Accepted Submissions

  • Where Theory Does not Meet the Practice: Teaching Math to Young Children in Turkey
    Zeynep Alat Feb 22, 2019
  • Determination Of The Misconceptions And Knowledge Awareness Of Sixth Grade Students About The Cell Topic With Four Tier Test
    HÜSEYİN CİHAN BOZDAĞ, GÖKÇE OK Feb 22, 2019
  • The Metacognitive Awareness Levels of Religious Education Teachers
    Ali BALTACI Mar 22, 2019
  • The Relationship Between School Administrators' Conflict Management Styles and Organizational Health
    ALİ TOSUN, Kazım ÇELİK May 10, 2019
  • Ebeveynlerin Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ile Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranışları Arasındaki İlişki
    FATMA YAŞAR EKİCİ, Zeynep KINDIROĞLU May 10, 2019
  • Artırılmış Gerçeklik Destekli Matematik Eğitiminin 5.sınıf Öğrencilerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
    Duygu ÖZDEMİR, Bilal ÖZÇAKIR May 31, 2019
  • Investigating Faculty Members’ Perceived Usability of Edmodo Learning Management System
    Bülent Gürsel Emiroğlu Jun 17, 2019
  • A Bibliometric analysis in the field of Sustainable Development and Education from Past to Present
    Mustafa Doğru, Cem Oktay Güzeller, Melahat Çelik Jun 17, 2019
  • Belief Questionnaire About The Nature of Mathematics For Turkish Preservice Mathematics Teachers: An Exploratory Mixed Methods Study
    Pınar AKYILDIZ, Yüksel DEDE Jun 17, 2019