Adiyaman University Journal of Social Sciences
Cover Image
ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Adıyaman University |

242.083

366.010

Adiyaman University Journal of Social Sciences

ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Adıyaman University |
Cover Image

242.083

366.010
Issue 31 - Mar 2019
 1. Kapak / Jenerik / İçindekiler
  Pages 1 - 1
  İbrahim Halil TUĞLUK
 2. İLKOKULLARDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ
  Pages 1 - 39
  Hasan Demirtaş, Mahmut Aksoy, Onur Balı, Çağlar Çağlar
 3. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN METİN İŞLEME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI GERİBİLDİRİM TÜRLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 40 - 92
  Ali Göçer, Rahime Şentürk
 4. İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN KAYGI DÜZEYLERİ
  Pages 93 - 120
  Yasin Karasu, Melike Cömert
 5. EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: METAFOR ÇALIŞMASI
  Pages 121 - 159
  Ahmet Şahin
 6. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM SORUNLARI: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 160 - 187
  Hacı Hüseyin Taşar
 7. TANZİMAT ROMANINDA ALAFRANGA ZÜPPE ELEŞTİRİSİ
  Pages 188 - 239
  Taner Namlı
 8. YAZINSALLIK VE BİLGİ BAĞLAMINDA SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR İNCELEME
  Pages 240 - 258
  Selim Somuncu
 9. İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜLKİYETİN TEMELLENDİRİLMESİ
  Pages 259 - 291
  Recep Özdemir
 10. PSİKOLOJİK SERMAYE VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 292 - 323
  Mustafa Ağar, İbrahim Yıldırım
 11. MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 324 - 348
  Erdem Bağcı
 12. TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 349 - 380
  İsmet Bolat, Mehmet Metin
 13. AŞIRI İŞ YÜKÜNÜN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİNİN ROLÜ, SAĞLIK KURUMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
  Pages 381 - 431
  Abdullah Çalışkan, Mustafa Bekmezci
 14. FİLM TURİZMİ VE SIĞACIK’A (İZMİR) ETKİLERİ
  Pages 432 - 460
  Özlem Çakar Çelik
 15. AKADEMİSYENLERİN ÇEVRESEL DAVRANIŞLARININ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
  Pages 461 - 487
  Cengiz Gazeloğlu
 16. HEALTH EXPENDITURE, ECONOMIC GROWTH, AND CO2 EMISSONS: EVIDENCE FROM THE OECD COUNTRIES
  Pages 488 - 516
  Tuncer Gövdeli
 17. TÜRKİYE'DE YENİ MEDYA VE TV ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA DEĞİŞEN DİZİ ANLAYIŞI: SIFIR BİR "BİR ZAMANLAR ADANA'DA" ÖRNEĞİ
  Pages 517 - 562
  Ali Murat Kırık, Sabri Çelebioğlu
 18. SURİYE BAĞLAMINDA RUSYA VE İRAN İŞBİRLİĞİ
  Pages 563 - 583
  Zülfükar Aytaç Kişman, Berfu Boyraz
 19. İŞLETME DÜZEYİNDE ÇEVRE MUHASEBESİ: BİR UYGULAMA
  Pages 584 - 623
  Ercüment Okutmuş
 20. PROFESYONEL KOLLUK GÜÇLERİNDE GÖREVLİ PERSONELİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI İLE LİDERLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 624 - 652
  Haydar Pekdoğan
 21. KENT GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI BAĞLAMINDA MAHALLE
  Pages 653 - 671
  Murat Sezik
 22. LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENME KÜLTÜRÜ, BİLGİ YÖNETİMİ, İNSAN SERMAYESİ VE ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK İLİŞKİSİ
  Pages 672 - 708
  Cenk Tufan, Özlem Yaşar Uğurlu
 23. BİRİNCİ TBMM DÖNEMİNDE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN MECLİSİ AÇIŞ KONUŞMALARINDA “MİLLİ İRADE” KAVRAMINA YAKLAŞIMI
  Pages 709 - 738
  Fuat Uçar
 24. AKADEMİSYENLERİN TASARRUF YAPMA VE TASARRUFLARI DEĞERLENDİRME EĞİLİMLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
  Pages 739 - 768
  Osman Uluyol
 25. OSMANLI DEVLETİ’NDE BİNİCİLİK
  Pages 769 - 807
  Fatih Murathan, Mustafa Koç, Mehmet Kartal, Talha Murathan