Year 2017, Volume 4, Issue 3, Pages 81 - 99 2017-12-28

Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler

Ömer Emirkadı [1]

188 858

 

1980'li yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede, bütçe açıklarının önemli boyutlara ulaşması ve cari işlemler dengesinde gerçekleşen yüksek açıkların bütçe açıklarını izlemesi sonucunda, her iki açık arasında bir ilişki olduğunu/olabileceğini ileri süren “ikiz açıklar hipotezi” ortaya konulmuştur.

 

Bu çalışmada öncelikle, ikiz açıklar hipotezinin genel çerçevesi ele alınmış daha sonra ise söz konusu hipotezle ilgili teorik yaklaşımlar ve nihayetinde de ikiz açık olgusu üzerinde etkili olan faktörler detaylı olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra da Türkiye açısından hipotezin geçerliliğini araştıran ampirik literatür geniş bir bakış açısıyla irdelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde bütçe açığı-cari işlemler açığı ilişkisi Türkiye’ye özelinde ve ampirik yazın bağlamında tartışılmıştır.

 

Yapılan değerlendirmede Türkiye ekonomisi üzerine yapılan ampirik çalışmaların önemli bir kısmında ikiz açıklar hipotezini destekleyen sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.

Cari Denge Açığı, Bütçe Açığı, Keynesyen Geleneksel Yaklaşım, Ricardocu Denklik Hipotezi
  • ABELL, J. D. (1990). “Twin Deficits During the 1980s: An Empirical Investigation”, Journal of Macroeconomics, 12 (1): 81-96.
  • ACARAVCI, A. ve ÖZTÜRK, İ. (2008). “Twin Deficits Phenomenon: Empirical Evidence from the ARDL Bound Test Approach for Turkey”, Bulletin of Statistics & Economics, 2 (A08): 57-64.
  • AKBAŞ, Y. E., LEBE, F. ve ZEREN, F. (2014). “Testing the Validity of the Triplet Deficit Hypothesis for Turkey: Asymmetric Causality Analysis”, Journal of Business and Economics, 7 (14): 137-154.
  • AKBOSTANCI, E. ve TUNÇ, G. (2001).Turkish Twin Deficits: An Error Correction Model of Trade Balance. Middle East Technical University Economic ResearchCenter Working Paper 12.10.2016 tarihinde www.econ.metu.edu.tr/erc/2001series/0106.pdf adresinden alınmıştır.
  • AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2013). “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı”, İMKB Dergisi, 13 (50): 1-27.
  • AKSU, H. ve BAŞAR, S. (2009), Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezinin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 4, s. 1-14
  • ALGİERİ, B. (2013). An Empirical Analysis of the Nexus Between External Balance and Government Budget Balance: The Case of the GIIPS Countries, Economic Systems, 37: 233-253.
  • ALKSWANİ, A.M. (2000). The Twin Deficits Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence from Saudi Arabia, Economic Research Forum http://www.erf.org.er/CMS/uploads/pdf/1185358196_finance1.pdf (22.11.2016)
  • ALTINTAŞ, H. ve TABAN, S. (2011). “Twin Deficit Problem and Feldstein-Horioka Hypothesis in Turkey: ARDL Bound Testing Approach and Investigation of Causality”, International Research Journal of Finance and Economics, 74: 30-45.
  • ALTUNÖZ, U. (2014). “İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Sınır Yöntemiyle Sınanması: Türkiye Örneği”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (17): 425-446.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer Emirkadı
Country: Turkey


Bibtex @research article { adusobed289229, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {81 - 99}, doi = {10.30803/adusobed.289229}, title = {Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler}, key = {cite}, author = {Emirkadı, Ömer} }
APA Emirkadı, Ö . (2017). Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (3), 81-99. DOI: 10.30803/adusobed.289229
MLA Emirkadı, Ö . "Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2017): 81-99 <http://dergipark.org.tr/adusobed/issue/31817/289229>
Chicago Emirkadı, Ö . "Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2017): 81-99
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler AU - Ömer Emirkadı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30803/adusobed.289229 DO - 10.30803/adusobed.289229 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 99 VL - 4 IS - 3 SN - 2148-4996- M3 - doi: 10.30803/adusobed.289229 UR - https://doi.org/10.30803/adusobed.289229 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler %A Ömer Emirkadı %T Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler %D 2017 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 4 %N 3 %R doi: 10.30803/adusobed.289229 %U 10.30803/adusobed.289229
ISNAD Emirkadı, Ömer . "Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 3 (December 2017): 81-99. https://doi.org/10.30803/adusobed.289229