Author Guidelines

Author Guidelines

Makaleler A4 boyutunda (210x297 mm) sayfaya üst, sol, sağ ve alt kenarlardan 3.0 cm boşluk bırakılarak Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, sağa ve sola dayalı olarak iki satır aralık ile tek sütunda yazılmalıdır. Makalenin sayfaları ve her sayfada satırlar numaralandırılmalıdır. Sayfalarda hiçbir şekilde üst ve alt bilgi kullanılmamalıdır. Makalelerde sayfa sayısı sınırı; Araştırma ve Derleme Makaleleri için yirmi (20), Teknik Notlar için on (10) sayfadır.

 

1. İlk Sayfa

Makalenin başlığı ile yazar ad ve açık adreslerini ve makale türü ile alanını içermelidir.

Makale başlığı 20 kelimeyi aşmayacak şekilde kısa ve açık olmalı, sayfa başından iki satır boşluk bırakılarak büyük harflerle 14 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Yazarların isimleri başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılarak 12 punto büyüklüğünde normal ve sola dayalı olarak, birinci ve ikinci isimlerinin sadece ilk harfleri büyük, soy isimlerinin ise tamamı büyük yazılmalıdır.

Yazarların adres bilgileri yazarların hemen alt satırında

1Adıyaman Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Adıyaman/Türkiye

biçiminde kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.

Makale türü (Araştırma, Derleme, Teknik Not) ve makalenin alanı yazarların adres bilgilerinden sonra iki satır boşluk bırakılarak büyük harflerle 14 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Sorumlu yazarın tüm iletişim bilgileri makale türünden sonra bir satır boşluk bırakılarak 12 punto büyüklüğünde normal ve sola dayalı olarak verilmelidir.

 

2. Makale

Yazarlar makalelerini hazırlarken aşağıdaki kurallara mutlaka uymalıdır.

 Makale Başlığı

Kısa ve kapsayıcı olmalı, yirmi kelimeyi geçmemeli ve ilk kelimenin baş harfi büyük olmak üzere küçük harfle ve koyu yazılmalıdır.

Özet

Türkçe özet 150 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin ana noktalarını belirten özeti olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Özet kısmından sonra bir satır boşluk bırakılarak “Anahtar Kelimeler:   yazılarak devamına noktalı virgülle ayrılmış en fazla 5 tane anahtar kelime normal olarak yazılmalıdır.

Makale İngilizce Başlığı

Anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak koyu ve ortalanmış şekilde makalenin İngilizce başlığı yazılmalıdır. Başlık kısa ve kapsayıcı olmalı, yirmi kelimeyi geçmemeli ve ilk kelimenin baş harfi büyük olmak üzere küçük harfle ve koyu yazılmalıdır

Abstract

Makale başlığından sonra bir satır boşluk bırakılarak 150 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin ana noktalarını belirten İngilizce özeti olmalıdır.

Keywords

Abstract sonrasında bir satır boşluk bırakıldıktan sonra “Keywords:  yazılarak devamına noktalı virgülle ayrılmış en fazla 5 tane anahtar kelime yazılmalıdır.

 Makale içindeki Bölümler

Makale içindeki bölümler (Teşekkür ve Kaynaklar hariç) numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıklarının ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır. Ana başlıklar koyu alt başlıklar italik olmalıdır. Üçüncü seviyeden daha fazla alt başlık kullanılmamalıdır.

 Teşekkür

Gerekli ise bu bölümde çalışmaya veya makaleye katkı veren kişiler, destekleyen kurumlar (varsa proje numaralarıyla birlikte) belirtilmelidir.

 Birimler

Makalelerde SI (Systeme International d’Units) birim sistemi kullanılmalıdır. Ondalık ayracı olarak nokta kullanılmalıdır ( 3,58 yerine 3.58 gibi).

 Şekiller ve Çizelgeler

Makalelerde fotoğraf, grafik, şekil, şema ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Çizelge" olarak adlandırılmalıdır. Tüm şekil ve çizelgeler kendi içlerinde numaralandırılmalı ve makale içinde uygun gelen yerlere yerleştirilmelidir. Şekil veya çizelge içerisindeki metinler Times New Roman yazı tipinde olmalı ve 10 puntodan büyük punto kullanılmamalıdır. Şekil ve çizelgelerin boyutları en fazla 15x23 cm olmalıdır.

Çizelgeler sayfaya göre ortalanmalıdır. Çizelge numarası (Çizelge 1.Çizelge 2. şeklinde) koyu olarak, akabindeki açıklaması ise normal olarak her tablonun üzerine ortalanmış olarak yazılmalıdır. Çizelgelerde dikey çizgi bulunmamalı ve “*” vb. sembollerin açıklaması mutlaka yapılmalıdır. Tablo sayfa genişliğine sığmadığında; ya dikey doğrultuda çizilmeli ya da diğer sayfada tabloya devam edilerek başlığı “Çizelge 1. (devamı)” şeklinde atılmalıdır.

Şekiller sayfaya göre ortalanmış olarak verilmeli ve ebatları metin sınırlarını aşmamalıdır. Şekil sayfa genişliğine sığmadığında dikey doğrultuda çizilmelidir. Şekil ya da resimler en az 600 DPI çözünürlüğe sahip olmalı ve jpeg ya da bmp formatlarından birisi tercih edilmelidir. Şekil birden çok nesneden (çizim, metin kutusu, resim vb.) oluşuyorsa hepsi tek bir resim haline getirilmeli ya da gruplandırılmalıdır. Şekil numaraları (Şekil 1., Şekil 2. şeklinde) koyu olarak devamındaki açıklaması ise normal olarak her şeklin altına ortalanmış olarak yazılmalıdır.

 Denklemler

MS-Word Equation Editor ya da eşdeğeri bir program ile her biri ayrı satıra gelecek şekilde ve numaralandırılmış olarak yazılmalıdır. Bunun için denklemlerin kenarlıkları gizlenmiş 1x2 tablo içerisinde verilmesi uygun olmaktadır. Birinci hücrenin genişliği %90, ikinci hücrenin genişliği %10 olmalıdır. Birinci hücre içerisindeki formül ortalanmış, ikinci hücre içerisindeki denklem numarası ise sağa hizalanmış olmalıdır. Hücrelerin sağ ve sol kenar boşlukları sıfırlanmalıdır. Denklemlerden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

 Kaynaklar

Makale içerisinde atıf yapılan kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre [ ] parantez içinde numaralandırılır. Daha önce numara verilen kaynağa tekrar atıfta bulunmak istenirse önceki numarası kullanılır.

Yazar adı cümlenin başında veya içerisinde doğal bir parça olarak kullanılacaksa kaynak parantez içinde belirtilir.

Kartal [2] tabakalı kompozit plaklar üzerinde yapmış olduğu …

İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.

Kartal ve Aydın [24] lifli polimerler ile güçlendirilmiş ...

İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve ark.” ifadesi takip eder.

Bozkurt ve ark. [5] tarafından yapılan çalışmada ..

Yazar adı cümle içerisinde doğal bir parça olarak kullanılmamışsa kaynak veya kaynaklar [ ] parantez içinde yazar adı belirtilmeden verilir.

……kompozit malzemeler için geçerli değildir [9].

Lifli polimerler üzerinde yapılan son çalışmalar [3, 6, 20] güçlendirmeye yönelik ……

Kaynaklar bölümündeki kaynak gösterimleri aşağıdaki örneklerdeki gibi yapılmalıdır:

Kitaplar:

Reddy JN. Mechanics of laminated composite plate and shells: theory and analysis. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press; 2004.

Timoshenko S, Goodier JN. Theory of elasticity. New York: McGraw-Hill; 1951.

Periyodik Dergiler:

Nayak AK, Shenoi RA, Moy SSJ. Transient response of composite sandwich plates. Composite Structures 2004;64(8):249–267.

Khdeir AA, Reddy JN. On the forced motions of anti-symmetric cross-ply laminated plates. International Journal of Mechanical Science 1989;31:499–510.

Bildiriler:

Matveev MY, Long AC, Jones IA. Mechanical properties of textile composites with variability in micromechanical properties. In: 15th European Conference on Composite Materials, Venice, Italy; 2012.

Pekel H, Keles I, Temel B, Tutuncu N. Transient response of FGM pressure vessels. In: 10th International Conference on Vibration Problems ICOVP, Prague, Czech Republic; 2011.

Tezler:

Narayanan GV. Numerical operational methods in structural dynamics. Ph.D. thesis. Minneapolis: University of Minnesota; 1979.

Hayat A. Çelik endüstri yapıların tasarım ve analizi. Yüksek lisans tezi. Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi; 2009.

Standartlar:

Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, TS 500; 2000.

Standard test method for tensile properties of plastics. American Society for Testing and Materials ASTM, D638–10; 2010.

WEB Adresleri:

SAP2000 v16 new features. http://www.comp-engineering.com/SAP2000V16EN.html (Erişim Tarihi: 06.05.2009)