Author Guidelines

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

vdergİabant'a çalışmalarını gönderecek araştırmacılar, her sayının sonunda güncellenerek yayımlanan Yayın Esasları ve Makale Kabul Şartları dosyasında belirtilen Makale Yazım Kurallarını dikkatlice incelemelidirler. Dergimizce belirlenen yazım ilke ve kurallarına uymayan yazılar yayım sürecine alınmaz.

vDergiye gönderilen yazılar değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal programında taranır. Yapılan taramada herhangi bir intihal tespit edilen veya benzerlik oranı %25'i aşan yazılar yazara iade edilir.

vDergimize makale gönderiminde bulunmak isteyenler için son tarih: Bahar dönemi 15 Nisan, Güz dönemi 15 Ekim. Belirtilen tarihlerden sonra gönderilen yazılar bir sonraki sayıda işleme alınır.