Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 172 - 184 2018-12-31

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi
Financial Development and Economic Growth Nexus In Turkey: Casuality Analysis Based On Bootsrap Approach

Emrah Eray AKÇA [1] , Harun BAL [2] , Müge MANGA [3]

28 118

Bu çalışmada Türkiye için 1986-2016 dönemi yıllık zaman serileri kullanılarak finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik nedensellik analizleri yürütülmüştür. Nedensellik ilişkisinin test edilmesinde Hacker ve Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilen Kaldıraçlı (Leveraged) Bootstrap yaklaşımı prosedürü takip edilmiştir. Nedensellik analizlerinden elde edilen bulgular genel olarak nedenselliğin yönünün finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen bulgular, Türkiye’de mevcut zaman diliminde, ağırlıklı olarak Arz Öncüllü Hipotez’in desteklendiğini göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye’de finansal gelişmeyi artırmaya dönük uygulamaların ekonomik büyümeye pozitif yönde katkı sunduğu ve bu tür uygulamaların kontrollü ve dikkatli bir şekilde geliştirilmesi gerekliliği çalışmadan elde edilen temel çıkarımdır.

In this study, causality analysis were carried out to specify the relationship between financial development and economic growth using annual data for 1986-2016 period for Turkey. It was followed Leveraged Bootstrap Approach Procedure by Hacker and Hatemi-J (2006) to test causality. Findings obtained from causality analysis generally refer to one-way causality towards economic growth from financial development. General results obtained from our study support evidence on supply-leading hypothesis. Consequently, practices towards financial development contribute positively to economic development. Therefore, these practices should be improved in carefull and in a controlled manner.

 • Afşar, A. (2007), “Finansal Gelişme İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki”, MUFAD Dergisi, 36(3), 102-113.
 • Ağır, H. (2010), Türkiye’de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi, BDDK Aroks Doküman Merkezi, Ankara.
 • Ak, M.Z., Altıntaş, N. ve Şimşek, A.S. (2016), “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 151-160.
 • Ang, J.B. ve Mckibbin, W.J. (2007), “Financial Liberalization, Financial Sector Development And Growth: Evidence From Malaysia. Journal of Development Economics, 84(1), 215-233.
 • Arestis, P., Demetriades, P. O. ve Luintel, K. B. (2001), Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets. Journal of Money, Credit and Banking, 33(1), 16-41.
 • Aslan, A.G.Ö. ve Küçükaksoy, İ. (2006), “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (4), 12-28.
 • Aydın, M.K., Ak, M.Z. ve Altıntaş, N. (2014), “Finansal Gelişmenin Büyümeye Etkisi: Türkiye Özelinde Nedensellik Analiz. Maliye Dergisi, 167, 149-162.
 • Bencivenga, V.R. ve Smith, B.D. (1991), “Financial Intermediation and Endogenous Growth”, Review of Economic Studies 58, 195–209.
 • Chandavarkar, A. (1992), "Of Finance and Development: Neglected and Unsettled. Questions", World Development, 20(1)
 • Deidda, L.G. (2006), “Interaction Between Economic And Financial Development”, Journal of Monetary Economics, 53, 233-248.
 • Efron, B. (1979), Bootstrap Methods: Another Look At The Jackknife, The Annals of Statistics, 1-26.Fred (2017), https://fred.stlouisfed.org/search?st=turkey (Erişim Tarihi: 05.10.2017)Granger, C.W.J. (1969), “Investigating Causal Relations By Econometric Models And Cross Spectral Methods”, Econometrica, 37, 424-438.
 • Granger, C.W.J. (1988), “Some Recent Developments In The Concept Of Causality”, Journal of Econometrics, 39, 199-211.
 • Greenwood, J. ve Jovanovic, B. (1990), “Financial Development, Growth, and the Distribution of Income”, Journal of Political Economy 98(5), 1076-1107.
 • Güneş, S. (2013), “Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi: Türkiye Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 73-85.
 • Hacker, R.S. ve Hatemi-J, A. (2006), “Tests For Causality Between İntegrated Variables Using Asymptotic And Bootstrap Distributions: Theory And Application”, Applied Economics, 38(13), 1489-1500.
 • Hatemi-J, A. (2002), “Export Performance And Economic Growth Nexus İn Japan: A Bootstrap Approach”, Japan and the World Economy, 14(1), 25-33.
 • Hye, Q.M.A. ve Islam, F. (2013), “Does Financial Development Hamper Economic Growth: Empirical Evidence From Bangladesh”, Journal of Business Economics and Management, 14(3), 558-582.
 • Jalil, A. ve Feridun, M. (2011), “Impact of Financial Development on Economic Growth: Empirical Evidence From Pakistan”, Journal of the Asia Pacific Economy, 16(1), 71-80.
 • Kandır, S.Y., İskenderoğlu, A.G. ve Önal, Y.B. (2007), “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 311-326.
 • Kar, M. ve Pentecost, E.J. (2000), “The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth in Turkey: Further Evidence”, Loughborough University, Department of Economics, Economic Research Paper No: 00/27.
 • Kar, M., Nazlıoğlu, Ş. ve Ağır, H. (2011), “Financial Development And Economic Growth Nexus in The MENA Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis”, Economic Modelling, 28(1), 685-693.
 • Kar, M., Nazlıoğlu, Ş. ve Ağır, H. (2014). “Trade Openness, Financial Development and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality Analysis”. Journal of BRSA Banking & Financial Markets, 8(1).
 • King, R.G. ve Levine, R. (1993a), Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right? Quarterly Journal of Economics 108(3), 717-737.
 • King, R.G. ve Levine, R. (1993b), “Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence”, Journal of Monetary Economics, 32 (3), 513–542.
 • Levine, R. (1997), “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”, Journal of Economic Literature, 35, 688-726.
 • Lucas, R.E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
 • Mantalos, P. (2000), “A Graphical İnvestigation of the Size and Power of the Granger-Causality Tests In Integrated-Cointegrated VAR Systems”, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, The MIT Press, 4(1), 1-18.
 • Mercan, M. ve Peker, O. (2013), “Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1), 93-120.
 • Özşahin, Ş. (2011), “Türkiye Ekonomisinde Finansal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (Doctoral Dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • Pagano, M. (1993), “Financial Markets and Growth: An Overview”, European Economic Review, 37, 613-622.
 • Patrick, H.T. (1966), “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”. Economic Development and Cultural Change, 14, 174–189.
 • Roubini, N. ve Sala-i Martin, X. (1992), “Financial Repression and Economic Growth. Journal of Development Economics 39, 5-30.
 • Saci, K. ve Holden, K. (2008), “Evidence on Growth and Financial Development Using Principal Components”, Applied Financial Economics, 18(19),1549-1560.
 • Schumpeter, J.A. (1911), “The Theory of Economic Development; an Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Translated by Opie”, R. Harvard University Press, Cambridge.
 • Sehrawat, M. ve Giri, A.K. (2015), “Financial Development and Economic Growth: Empirical Evidence From India”, Studies in Economics and Finance, 32(3), 340-356.
 • Stern, N. (1989), “The Economics of Development: A Survey”, The Economic Journal, 100, 597-685.
 • Thangavelu, S.M. ve Jiunn, A. B. J. (2004), “Financial Development and Economic Growth In Australia: An Empirical Analysis”, Empirical Economics, 29(2), 247-280.
 • Toda, H.Y. ve Yamamoto, T. (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions With Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66, 225-250.
 • Tuna, K. ve Bektaş, H. (2013), “Kredi Hacminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolünün Incelenmesi: Türkiye Örneği”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 139-150.
 • Wongpiyabovorn, O. (2016), “Financial Development and Economic Growth: The Cases of Thailand, Malaysia, and the Philippines”, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 9(2), 103-126.
 • World Bank (2017), http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 1111-1111-1111-1111
Author: Emrah Eray AKÇA (Primary Author)
Institution: Çukurova Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 1111-1111-1111-1111
Author: Harun BAL

Orcid: 1111-1111-1111-1111
Author: Müge MANGA

Bibtex @research article { adusobed396868, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {172 - 184}, doi = {10.30803/adusobed.396868}, title = {Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi}, key = {cite}, author = {AKÇA, Emrah Eray and BAL, Harun and MANGA, Müge} }
APA AKÇA, E , BAL, H , MANGA, M . (2018). Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (3), 172-184. DOI: 10.30803/adusobed.396868
MLA AKÇA, E , BAL, H , MANGA, M . "Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018): 172-184 <http://dergipark.org.tr/adusobed/issue/42014/396868>
Chicago AKÇA, E , BAL, H , MANGA, M . "Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018): 172-184
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi AU - Emrah Eray AKÇA , Harun BAL , Müge MANGA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30803/adusobed.396868 DO - 10.30803/adusobed.396868 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 184 VL - 5 IS - 3 SN - 2148-4996- M3 - doi: 10.30803/adusobed.396868 UR - https://doi.org/10.30803/adusobed.396868 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi %A Emrah Eray AKÇA , Harun BAL , Müge MANGA %T Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 5 %N 3 %R doi: 10.30803/adusobed.396868 %U 10.30803/adusobed.396868
ISNAD AKÇA, Emrah Eray , BAL, Harun , MANGA, Müge . "Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 3 (December 2019): 172-184. https://doi.org/10.30803/adusobed.396868