Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
e-ISSN 1694-528X | Period Bimonthly | Founded: 2004 | Publisher Akademik Bakış | http://akademikbakis.org/

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 1694-528X | Period Bimonthly | Founded: 2004 | Publisher Akademik Bakış | http://akademikbakis.org/
Cover Image

83.792

560.148
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Last Issue
Issue 71 - Mar 2019
 1. FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİ ÜZERİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
  Pages 1 - 12
  Günay YILDIZ
 2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN TÜRK MALİYESİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
  Pages 13 - 29
  Recep TEMEL
 3. DARÜLFÜNUN GREVİ
  Pages 30 - 43
  Mehtap KAYIKÇI YILMAZ
 4. SÖMÜRGENİN GÜCÜ MODERN DEVŞİRMELER VE DÖNEKLER
  Pages 44 - 56
  Yasin AKYILDIZ
 5. ENERJİ GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ
  Pages 57 - 67
  Nurullah KOCATEPE
 6. ÜLKELERİN TURİZMDE TANITMA AMAÇLI KULLANDIKLARI SLOGANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 68 - 93
  Yusuf AYMANKUY, Şimal AYMANKUY, İrem Ceylan KARAGÖZ
 7. İşsizlik ve İŞKUR’ un Aktif İstihdam Politikaları
  Pages 94 - 119
  Yasin AKYILDIZ
 8. OSMANLI MAHALLESİNDE CEMAAT İÇİ AHLAKİ OTO-KONTROL SİSTEMİ: SUÇ İLE SUÇLUNUN TESPİTİ, KAVRAMLAŞTIRILMASI VE SUÇLUNUN DIŞLANMASI (İHRAÇ)
  Pages 120 - 148
  Emre KOÇ
 9. Ön Lisans Öğrencilerinin Kampüs Yaşamından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Örneği
  Pages 149 - 156
  Nilgün DOLMACI, Yasemin DURAN
 10. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 157 - 169
  Ahmet BEDEL, Gökhan GÜLER
 11. POLİTİK BECERİ ve KARİYER TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Pages 170 - 190
  Semih KOÇMAR, Agâh Sinan ÜNSAR, Adil OĞUZHAN
 12. MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I
  Pages 191 - 203
  Sümeyye GÜLDENOĞLU
 13. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE ALIŞVERİŞ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 204 - 228
  Elif GİLANLI
 14. TOSYA’DA PİRİNÇ ÜRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
  Pages 229 - 250
  Murat TANRIKULU
 15. OSMANLI HÜKÜMETİ VE YABANCI KAYNAKLI MUZIR YAYINLAR
  Pages 251 - 264
  Abdullah SAYDAM