Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1214 - 1221 2019-04-15

EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC
EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC

Şeyho Cem YÜCETAŞ [1] , Hüseyin KAFADAR [2]

44 87

Introduction: Forensic cases consist of medical cases associated with several distinct medical departments, and meticulous examination and recording should be “sine qua non” part of the management. We aimed to analyze the files of forensic cases in neurochirurgy clinics, evaluate these files by the view of forensic medicine, and to emphasize the importance of meticulous medical recordings.

Materials and Methods: Patients admitted to the neurosurgery clinic from the emergency department, motor vehicle accidents, motorcycle accidents, work accidents, hanging cases, assault or chemical injuries were included in the study. The electronic files, radiographs, computed tomography and magnetic resonance imaging recordings of the patients were analyzed and compared with patient cart. Age, gender, the causes of the events, and the number of autopsy were recorded. The patients were grouped according to gender, the admission ward (intensive care unit (ICU) or service), and the cause of the admission of the patient. Non-forensic cases; for example, patients with degenerative disc herniation, spontaneous cerebral hemorrhage or cerebral tumor were excluded.

Results: A total of 275 patients with suitable criteria, were included in the study. Of total, 249 (90,54%) patients were in alive, 26 (9,46%) in exitus group. 12.9% and 7.7% of the patients were female in alive and exitus groups, respectively (p=0.753). All the patients in chemical injury, hanging and work accident groups were male. The ratio of admission to ICU was 99.6% and 100% in alive and exitus groups, respectively. The most frequent cause of admission was traffic accident in both groups; however, there was significant difference between groups according to cause of admission (p=0.002).

When comparing to traffic accident group, the mortality rate was 6.2 times higher in motorcycle accident, and it was 6.8 times higher in hanging group.

Conclusion: We found that the most frequent cause of admission was traffic accident both in alive and exitus groups. However, the mortality rate of hanging and motorcycle accident was higher than motor vehicle accident. This finding helps us to evaluate which forensic cases necessitate acute medical management in emergency ward. For the forensic cases concerning to neurochirurgy, the specialists of neurochirurgy should be in contact with the emergency clinic team. At the same time, we also believe that accurate medical records of forensic cases related to neurosurgery will contribute to the correct and rapid management of the judicial process.

Giriş: Adli vakalar, çeşitli medikal departmanlar ile ilişkili vakaları kapsamaktadır ve bu vakaların yönetiminde titiz bir muayene ve kayıt sistemi yönetimin olmazsa olmaz parçasıdır. Biz çalışmamızda, beyin cerrahisi kliniğindeki adli vaka dosyalarını analiz etmeyi, bu dosyaları adli tıp bakışıyla değerlendirmeyi ve titiz bir medical kayıt tutma işleminin önemini vurgulamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Acil servisten  beyin cerrahi kliniğine kabul edilen motorlu araç kazaları, motosiklet kazaları, iş kazaları, ası olguları, darp  veya kimyasal yaralanma ile başvuran hastalar çalışmaya alındı. Hastaların elektronik dosyaları, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri ve radyografileri değerlendirildi ve epikriz ile karşılaştırıldı. Yaş, cinsiyet, başvuru sebebi ve otopsi sayısı kaydedildi. Hastalar cinsiyet, yatış sebebi ve yatış yerine (yoğun bakım veya servis) gore gruplara ayrıldı.  Adli olmayan olgular; örneğin dejeneratif disk hernisi olan, spontan serebral kanaması olan veya serebral tümörü olan hastalar dışlandı.

Bulgular: Kriterlere uygun olan toplamda 275 hasta çalışmaya dahil edildi. Olgular yaşayan 249 (%90,54)  hasta ve 26 (%9,46) olgu eksitus olarak grulandırıldı. Yaşayan ve eksitus grubunda kadın hasta oranı %12.9 ve %7.7 saptandı (p=0.753). Kimyasal ve iş kazası ve ası grubundaki hastaların tamamının erkek olduğu tespit edildi. Yaşayan ve eksitus gruplarında yoğun bakıma yatış oranı sırasıyla %99.6 ve %100’dü. İki grupta da yatışın en sık sebebi trafik kazasıydı; ancak, yatış sebepleri açısından anlamlı farklılık mevcuttu (p=0.002). Trafik kazasıyla diğer gruplar karşılaştırıldığında, mortalite oranı motorsiklet kazası grubunda 6.2 kat, ası grubunda 6.8 kat yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç: Yaşayan ve eksitus gruplarında trafik kazası en sık başvuru sebebi olarak saptandı. Ancak, motorsiklet kazası ve ası grubunda mortalite oranı trafik kazası grubundan daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu bulgular bize, hangi adli vakaların akut medikal tedavi gereksinimi olduğu konusunda ön fikir vermede yardımcı olabilir. Nöroşirurjiyi ilgilendiren adli vakalar için, nöroşirurji uzmanları acil kliniği ekibiyle temas halinde olmalıdır. Aynı zamanda, nöroşirurji ile ilgili adli vakaların medical kayıtlarının doğru tutulmasının adli sürecin doğru ve hızlı yönetilmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

  • 1- Özer E, Gümüş B, Balandiz H, Kırcı GS, Aydoğdu Hİ, Tetikçok R. Evaluation of geriatric suicides in Turkey. J Forensic Leg Med. 2016;44:158-161.
  • 2- Timur O, Tasar PT, Ulusoy MG, Irez A, Yildirim F, Binici DN, Sahin S, Kok AN. Autopsies in the elderly: Erzurum study. J Forensic Leg Med. 2017;52:143-147. 3- Bhosle SH, Zanjad NP, Dake MD, Godbole HV. Deaths due to hanging among adolescents - A 10-year retrospective study.J Forensic Leg Med. 2015;29:30-3.
  • 4- Buschmann CT, Kleber C, Tsokos M, Püschel K, Hess T, Kerner T, Stuhr M. Cooperation between emergency and forensic medicine - retrospective evaluation of pre-hospital emergency measures. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 2015;50(6):392-9.
  • 5- Szeremeta M, Niemcunowicz-Janica A, Sackiewicz A, Ptaszyńska-Sarosiek I. [Analysis of traffic accident fatalities in autopsy material collected in the years 2007-2008 at the Department of Forensic Medicine, Medical University of Białystok].Arch Med Sadowej Kryminol. 2009;59(3):172-6.
  • 6- Calosevic S, Lovric Z. Prognostic significance of specific injury patterns in casualties of traffic-related accidents. Injury. 2015;46(6):27-30.
  • 7- Kłys M, Grzeszczuk S, Majchrzak T. Fatal traffic accidents vs. alcohol consumption in the victims in the archival material collected by the Institute of Forensic Medicine, Collegium Medicum, Jagiellonian University in Cracow, in the years 2000- 2003. Arch Med Sadowej Kryminol. 2006;56(2):80-5.
  • 8- Barbería E, Suelves JM, Xifró A, Medallo J. [Differences between immediate and 30-day deaths due to traffic injuries according to forensic sources]. Gac Sanit. 2015;29 (1):66-9.
  • 9- Hellier C, Connolly R.Cause of death in judicial hanging: a review and case study.Med Sci Law. 2009;49(1):18-26.
  • 10- Kumral B, Ozdes T, Avsar A, Buyuk Y.Accidental deaths by hanging among children in Istanbul, Turkey: retrospective analysis of medicolegal autopsies in 33 years.Am J Forensic Med Pathol. 2014;35(4):271-4.
  • 11- Reijnders UJ, Giannakopoulos GF, de Bruin KH. Assessment of abuse-related injuries: a comparative study of forensic physicians, emergency room physicians, emergency room nurses and medical students. J Forensic Leg Med. 2008;15 (1):15-9.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0002-2891-1805
Author: Şeyho Cem YÜCETAŞ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6844-7517
Author: Hüseyin KAFADAR

Dates

Publication Date: April 15, 2019

Bibtex @research article { adiyamansaglik500984, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1214 - 1221}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.500984}, title = {EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC}, key = {cite}, author = {YÜCETAŞ, Şeyho Cem and KAFADAR, Hüseyin} }
APA YÜCETAŞ, Ş , KAFADAR, H . (2019). EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1214-1221. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.500984
MLA YÜCETAŞ, Ş , KAFADAR, H . "EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1214-1221 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/43834/500984>
Chicago YÜCETAŞ, Ş , KAFADAR, H . "EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1214-1221
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC AU - Şeyho Cem YÜCETAŞ , Hüseyin KAFADAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.500984 DO - 10.30569/adiyamansaglik.500984 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1214 EP - 1221 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.500984 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.500984 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC %A Şeyho Cem YÜCETAŞ , Hüseyin KAFADAR %T EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.500984 %U 10.30569/adiyamansaglik.500984
ISNAD YÜCETAŞ, Şeyho Cem , KAFADAR, Hüseyin . "EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 1 (April 2019): 1214-1221. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.500984
AMA YÜCETAŞ Ş , KAFADAR H . EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1214-1221.
Vancouver YÜCETAŞ Ş , KAFADAR H . EVALUATION OF FORENSIC CASES ASSOCIATED WITH NEUROCHIRURGY ADMITTED TO EMERGENCY CLINIC. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1221-1214.