Dergimiz Yayın Kurulu yapılan son toplantıda (28.12.2018) Bahar 2019 sayısından itibaren dergiye gönderilen  yazıların intihal programında taranması kararını almıştır. İntihal taraması sonucunda herhangi bir intihal durumu tespit edilen ya da %25 benzerlik oranını aşan yazılar değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Dergimiz Yayın Kurulunca yapılan son toplantıda (28.12.2018) daha önce "Haziran/Aralık" şeklindeki yayın tarihlerinin "Mayıs/Kasım" şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Alınan karara göre dergiye makale son gönderim tarihleri Bahar Dönemi için 15 Nisan, Güz Dönemi için 15 Ekim olarak değiştirilmiştir.