Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1222 - 1237 2019-04-15

The Patient Comfort in Day Surgery Patients and Factors Affecting the Patient Comfort
Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler

Havva Yönem Amaç [1] , Rahşan Çam [2]

84 213

Background: Day surgery is a surgery that the patients are discharged on the same day. Thanks to developments in anesthesia and surgical techniques, ambulatory surgery has spread rapidly in many countries. Day surgery is applied to more patients in more cases every day. Comfort is an expected result of nursing care. Assessment of patient comfort is necessary to provide better nursing care.

Aim: This study was performed to determine day surgery patients’ comfort and factors affecting the patients’ comfort.

Material and Methods: Three hundred patients who were admitted to day surgery have been included in this study. For data collection Individual Characteristics Form, Perianesthesia Comfort Scale and State-Trait Anxiety Inventory Form (STAI) were used.

Results: The mean score of comfort 70.197 ± 11:01 mean STAI score of 43.7 ± 9.03, trait anxiety scores mean 46.77 ± 7.51 were found to be in this study.

Conclusion: Patient’s comfort is effected by variables such as the time of giving information about surgery, previous hospital experience. Some of other variables have effect anxiety levels but comfort level has not effected by this variables.

Özet

Giriş: Günübirlik cerrahi,  uygun hastaların aynı gün içinde ameliyat olarak taburcu oldukları cerrahi girişimlerdir. Cerrahi tekniklerde ve anestezi tekniklerinde yaşanan gelişmeler sayesinde günübirlik cerrahi birçok ülkede hızla yayılmıştır.Günübirlik cerrahi her geçen gün daha fazla vakada daha çok hastaya uygulanmaktadır. Hemşirelik bakımının beklenen sonuçlarından olan konforun değerlendirilmesi günübirlik cerrahi hastalarına daha iyi hemşirelik bakımı sağlanabilmesi açısından önemlidir.

Amaç: Bu araştırma günübirlik cerrahi hastalarında konfor ve konforu etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmaya günübirlik cerrahi amacıyla günübirlik cerrahi servisine yatışı yapılan 300 hasta dahil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında Bireysel Özellikler Formu, Perianestezi Konfor Ölçeği Formu ve Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği Formu  kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların konfor puanı ortalaması 70,197±11,01 durumluk kaygı puan ortalaması 43,7±9,03, sürekli kaygı puan ortalaması 46,77±7,51 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Araştırma sonunda, hasta konforunun yapılacak cerrahi ile ilgili bilgi verilme zamanı, daha önceden hastane deneyimi bulunma gibi değişkenlere göre farklılık gösterdiği, diğer değişkenlerin hastaların anksiyete düzeylerine göre bakıldığında farklılık gösterdiği ancak konfor puan ortalamalarının farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract

Background: Day surgery is a surgery that the patients are discharged on the same day. Thanks to developments in anesthesia and surgical techniques, ambulatory surgery has spread rapidly in many countries. Day surgery is applied to more patients in more cases every day. Comfort, which is expected result the of nursing care, is very important for providing better nursing care.

Aim: This study was performed to determine day surgery patients’ comfort and factors affecting the patients’ comfort.

Material and Methods: Three hundred patients who were admitted to day surgery have been included in this study. For data collection Individual Characteristics Form, Perianesthesia Comfort Scale and State-Trait Anxiety Inventory Form(STAI) were used.

Results: The mean score of comfort 70.197 ± 11:01 mean STAI score of 43.7 ± 9.03, trait anxiety scores mean 46.77 ± 7.51 were found to be in this study.

Conclusion: Patient’s comfort is effected by variables  such as the time of giving information about surgery, previous hospital experience. Some of other variables have effect anxiety levels but comfort level has not effected by this variables.


 • 1. Aksoy G, Sayın, YY. Günübirlik cerrahide hastanın hazırlığı. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004;8(2):39-46.
 • 2. Verna R, Alladi R, Jackson I, et al. Day case and short stay surgery:2, Anaesthesia 2011;66:417-434.
 • 3. Lemos P, Jarrett P, Philip B eds. Day Surgery Development and Practice. Porto: International Association for Ambulatory Surgery, 2006.
 • 4. Terzi C, Okman U, Eryılmaz M. Türkiye’de genel cerrahi insan gücü işgücü ve iş yükü raporu, Türk Cerrahi Derneği, Ankara 2009, ss: 43.
 • 5. Yavuz M, Öztürk S, Ulusoy C, Kecef M, Kabak S, Zeybek R. Hastaların günübirlik cerrahi hakkında düşüncelerinin incelenmesi, 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı, Kuşadası Aydın, 2013; 281-289.
 • 6. Kuğuoğlu S, Karabacak Ü. Genel Konfor Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi 2008;61(16):16-23.
 • 7. WEB_1: Türk Dil Kurumu Ana Sayfası. www.tdk.gov.tr
 • 8. Ocakçı AF, Alpar EŞ. Hemşirelik Kavram, Kuram ve Model Örnekleri, İstanbul Tıp Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul 2013, ss 39-57.
 • 9. Çay E, Günübirlik cerrahi girişim sonrası hastaların yaşadıkları sorunların değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul 2011.
 • 10. Gültürk E. Günübirlik cerrahiye başvuran kadın-doğum hastalarının perioperatif hemşirelik bakım gereksinimleri ve karşılanma durumu, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya 2012.
 • 11. Üstündağ H. 2009, Koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanan hastaların konfor düzeyi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul 2009.
 • 12. Fındık, ÜY, Topçu Yıldızeli S. Cerrahi Girişime Alınış Şeklinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2012;19(2):22-33.
 • 13. Wetsch, Wolfgang A., et al. Preoperative stress and anxiety in day-care patients and inpatients undergoing fast-track surgery. British Journal of Anaesthesia, 2009, 103.2: 199-205.
 • 14. Kolcaba K, Dimarco MA. Comfort theory and it’s application to pediatric nursing. Pediatric Nursing 2005; 31(3):187-194.
 • 15. Erdemir F, A Çırlak A. "Rahatlık kavramı ve hemsirelikte kullanımı [The concept of comfort and its utilization in nursing]." Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2013;6(4): 224-230.
 • 16. Rosen HI, Bergh IH, Lundman BM, Martensson LB. Patients' experiences and perceived causes of persisting discomfort following day surgery. BMC Nursing, 2010;9(1).
 • 17. Gürçayır D. Kalça Protezi Ameliyatı Olacak Hastalara Verilen Eğitimin Ameliyat Sonrası Konfor Düzeyi ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Erzurum 2011.
 • 18. Akkaş Gürsoy A, Ameliyat öncesi hastaların kaygı düzeyleri ve kaygıya neden olabilecek etmenlerin belirlenmesi, Hemşirelik Araştırma Dergisi 2001;1:23-29
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0002-9558-9561
Author: Havva Yönem Amaç (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0659-4861
Author: Rahşan Çam
Institution: ADNAN MENDERES UNIVERSITY

Dates

Publication Date: April 15, 2019

Bibtex @research article { adiyamansaglik481605, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1222 - 1237}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.481605}, title = {Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler}, key = {cite}, author = {Yönem Amaç, Havva and Çam, Rahşan} }
APA Yönem Amaç, H , Çam, R . (2019). Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1222-1237. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.481605
MLA Yönem Amaç, H , Çam, R . "Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1222-1237 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/43834/481605>
Chicago Yönem Amaç, H , Çam, R . "Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1222-1237
RIS TY - JOUR T1 - Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler AU - Havva Yönem Amaç , Rahşan Çam Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.481605 DO - 10.30569/adiyamansaglik.481605 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1222 EP - 1237 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.481605 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.481605 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler %A Havva Yönem Amaç , Rahşan Çam %T Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.481605 %U 10.30569/adiyamansaglik.481605
ISNAD Yönem Amaç, Havva , Çam, Rahşan . "Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 1 (April 2019): 1222-1237. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.481605
AMA Yönem Amaç H , Çam R . Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1222-1237.
Vancouver Yönem Amaç H , Çam R . Günübirlik Cerrahide Hasta Konforu Ve Hasta Konforunu Etkileyen Etmenler. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1237-1222.