Aim

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Scope

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Tarih, İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, İşletme,  Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya, Eğitim Bilimleri,  Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi, Müzik, Güzel Sanatlar, Turizm,  Uluslararası İlişkiler,  Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi gibi sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel çalışmalara  yer veren hakemli bir dergidir.