Health Sciences Journal of Adıyaman University
Cover Image
e-ISSN 2458-9179 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Adıyaman University |

16.668

78.371

 Health Sciences Journal of Adıyaman University


Health Sciences Journal of Adıyaman University; published three times a year. Health Sciences Journal of Adıyaman University is a international journal. Writting language Turkish and English, which accepts editorial letters and invited collections, including original clinical and experimental research papers, case presentations and published written reviews.


Health Sciences Journal of Adıyaman University is an open access  e-journal. In the process of review and publication does not charge any fee.

                                  Correspondence Address

     Health Sciences Journal of Adıyaman University

E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

                                                                 Tel: +90 416 223 38 00-06,  Faks: +90 416 223 38 42


 

                           

 

Health Sciences Journal of Adıyaman University

e-ISSN 2458-9179 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Adıyaman University |
Cover Image

16.668

78.371

 Health Sciences Journal of Adıyaman University


Health Sciences Journal of Adıyaman University; published three times a year. Health Sciences Journal of Adıyaman University is a international journal. Writting language Turkish and English, which accepts editorial letters and invited collections, including original clinical and experimental research papers, case presentations and published written reviews.


Health Sciences Journal of Adıyaman University is an open access  e-journal. In the process of review and publication does not charge any fee.

                                  Correspondence Address

     Health Sciences Journal of Adıyaman University

E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

                                                                 Tel: +90 416 223 38 00-06,  Faks: +90 416 223 38 42


 

                           

 

Volume 5 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Comparison of Antioxidant mRNA expression levels of advanced Protruded and Extruded Nucleus Pulposus in Degenerative Lumbar Disc Herniations using the RT-PCR method
  Pages 1157 - 1167
  Şeyho Cem YÜCETAŞ, Necati Üçler
 2. The relationship between monocyte to HDL cholesterol ratio, carotid intima-media thickness and type 2 diabetes mellitus
  Pages 1168 - 1176
  Hakan Kaya
 3. Hastane Çalışanı Çocuk Gelişimcilerin Hastanelerde Bulunan Oyun Odaları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 1177 - 1190
  Suna Tarkoçin, Besime BİLMEZ, Cihangir KAÇMAZ
 4. HEMŞİRELERİN CERRAHİ HASTASININ BESLENMESİ KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
  Pages 1191 - 1205
  Esma Özşaker, Melike Karasu
 5. Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar
  Pages 1206 - 1213
  Mehmet BÜLBÜL, Esra Boyar, İpek Çakılkaya, Selahaddin Akar, Berna Dilbaz
 6. EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC
  Pages 1214 - 1221
  Şeyho Cem YÜCETAŞ, Hüseyin KAFADAR
 7. Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler
  Pages 1222 - 1237
  Havva Yönem Amaç, Rahşan Çam
 8. Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması
  Pages 1238 - 1245
  Ahmet onur Derin, Umut UNCU, Mahmut Bozkurt, Nazan Çelik, Fatoş Uncu, İhsan Halifeoğlu
 9. Açık kalp cerrahisinde geleneksel yönteme alternatif sternum kapama tekniğimiz
  Pages 1246 - 1253
  ARDA AYBARS PALA, HASAN İNER, MURAT ABDULHAMİT ERCİŞLİ
 10. Yaşlı Hastalarda Uygunsuz İlaç Kullanımının İncelenmesi ve Polifarmasi Varlığı
  Pages 1254 - 1266
  Erhan BOZKURT, Ali PARLAR, Seyfullah Oktay ARSLAN
 11. THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT
  Pages 1267 - 1277
  Tayfun Bilgiç, Kamil Gokhan Acar
 12. Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Dren Takibi ve Bakımına Yönelik Bilgi Düzeyleri
  Pages 1278 - 1292
  Akif Bulut, Tuğba AFŞAR, Nursel VATANSEVER
 13. Obsesif Kompulsif Bozukluk Güçlendirme Tedavisinde Aripiprazol, Klomipramin ve Buspironun Etkinliği: Retrospektif Bir Araştırma
  Pages 1293 - 1302
  Murat Eren Özen, Aysun Kalenderoğlu, Mustafa Çelik, Mehmet Hamdi Örüm, Çiçek Hocaoğlu
 14. Doğum eylemindeki gebelerde intravenöz parasetamol kullanımının analjezik etkinliği; prospektif, randomize kontrollü çalışma.
  Pages 1303 - 1316
  Gerçek Aydın, Mehpare Tüfekçi, Mehmet Bülbül, Ahmet Yılmaz, Kemal Özerkan
 15. Evaluation of 335 inguinal hernia repair by Lichtenstein technique: a retrospective study
  Pages 1317 - 1324
  Tayfun Bilgiç
 16. Gunshot Deaths in Eskisehir, Turkey 1997 to 2016
  Pages 1325 - 1334
  Ümit Şimşek, Kenan KARBEYAZ
 17. HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi
  Pages 1335 - 1341
  Mehmet Özdin, HAYRULLAH YAZAR, DURHASAN MUNDAN
 18. Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi
  Pages 1342 - 1350
  Gamze Gökalp
 19. İnflamatuar Biyobelirteçler Açısından Bipolar Bozukluk Tip 1 Tanılı Hastaların Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
  Pages 1352 - 1360
  Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Örüm, Mehmet Bertan Yılmaz, Aysun Kalenderoğlu
 20. Rehber Hemşirelik
  Pages 1394 - 1400
  CEVRİYE ÖZDEMİR, RABİA YAMAN, MERDİYE ŞENDİR
 21. Hayvan Deneyi Çalışmalarında Etik Kuralların Tarihçesi ve Önemi
  Pages 1401 - 1413
  Öznur Uludağ
 22. THE TREATMENT OF UNRUPTURED OVARIAN PREGNANCY (OP) FOLLOWING INTRAUTERINE INSEMINATION (IUI): CASE REPORT
  Pages 1414 - 1420
  Nur Dokuzeylül Güngör, Tuğba Gürbüz, Aynur Erşahin, Suat süphan Erşahin, Özlem Yapıcıer
 23. Sezaryen sonrası nadir bir postoperatif komplikasyon: Tüberküloz Peritonit; Olgu Sunumu
  Pages 1421 - 1429
  Mehmet BÜLBÜL, Mustafa Göksu, Tuğba Mandal, Berna Dilbaz
 24. İliak arter girişimi için transpedal yaklaşım: Nadir bir olgu sunumu
  Pages 1430 - 1435
  Hakan Kaya
 25. Sistemik sklerozis ve sjögren sendromu olan hastada off-pump koroner arter baypas greft cerrahisi
  Pages 1436 - 1439
  ARDA AYBARS PALA, TEMMUZ TANER, AHMET BURAK TATLI
 26. Atipik Yerleşimli Septik Artrit Olgusu
  Pages 1440 - 1444
  Selçuk AKSÖZ, İbrahim İNAN, Şehmuz KAYA, Şenol ÇOMOĞLU