Year 2015, Volume 3, Issue 5, Pages 1 - 31 2015-06-30

Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucizeler

Zübeyir Bulut [1]

195 4205

Allah’ın, canlılar arasında üstün vasıflarla donatıp akıl ve irade nimeti vererek yarattığı insana teklifte bulunması ve bunu tebliğ için peygamber göndermesi aklen mümkün olan hususlar arasında yer almaktadır. Zira İnsan, Allah’ın varlığına ve O’nun insanlara teklifte bulunabileceğine inanırsa, Allah’ın peygamber göndermesini de kabul etmiş olur. Peygamberlerin risâletlerinin doğrulanması ise ancak onların mucize göstermeleri ile gerçekleşir. Bu anlamda mucize, Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin peygamberliğini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı ve diğer insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olaydır. Mucizelerin gerçek faili Allah olup “Peygamber’in mucizesi” ifadesi, mecazen kullanılan bir söylemdir. Allah’ın onu peygamberlerin elinde gerçekleştirmesinin nedeni ise, onların peygamberliğini desteklemek ve teyit içindir. Kur’an’dan pek çok peygamberin çeşitli mucizelerle desteklediğini öğreniyoruz. Kur’an da Hz. Muhammed’in yegâne mucizesidir. O, içerdiği bilgileriyle, fesahat ve belâgatı ve geçmiş ve geleceğe yönelik haberler vermesi yönüyle inkârcıların benzerini getirmekten aciz kaldıkları mucize bir kitaptır.

Nübüvvet, peygamber, sıdk, mucize
  • Abduh, Abdulgani, Enbiyaullah, S. Arabistan, 1978.
  • Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2011.
  • Akbulut, Ahmet, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Ankara, 1992.
  • Aliyyu’l-Kari, Fıkhi Ekber Şerhi, terc. Y. Vehbi Yavuz, 4. baskı, İstanbul, 1992.
  • Amidî, Seyfüddin, Gayetü’l-Meram fi İlmi’l-Kelam, Kahire, 1971.
  • Aydın, Abdullah, İlahî Nurlar; İslam Düşüncesi, Ahlakı ve Peygamberimizin Mucizeleri; İmam-ı Gazali’nin Eserlerinden Seçmeler, İstanbul, 1967.
  • Azimli, Mehmet, “Şakku’l-Kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller”, Hikmet Yurdu, Yıl. 2, S. 3, (2009).
  • Bağdadî, Abdulkahir b. Tahir, Kitabu Usuli’d-Din, 3.baskı, Beyrut, 1981.
  • --------, Mezhepler Arasındaki Farklar, terc. Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara, 1991.
  • Bâkıllânî, Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar (Mucize, Keramet, Sihir), terc. Adil Bebek, Rağbet Yay., İstanbul, 1998.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Zübeyir Bulut
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { abuifd285169, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-0494}, address = {Abant İzzet Baysal University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {1 - 31}, doi = {}, title = {Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucizeler}, key = {cite}, author = {Bulut, Zübeyir} }
APA Bulut, Z . (2015). Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucizeler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (5), 1-31. Retrieved from http://dergipark.org.tr/abuifd/issue/25451/285169
MLA Bulut, Z . "Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucizeler". Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2015): 1-31 <http://dergipark.org.tr/abuifd/issue/25451/285169>
Chicago Bulut, Z . "Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucizeler". Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2015): 1-31
RIS TY - JOUR T1 - Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucizeler AU - Zübeyir Bulut Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 31 VL - 3 IS - 5 SN - -2148-0494 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucizeler %A Zübeyir Bulut %T Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucizeler %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-0494 %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Bulut, Zübeyir . "Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucizeler". Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 / 5 (June 2015): 1-31.