Year 2016, Volume 2016, Issue 23, Pages 723 - 755 2016-08-20

AKTİF ÖĞRENMENİN MÜZİK TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI, TUTUM VE ÖZYETERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

CEREN SAYGI [1] , SERMİN BİLEN [2]

947 593

Bu araştırmanın amacı; aktif öğrenmenin müzik tarihi dersine ilişkin başarı, tutum ve özyeterlik üzerindeki etkisini ölçmektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 29 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 14 hafta süren araştırma aşamasında 12 hafta boyunca deney grubuna aktif öğrenme yöntemiyle, kontrol grubuna ise edilgin öğretme yöntemi ile müzik tarihi dersi işlenmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi, tutum ölçeği ve özyeterlik ölçeği veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde FINESSE ve SPSS istatistik programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; deney grubunda öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının müzik tarihi dersine ilişkin başarıları ve tutumları, edilgin öğrenme yöntemiyle ders işlenen kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. Ancak katılımcıların özyeterlik düzeylerinde belirgin bir farklılık görülmemiştir.
Aktif öğrenme, başarı, tutum, özyeterlik, müzik tarihi
 • Açıkgöz, K.Ü. (2002). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları
 • Aydede, M.N. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Aktif Öğrenme Yaklaşımını Kullanmanın Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılık Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Altınok, H. (2004). İşbirlikli Öğrenme, Kavram Haritalama, Fen Başarısı, Strateji Kullanımı ve Tutum. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bilen, S. (1995). İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bilen, S.,Özevin ve B.,Canakay, E.U. (2007). The Effects of Orff-Schulwerk on Music Education and Motivational Processes in Primary Education Music Lessons, Im Dialog. Ed. Haselbach-Grüner-Salmon, Mainz: Schott, 102-118.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Canakay, E.U. (2007). Aktif Öğrenmenin Müzik Teorisi Dersine İlişkin Akademik Başarı, Tutum, Özyeterlik Algısı ve Yüklemeler Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gençtürk, A. ve Memiş, A. (2010). “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öz- Yeterlik Algıları ve İş Doyumlarının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi”. İlköğretim Online 9 (3), 1037-1054.
 • Kağıçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, A.G. (2004). İşbirlikli Öğrenmenin Okuduğunu Anlama, Strateji Kullanımı ve Tutum Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kiremit, H.Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji ile İlgili Öz- Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özkal, N. (2000). İşbirlikli Öğrenmenin Sosyal Bilgilere İlişkin Benlik Kavramı, Tutumlar ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özmenteş, G. (2005). Dalcroze Eurhythmics Öğretiminin Müziksel Beceriler, Müzik Dersine İlişkin Tutumlar ve Müzik Yeteneğine İlişkin Özgüven Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Saracaloğlu, A.S.,Karasakaloğlu, N.ve Gencel, İ.E. (2010). “Türkçe Öğretmenlerinin Özyeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (33), 265-283.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Süzen, S. (2007). Aktif Öğrenme Teknikleriyle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve müzik insan ve sanat eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Journal Section Articles
Authors

Author: CEREN SAYGI

Author: SERMİN BİLEN

Bibtex @ { adyusbd257588, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2016}, volume = {2016}, pages = {723 - 755}, doi = {10.14520/adyusbd.52273}, title = {AKTİF ÖĞRENMENİN MÜZİK TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI, TUTUM VE ÖZYETERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {SAYGI, CEREN and BİLEN, SERMİN} }
APA SAYGI, C , BİLEN, S . (2016). AKTİF ÖĞRENMENİN MÜZİK TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI, TUTUM VE ÖZYETERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (23), 723-755. DOI: 10.14520/adyusbd.52273
MLA SAYGI, C , BİLEN, S . "AKTİF ÖĞRENMENİN MÜZİK TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI, TUTUM VE ÖZYETERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 (2016): 723-755 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/24305/257588>
Chicago SAYGI, C , BİLEN, S . "AKTİF ÖĞRENMENİN MÜZİK TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI, TUTUM VE ÖZYETERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 (2016): 723-755
RIS TY - JOUR T1 - AKTİF ÖĞRENMENİN MÜZİK TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI, TUTUM VE ÖZYETERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - CEREN SAYGI , SERMİN BİLEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.52273 DO - 10.14520/adyusbd.52273 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 723 EP - 755 VL - 2016 IS - 23 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.52273 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.52273 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences AKTİF ÖĞRENMENİN MÜZİK TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI, TUTUM VE ÖZYETERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A CEREN SAYGI , SERMİN BİLEN %T AKTİF ÖĞRENMENİN MÜZİK TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI, TUTUM VE ÖZYETERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2016 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2016 %N 23 %R doi: 10.14520/adyusbd.52273 %U 10.14520/adyusbd.52273
ISNAD SAYGI, CEREN , BİLEN, SERMİN . "AKTİF ÖĞRENMENİN MÜZİK TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI, TUTUM VE ÖZYETERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 / 23 (August 2016): 723-755. https://doi.org/10.14520/adyusbd.52273