Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 71 - 91 2018-10-12

XIV. VE XV. YÜZYIL PALEOLOGOS HANEDANI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER VE BU EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kübra Karakoç [1]

78 84

XIV. ve XIV. yüzyıllarda Bizans İmparatorluğunu yöneten Paleologos Hanedanı ve hanedan ailesine mensup kişilerin yapmış oldukları evlilikler incelenmiştir. XIV. ve XV. yüzyıl Bizans Kronikleri ve telif eserlerden yararlanarak düğün olgusu gelenekleri ve inanışları gereği değerlendirilmiştir. Bizans İmparatorluğunda gerçekleşen evlilikler Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine göre gerçekleşmekteydi. Bu amaçla din unsuru evlilik için önemli bir nokta idi. Bizans İmparatorluğun içerisinde gerçekleşen düğünlerin nasıl ne şekilde gerçekleştiği adet ve gelenekleri değerlendirilmiştir. Evliliklerin siyasi, ekonomik ve diplomatik açıdan önemli olduğu aynı zamanda yerli ve yabancı hanedanlar arasında yapılan evlilikler saptanmıştır.  İmparator ve imparatorluk içerisinde kimlerin ne sebeple kimin ile evlendikleri ve kurulan akrabalık ilişkileri belirtilmiştir.

Bizans İmparatorluğu, Paleologos Hanedanı, Evlilik, Düğün
  • Allen Jelisaveta Stanojevich, “ Nemanjid Dynasty” The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P.K., 1.Baskı, Oxford University, New York-Oxford 1991, s. 1451-1452. Ayönü Yusuf, “Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler ( XI. XII. Yüzyıllar)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2009, s. 64. Cantacuzeni Ioannis, Istorion Biblion IV, cilt II, Bon 1831. Cantacuzeni Ioannis, Istorion Biblion IV, Cilt III, Bon 1832. Chalkondyles Laonikos, The Histories, C.I,- II Kitap 6-10, Çev. Anthony Kaldellis,1. Baskı, Harvard University Press Cambridge Massachusetts, London 2104. Gregoras Nicephorus, Romaikes Istorias, Bon 1829. Kayapınar Ayşe, “ Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370)”, Türkler, C.II, Ankara 2002, s. 810-819. Kazdan Alexsander P., “Palaiologos”, The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P.K., 1.Baskı, Oxford University, New York-Oxford 1991, s. 1557. Konukçu Enver Konukçu, “ Berke Han- Altın Orda Hanı (1256-1266)”, C.V, Türk Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, İstanbul 1992, s. 506. Laiou A. E., “A Byzantine Prince Latinized: Theodore Palaeolugus, Marquis of Montferrat” Byzantion 38 (1968), s. 386. Miller Timothy S., The History of John Cantacuzenus (Book IV): Text, Translation, and Commentary, Doctoral Dissertation of Philosophy, The Catholic University of America, Washington D.C 1975. Nicol Donald M., Bizans’ın Soylu Kadınları- The Byzantine Lady ( 1250-1500), Çev. Özden Arıkan, 2.Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2001. Nicol Donald M., Bizans’ın Son Yüzyılları (1261-1453), Çev. Bilge Umar, 2.Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003. Nicol Donald M., Konstantinos Paleologos, Çev. Efe Kurtoğlu, 1. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 2013. Norwich John Julıus, Bizans Erken Dönem (MS 323-802), C.I., 1.Baskı, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2013. Ostrogorsky Georg, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, 8.Baskı, Ankara, TTK Yayınları, 2015. Rice Tamara Talbot, Bizans’ta Günlük Yaşam: Konstantinopolis Bizans’ın Mücevheri, Çev. Bilgi Altınok, 1.Baskı, Göçebe Yayınları, İstanbul 1998. Schreiner Peter, Die Byzantinischen Kleinchroniken, Cilt I, Viyana 1975. Sfrancis Yorgios, Yorgios Sfrancis’in Anıları- Chronicon Minus, Çev. Levent Kayapınar, 1.Baskı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009. Talbot Alice Mary Talbot, “John VI Kantakouzenos’’, The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P.K., 1.Baskı,Oxford University, New York-Oxford 1991, s. 1050. Talbot Alice Mary, “ Andronikos II Palaiologos’’, The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P.K., 1. Baskı, Oxford University, New York-Oxford 1991, s. 94-95. Talbot Alice Mary, “ Andronikos III Palaiologos’’, The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P.K., 1.Baskı, Oxford University, New York-Oxford 1991, s. 95. Talbot Alice Mary, “ Michael VIII Palailogos’’, The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P.K., 1. Baskı, Oxford University, New York-Oxford 1991, s. 1367. Talbot Alice Mary, “Andronikos IV Palaoilogos”, The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P.K., 1.Baskı,Oxford University, New York-Oxford 1991, s. 95. Talbot Alice Mary, “John V Palaiologos”, The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P.K.,1.Baskı, Oxford University, New York-Oxford 1991, s. 1050. Talbot Alice Mary, “Manuel II Palaoilogos’’, The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed.A.P.K., 1.Baskı,Oxford University, New York-Oxford 1991 , s.1291.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date GÜZ-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Kübra Karakoç (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { abad450508, journal = {Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi}, issn = {2618-6004}, eissn = {2636-8188}, address = {Namik Kemal University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {71 - 91}, doi = {10.32953/abad.450508}, title = {XIV. VE XV. YÜZYIL PALEOLOGOS HANEDANI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER VE BU EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Karakoç, Kübra} }
APA Karakoç, K . (2018). XIV. VE XV. YÜZYIL PALEOLOGOS HANEDANI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER VE BU EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 71-91. DOI: 10.32953/abad.450508
MLA Karakoç, K . "XIV. VE XV. YÜZYIL PALEOLOGOS HANEDANI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER VE BU EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 71-91 <http://dergipark.org.tr/abad/issue/39698/450508>
Chicago Karakoç, K . "XIV. VE XV. YÜZYIL PALEOLOGOS HANEDANI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER VE BU EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 71-91
RIS TY - JOUR T1 - XIV. VE XV. YÜZYIL PALEOLOGOS HANEDANI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER VE BU EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Kübra Karakoç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32953/abad.450508 DO - 10.32953/abad.450508 T2 - Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 91 VL - 1 IS - 2 SN - 2618-6004-2636-8188 M3 - doi: 10.32953/abad.450508 UR - https://doi.org/10.32953/abad.450508 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi XIV. VE XV. YÜZYIL PALEOLOGOS HANEDANI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER VE BU EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Kübra Karakoç %T XIV. VE XV. YÜZYIL PALEOLOGOS HANEDANI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER VE BU EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi %P 2618-6004-2636-8188 %V 1 %N 2 %R doi: 10.32953/abad.450508 %U 10.32953/abad.450508
ISNAD Karakoç, Kübra . "XIV. VE XV. YÜZYIL PALEOLOGOS HANEDANI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN EVLİLİKLER VE BU EVLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (October 2018): 71-91. https://doi.org/10.32953/abad.450508