About

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi mühendisliğin hızla gelişen tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi mühendislik alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve mühendislik alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde bilimsel ve özgün araştırma makaleleri yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Dergimizde yayımlanan makaleler izin alınmaksızın başka bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Makalelerin bir kısmı veya tamamı dergimiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi'nde mühendislik disiplinleri veya disiplinler arası konularda daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak editörler ve/veya yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sürecini geçen makaleler daha sonra yazar isim ve adresleri olmaksızın hakemlere gönderilmekte ve en az iki hakem değerlendirmesinin sonuçlarına göre makalenin dergide basılıp basılmamasına karar verilmektedir. Hakem sonuçlarına göre yazarlardan düzeltme istenebilir ya da makale koşulsuz olarak ret edilebilir. Basıma kabul edilmiş makale basılmadan önce sorumlu yazara son defa kontrol edilmek üzere gönderilir. Sorumlu yazar son kontrol için gönderilen makaleyi 10 gün içinde kontrol ederek geri göndermek zorundadır.

Makaleler A4 boyutunda (210x297 mm) sayfaya üst, sol, sağ ve alt kenarlardan 3.0 cm boşluk bırakılarak Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde, sağa ve sola dayalı olarak iki satır aralık ile tek sütunda yazılmalıdır. Makalenin sayfaları ve her sayfada satırlar numaralandırılmalıdır. Sayfalarda hiçbir şekilde üst ve alt bilgi kullanılmamalıdır.

 

1. İlk Sayfa

Makalenin başlığı ile yazar ad ve açık adreslerini ve makale türü ile alanını içermelidir.

Makale başlığı 20 kelimeyi aşmayacak şekilde kısa ve açık olmalı, sayfa başından iki satır boşluk bırakılarak büyük harflerle 14 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve sola yakın yazılmalıdır.

Yazarların isimleri başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılarak 12 punto büyüklüğünde kalın ve sola dayalı olarak, birinci ve ikinci isimlerinin sadece ilk harfleri büyük, soy isimlerinin ise tamamı büyük yazılmalıdır.

Yazarların adres bilgileri yazarların hemen alt satırında

1Adıyaman Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Adıyaman/Türkiye

biçiminde kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.

Makale türü (Araştırma) ve makalenin alanı makale ilk sayfasında üst bilgi şeklinde büyük harflerle 13 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Sorumlu yazarın tüm iletişim bilgileri makale giriş sayfasının en altında 9 punto büyüklüğünde normal ve sola dayalı olarak verilmelidir.

 

2. Makale

Yazarlar makalelerini hazırlarken aşağıdaki kurallara mutlaka uymalıdır.

 Makale Başlığı

Kısa ve kapsayıcı olmalı, yirmi kelimeyi geçmemeli , 14 punto büyüklüğünde büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Özet

Türkçe özet 150 kelimeyi aşmayacak şekilde normal 10 punto büyüklüğünde ve makalenin ana noktalarını belirten özeti olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Özet kısmından sonra bir satır boşluk bırakılarak “Anahtar Kelimeler:  yazılarak devamına noktalı virgülle ayrılmış en fazla 5 tane anahtar kelime normal olarak yazılmalıdır.

Makale İngilizce Başlığı

Anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak koyu bir şekilde makalenin İngilizce başlığı yazılmalıdır. Başlık kısa ve kapsayıcı olmalı, yirmi kelimeyi geçmemeli 14 punto büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır

Abstract

Makale başlığından sonra bir satır boşluk bırakılarak 150 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin ana noktalarını belirten İngilizce özeti olmalıdır.

Keywords

Abstract sonrasında bir satır boşluk bırakıldıktan sonra “Keywords: yazılarak devamına noktalı virgülle ayrılmış en fazla 5 tane anahtar kelime yazılmalıdır.

 Makale içindeki Bölümler

Makale içindeki bölümler (Teşekkür ve Kaynaklar hariç) numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıklarının ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır. Ana başlıklar koyu alt başlıklar italik olmalıdır. Üçüncü seviyeden daha fazla alt başlık kullanılmamalıdır.

 Teşekkür

Gerekli ise bu bölümde çalışmaya veya makaleye katkı veren kişiler, destekleyen kurumlar (varsa proje numaralarıyla birlikte) belirtilmelidir.

 Birimler

Makalelerde SI (Systeme International d’Units) birim sistemi kullanılmalıdır. Ondalık ayracı olarak nokta kullanılmalıdır ( 3,58 yerine 3.58 gibi).

 Şekiller ve Çizelgeler

Makalelerde fotoğraf, grafik, şekil, şema ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Çizelge" olarak adlandırılmalıdır. Tüm şekil ve çizelgeler kendi içlerinde numaralandırılmalı ve makale içinde uygun gelen yerlere yerleştirilmelidir. Şekil veya çizelge içerisindeki metinler Times New Roman yazı tipinde olmalı ve 11 puntodan büyük punto kullanılmamalıdır. Şekil ve çizelgelerin boyutları en fazla 15x23 cm olmalıdır.

Çizelgeler sayfaya göre ortalanmalıdır. Çizelge numarası (Çizelge 1., Çizelge 2. şeklinde) koyu olarak, akabindeki açıklaması ise normal olarak her tablonun üzerine ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Şekiller sayfaya göre ortalanmış olarak verilmeli ve ebatları metin sınırlarını aşmamalıdır. Şekil sayfa genişliğine sığmadığında dikey doğrultuda çizilmelidir. Şekil ya da resimler en az 600 DPI çözünürlüğe sahip olmalı ve jpeg ya da bmp formatlarından birisi tercih edilmelidir. Şekil birden çok nesneden (çizim, metin kutusu, resim vb.) oluşuyorsa hepsi tek bir resim haline getirilmeli ya da gruplandırılmalıdır. Şekil numaraları (Şekil 1., Şekil 2. şeklinde) koyu olarak devamındaki açıklaması ise normal olarak her şeklin altına ortalanmış olarak yazılmalıdır.

 Denklemler

MS-Word Equation Editor ya da eşdeğeri bir program ile her biri ayrı satıra gelecek şekilde ve numaralandırılmış olarak yazılmalıdır. Bunun için denklemlerin kenarlıkları gizlenmiş 1x2 tablo içerisinde verilmesi uygun olmaktadır. Birinci hücrenin genişliği %90, ikinci hücrenin genişliği %10 olmalıdır. Birinci hücre içerisindeki formül ortalanmış, ikinci hücre içerisindeki denklem numarası ise sağa hizalanmış olmalıdır. Hücrelerin sağ ve sol kenar boşlukları sıfırlanmalıdır. Denklemlerden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

 Kaynaklar

Makale içerisinde atıf yapılan kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre [ ] parantez içinde numaralandırılır. Daha önce numara verilen kaynağa tekrar atıfta bulunmak istenirse önceki numarası kullanılır.

Yazar adı cümlenin başında veya içerisinde doğal bir parça olarak kullanılacaksa kaynak parantez içinde belirtilir.

Kartal [2] tabakalı kompozit plaklar üzerinde yapmış olduğu …

İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.

Kartal ve Aydın [24] lifli polimerler ile güçlendirilmiş ...

İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve ark.” ifadesi takip eder.

Bozkurt ve ark. [5] tarafından yapılan çalışmada ..

Yazar adı cümle içerisinde doğal bir parça olarak kullanılmamışsa kaynak veya kaynaklar [ ] parantez içinde yazar adı belirtilmeden verilir.

……kompozit malzemeler için geçerli değildir [9].

Lifli polimerler üzerinde yapılan son çalışmalar [3, 6, 20] güçlendirmeye yönelik ……

Kaynaklar bölümündeki kaynak gösterimleri aşağıdaki örneklerdeki gibi yapılmalıdır:

Kitaplar:

Reddy JN. Mechanics of laminated composite plate and shells: theory and analysis. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press; 2004.

Timoshenko S, Goodier JN. Theory of elasticity. New York: McGraw-Hill; 1951.

Periyodik Dergiler:

Nayak AK, Shenoi RA, Moy SSJ. Transient response of composite sandwich plates. Composite Structures 2004;64(8):249–267.

Khdeir AA, Reddy JN. On the forced motions of anti-symmetric cross-ply laminated plates. International Journal of Mechanical Science 1989;31:499–510.

Bildiriler:

Matveev MY, Long AC, Jones IA. Mechanical properties of textile composites with variability in micromechanical properties. In: 15th European Conference on Composite Materials, Venice, Italy; 2012.

Pekel H, Keles I, Temel B, Tutuncu N. Transient response of FGM pressure vessels. In: 10th International Conference on Vibration Problems ICOVP, Prague, Czech Republic; 2011.

Tezler:

Narayanan GV. Numerical operational methods in structural dynamics. Ph.D. thesis. Minneapolis: University of Minnesota; 1979.

Hayat A. Çelik endüstri yapıların tasarım ve analizi. Yüksek lisans tezi. Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi; 2009.

Standartlar:

Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, TS 500; 2000.

Standard test method for tensile properties of plastics. American Society for Testing and Materials ASTM, D638–10; 2010.

WEB Adresleri:

SAP2000 v16 new features. http://www.comp-engineering.com/SAP2000V16EN.html (Erişim Tarihi: 06.05.2009)

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Makalelerin değerlendirilmesi sonucunda mevcut sayıya dahil edilerek yayınlanmaktadır.

Dergimiz yılda iki defa olmak üzere yeni sayı yayınlamaktadır.

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.


Aşşağıdaki linkten dergimizde yayınlanan makalelerin şablonunu indirebilirsiniz.