Year 2014, Volume 2014, Issue 16, Pages 449 - 475 2014-07-05

EXAMİNING ANATOLIAN VOCATİONAL HEALTH HİGH SCHOOLS WİTH THE DİMENSİONS OF EFFECTİVE SCHOOLS
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİ OKUL BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Sinem VATANARTIRAN [1] , Abdul Kadir EREN [2]

316 746

This study aims to examine Anatolian Vocational Health High Schools with the qualities of effective schools, identify areas that these schools can improve, and offer suggestions by using the views of their students, teachers and administrators together with the personnel of the hospitals they are cooperating with. This is a qualitative research and case study method was used. The case was selected by purposive sampling method. Data was collected through semi structured interviews. The finding highlight the deficiencies of the pysical infrastructure. Physical deficincies bring about educational problems, as well. Some of the important results are focused in the areas of the quality of the practicum, quality of the teachers, student motivation, ratio of student and teacher numbers, and lack of the assessment of the skills expected to be gained during the practicum.
Bu çalışma Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin yanı sıra bu okulların işbirliği yaptığı hastanelerde çalışan yöneticilerin deneyimlerinden yola çıkarak, sağlık meslek liselerinin etkili okul kavramı ile incelenmesini ve bu liselerin etkili okul boyutlarını göz önünde bulundurarak kendilerini geliştirebilecekleri alanları belirlemeyi ve buna yönelik önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel bir durum çalışmasıdır. Amaçlı örneklem yöntemi ile bir Sağlık Meslek Lisesi seçilmiştir. Veri, yarı yapılandırılmış görüşme formları ile, mülakatlar yapılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Anadolu sağlık meslek liselerinin öncelikle donanım eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Donanım yetersizliği, eğitim öğretim konusunda bazı aksaklıkları beraberinde getirmektedir. Özellikle uygulama eğitiminin niteliği, öğretmen niteliği, öğrenci motivasyonu, öğrenci ve öğretmen sayısı oranları ve ölçme ve değerlendirme sürecinde uygulama eğitiminde kazanılması beklenen becerilerin ölçülmesi, sonuçların odaklandığı boyutlardandır.
 • Ayık, A. ve Ada, Ş. (2009). “İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların arasındaki ilişki.” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2): 459-446. Balcı, A. (1993). Etkili okul kuram, uygulama ve araştırma. Ankara: Esnek Ofset Matbaası.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri. Ders notları. http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAYFinal-Konulari.pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Celep, C. (2000). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Çelenk, S. (2003). “Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması.” İlköğretim Online E-dergi 2(2):28-34.
 • Çelik, V. (1999). Egitimsel liderlik. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cheng, K., & Wong, K. (1996). “School effectiveness in East Asia: Concepts, origins and implications.” Journal of Educational Administration, 34(5):2–49.
 • Helvacı, M., Aydoğan , İ. (2011). “Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri.” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2):41-60.
 • Karip, E., ve Koksal K., (1996). “Etkili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi.” Eğitim Yönetimi, 2(2):245-257.
 • Katansky, C. (2008). Quality and effectiveness of vocational training for adults (a sociopedagogical interpretation). Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 2(1):107-128.
 • Korkmaz, M. (2007). “Örgütsel sağlık üzerinde liderlik stillerinin etkisi.” Kuram Ve Uygulamalarda Eğitim Yönetimi, 49:7-91.
 • MEB (1999). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik. Resmi Gazete 1999/23782.
 • MEB (2000). Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliği. Tebliğler Dergisi, 09/2000-2516.
 • Oral, Ş. (2005). İlköğretim okullarının etkili okul kavramı açısından değerlendirilmesi (Batman ili örneği) Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır.
 • Özdemir, S. ve Sezgin, F. (2000) “Etkili okullar ve öğretim liderliği.” Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Sosyal Bilimler Dergisi. 20:265-282.
 • Pehlivan, İ. (1992). Yönetsel mesleki ve örgütsel etik. Ankara:Pegem Yayıncılık
 • Prosser, C A. (t.y.). Prosser’s sixteen theorems on vocational education: A basis for vocational philosophy. Erişim adresi: http://morgancc.edu/docs/io/Glossary/Content/PROSSER.pdf , 04/2013.
 • Yılmaz, V. (2006). İlköğretim okullarının etkili okul özelliklerine sahip olma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sinem VATANARTIRAN

Author: Abdul Kadir EREN

Bibtex @ { adyusbd16303, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {449 - 475}, doi = {10.14520/adyusbd.540}, title = {ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİ OKUL BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {VATANARTIRAN, Sinem and EREN, Abdul Kadir} }
APA VATANARTIRAN, S , EREN, A . (2014). ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİ OKUL BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (16), 449-475. DOI: 10.14520/adyusbd.540
MLA VATANARTIRAN, S , EREN, A . "ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİ OKUL BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 449-475 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/1387/16303>
Chicago VATANARTIRAN, S , EREN, A . "ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİ OKUL BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 449-475
RIS TY - JOUR T1 - ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİ OKUL BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ AU - Sinem VATANARTIRAN , Abdul Kadir EREN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.540 DO - 10.14520/adyusbd.540 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 449 EP - 475 VL - 2014 IS - 16 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.540 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.540 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİ OKUL BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ %A Sinem VATANARTIRAN , Abdul Kadir EREN %T ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİ OKUL BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ %D 2014 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2014 %N 16 %R doi: 10.14520/adyusbd.540 %U 10.14520/adyusbd.540
ISNAD VATANARTIRAN, Sinem , EREN, Abdul Kadir . "ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİ OKUL BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 / 16 (July 2014): 449-475. https://doi.org/10.14520/adyusbd.540