Year 2015, Volume 3, Issue 5, Pages 236 - 253 2015-06-30

Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk)

Sedat Sağdıç [1]

126 1284

“İstiâre-i temsiliyye” kavramı beyân ve tenkit çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. “İstiâre-i temsiliyye”nin öneminden ve çeşitli somut ve soyut manaları açıklama noktasındaki güçlü etkisinden dolayı çalışmamızda geçmişte ve günümüzde çok sayıda isim verilen bu terimin mefhûmu üzerinde durmaya gayret göstereceğiz. Bu terimin uygulamalarını özellikle de meşhur mütefekkir ve âlim Zemahşerî’nin Keşşâf tefsirinde inceleyeceğiz.


Temsil, İstiâre-i Temsiliyye, Belâgat, Zemahşerî, Keşşâf
  • Muhammed Ebû Mûsâ, el-Belâgatü’l-kur’âniyye fi tefsirî’z-zemahşerî, Mektebetü Vehbe, Kahire, 1988, s. 511-512.
  • Abdulkâhir Cürcânî, Esrârü’l-belâga (tashih: es-Seyyid Rızâ), Dârü’l-marife, Beyrut, 1402 (hicri) s. 207.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Sedat Sağdıç
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @translation { abuifd285202, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-0494}, address = {Abant İzzet Baysal University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {236 - 253}, doi = {}, title = {Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk)}, key = {cite}, author = {Sağdıç, Sedat} }
APA Sağdıç, S . (2015). Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk). Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (5), 236-253. Retrieved from http://dergipark.org.tr/abuifd/issue/25451/285202
MLA Sağdıç, S . "Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2015): 236-253 <http://dergipark.org.tr/abuifd/issue/25451/285202>
Chicago Sağdıç, S . "Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2015): 236-253
RIS TY - JOUR T1 - Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk) AU - Sedat Sağdıç Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 236 EP - 253 VL - 3 IS - 5 SN - -2148-0494 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk) %A Sedat Sağdıç %T Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk) %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-0494 %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Sağdıç, Sedat . "Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 / 5 (June 2015): 236-253.