Nümismatik Derneği Bülteni No.45, İstanbul 2016, s.1-4.- Sağıt Betül ve Teoman Gültekin, “Aydınoğlu Beyliği Sikkeleri ve Beyliğin tarihine Yeni Bir Bakış”, Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu I (4-6 Kasım 2010), TTK, Ankara 2013, s.309-339.- Sağıt Betül, Anadolu Darplı İslami Sikkelerde Yazı (1071-1400), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2012.- Şengün Tuncer, “Aydınoğlu Hızır Bey’in Tarihli Bir Dirhemi”, Türk Nümismatik Derneği Bülteni, Sevgi Gönül Hatıra Sayısı, İstanbul 2005, s. 121-122.- Şentürk Şennur, “ Çift Başlı Kartal ve Avcı Kuşlar” Sikkeler Ne Anlatır, İstanbul 2009.- Şentürk Şennur, Asya’dan Anadolu’ya İnen Rüzgar, Beylikler Dönemi Sikkeleri, İstanbul 1994.- Teoman Gültekin ve Eron Kamil, “İzmir’de Basılan İlk Aydınoğlu Dirhemi”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, İstanbul 2007, S. 124, s.113-114.- Tevhid Ahmet, Müze-i Hümayun Meskûkât-i Kadime-i İslâmiye Kataloğu, Kostantiniyye 1321.- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1988, s. 104-121.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Author: Betül Teoman (Primary Author)
Institution: Dokuz Eylul University, Turkey
Country: Turkey


RIS TY - JOUR T1 - AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ DARPHANELERİ AU - Betül Teoman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32953/abad.411613 DO - 10.32953/abad.411613 T2 - Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 135 VL - 1 IS - 1 SN - 2618-6004-2636-8188 M3 - doi: 10.32953/abad.411613 UR - https://doi.org/10.32953/abad.411613 Y2 - 2018 ER -