Aim

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yayını olup 2014’ten bu yana ISSN 2149-0309 numarasıyla yayın hayatındadır. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi temel mühendislik konularını kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergi, mühendislik bilimlerindeki gelişmeleri takip etmeyi, en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefler. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır ve disiplinler-arası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı amaç edinir.

 

This Journal is a publication of the Faculty of Engineering of Adıyaman University and has been publishing online in the number ISSN 2149-0309 since 2014.  Journal of Engineering Sciences of Adıyaman University is an interdisciplinary journal covering basic engineering subjects. The journal aims to follow developments in the engineering sciences, to provide the most up-to-date scientific and technological developments to researchers, engineers and related masses and to contribute to national and international developments of professional organizations and individuals. Journal of Engineering Sciences of Adıyaman University prioritizes the publishing of articles on rapidly developing fields of engineering and aims to focus on interdisciplinary methods and technologies.

Scope

Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin kapsamı nispeten geniş olup, mühendislik bilimlerinin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla mühendislik bilimlerinde yapılmış orjinal deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve ilgili diğer alanlarda yayın yapmaktadır. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, bu alanlarda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır.  Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

The scope of the Journal of Engineering Sciences is relatively broad and includes research articles on the original experimental and theoretical progress made in the engineering sciences in order to shed light on the knowledge base and technological developments of the engineering sciences.

Journal of Engineering Science of Adıyaman University has been published in the fields of Environmental Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Food Engineering, Mapping Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering and other related fields. Journal of Engineering Science of Adıyaman University is published in these fields in order to create a Turkish resource. The writing languages of journal are in Turkish and English.