Year 2014, Volume 11, Issue 1, Pages 1 - 10 2014-03-01

AYDIN EKOLOJİSİNDEKİ BAZI ERİK ANAÇ-ÇEŞİT KOMBİNASYONLARINDA, KLOROFİL MİKTARLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ
The Determination of Quantities and Intensities of Chlorophyll in Some Rootstock-Cultivar Combinations in Aydın Ecology

Gülsüm Alkan [1] , H. Güner Seferoğlu [2] , F. Ekmel Tekintaş [3] , Engin Ertan [4]

169 421

Bu araştırma Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüne ait meyve kolleksiyon bahçesinde 4 farklı anaç (çöğür, Myrobolan B, GF 8-1, Common Mussel) üzerine aşılı Prunus cerasifera Ehrh. türüne ait “Papaz”, Prunus salicina L. türüne ait “Santa Rosa” ve “Ozark Premier” çeşidinde yürütülmüştür. PlantPen NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 300 cihazı ile vegetasyon dönemi boyunca yapılan ölçümler ve analizlere göre kombinasyonların Aydın ekolojisindeki klorofil yoğunluk ve miktarları hakkında sonuçlar elde edilmiştir.
This research was carried out “Papaz” cv. which belongs to Prunus cerasifera Ehrh. species, “Santa Rosa” and “Ozark Premier” cv. belong to Prunus salicina L. species budding on four different rootstocks (seedling, Myrobolan B, GF 8-1, Common Mussel) in fruit science collection orchards in Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Adnan Menderes University. The results were obtained about the intensities and quantities of chlorophyll of combinations according to the measurements and analyzes during vegetation period by PlantPen NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 300 device in Aydın ecology.
 • Anonim, 2011a. http://kisisel.sdu.edu.tr/blogicerik.aspx? ID=a7c2d9f9-407a-4e02-a60f-56b525f4eadc. Erişim tarihi: 23.02.2011
 • A n o n i m , 2 0 1 1 b . h t t p : / / w w w. p o y r a z l a b . c o m / content/view/2/1/ Erişim tarihi: 22.02.2011
 • Anonim, 2011c. http://www.22.brinkster.com/ebkae Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü web sayfası. Erişim tarihi: 22.02.2011
 • Gavrilescu, E., S. Cosmulescu, A. Baciu and M. Botu. 2007. Influence of Cultivar-Rootstock Combination on Physiological Processes in Plum. Proceedings of the Eighth International Symposium on Plum and Prune Genetics in Breeding and Pomology, Acta Horticulturae. 734, 381-386.
 • Kutbay, H.G., Kılınç, M. 1992. Bazı Bitkilerdeki Klorofil a ve Klorofil b İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi. F.Ü.XI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Genel Biyoloji, 195- 202. 24-27 Haziran 1992, Elazığ.
 • Kütevin, Z. ve E. Kütevin. 1990. Genel Meyve Tarımı Prensipleri ve Pratik Meyvecilik Yöntemleri. İnkılap Kitabevi Yayınları.
 • Özvardar. S. ve K. Önal. 1990. Erik Yetiştiriciliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı Yayın No:23 Yalova.
 • Pilarski, J., K. Tokarz and M. Kocurek. 2007. Comparison of Photosynthetic Pigment Contents in Stems and Leaves of Fruit Trees: Cherry, Sweet Cherry, Common Plum and Walnut Tree. Folia Horticulturae. Ann. 19/1, 53-65.
 • Witham, F. H., D.F. Blaydes and R.M. Devlin. 1971. Experiments in Plants Physiology. Van Nostrand Reinhold Cö. New York. P. 55-56. Sorumlu Yazar Gülsüm ALKAN
 • gkarakaya@adu.edu.tr
 • Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
 • Bahçe Bitkileri Bölümü, AYDIN, 09100 Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 12.06.2014
Subjects
Other ID JA45JZ62JV
Journal Section Research
Authors

Author: Gülsüm Alkan

Author: H. Güner Seferoğlu

Author: F. Ekmel Tekintaş

Author: Engin Ertan

Bibtex @ { aduziraat278138, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {AYDIN EKOLOJİSİNDEKİ BAZI ERİK ANAÇ-ÇEŞİT KOMBİNASYONLARINDA, KLOROFİL MİKTARLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Alkan, Gülsüm and Seferoğlu, H. Güner and Tekintaş, F. Ekmel and Ertan, Engin} }
APA Alkan, G , Seferoğlu, H , Tekintaş, F , Ertan, E . (2014). AYDIN EKOLOJİSİNDEKİ BAZI ERİK ANAÇ-ÇEŞİT KOMBİNASYONLARINDA, KLOROFİL MİKTARLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (1), 1-10. Retrieved from http://dergipark.org.tr/aduziraat/issue/26419/278138
MLA Alkan, G , Seferoğlu, H , Tekintaş, F , Ertan, E . "AYDIN EKOLOJİSİNDEKİ BAZI ERİK ANAÇ-ÇEŞİT KOMBİNASYONLARINDA, KLOROFİL MİKTARLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2014): 1-10 <http://dergipark.org.tr/aduziraat/issue/26419/278138>
Chicago Alkan, G , Seferoğlu, H , Tekintaş, F , Ertan, E . "AYDIN EKOLOJİSİNDEKİ BAZI ERİK ANAÇ-ÇEŞİT KOMBİNASYONLARINDA, KLOROFİL MİKTARLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2014): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - AYDIN EKOLOJİSİNDEKİ BAZI ERİK ANAÇ-ÇEŞİT KOMBİNASYONLARINDA, KLOROFİL MİKTARLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ AU - Gülsüm Alkan , H. Güner Seferoğlu , F. Ekmel Tekintaş , Engin Ertan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 11 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi AYDIN EKOLOJİSİNDEKİ BAZI ERİK ANAÇ-ÇEŞİT KOMBİNASYONLARINDA, KLOROFİL MİKTARLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ %A Gülsüm Alkan , H. Güner Seferoğlu , F. Ekmel Tekintaş , Engin Ertan %T AYDIN EKOLOJİSİNDEKİ BAZI ERİK ANAÇ-ÇEŞİT KOMBİNASYONLARINDA, KLOROFİL MİKTARLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ %D 2014 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Alkan, Gülsüm , Seferoğlu, H. Güner , Tekintaş, F. Ekmel , Ertan, Engin . "AYDIN EKOLOJİSİNDEKİ BAZI ERİK ANAÇ-ÇEŞİT KOMBİNASYONLARINDA, KLOROFİL MİKTARLARI VE YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 1 (March 2014): 1-10.