Year 2017, Volume 2017, Issue 26, Pages 565 - 601 2017-08-30

THE INVESTIGATION OF THE SCHOOL INSTRUMENTS USED IN MUSIC COURSES AT SECONDARY SCHOOLS and THE PROBLEMS FACED WHILE TEACHING THOSE INSTRUMENTS
ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN OKUL ÇALGILARI ve BU ÇALGILARIN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ

YASEMİN KARATAŞ [1] , ILGIM KILIÇ [2]

230 665

The purpose of this research is to determine the school instruments used in secondary school music education and to identify the problems encountered in teaching of these instruments. Music teachers who work in state schools affiliated to MNE in Kayseri province constitutes the population of the research, and the sample is constituted of music teachers who conduct music lessons in public schools in the central provinces of Kayseri. Semi-structured interview technique was used in the study. In the analysis of the data, the descriptive analysis method was used and the findings were interpreted. In this study, it was found that instruments used in secondary schools’ music lessons are inadequate to implementation of the curriculum; the instruments used in music lessons were very limited; teachers and students had difficulty in accessing instruments other than block flute for using music classes in secondary schools, on the other hand using different school instruments in the classes were found to increase the interest in music lessons. In line with these results, to perform the secondary education level music course in terms of instrument education dimension, the students should be guided to use school instruments apart from block flute; the support of parents and the school administration should be obtained for making students to get the instruments and the students’ appreciation towards different school instruments should be increased.

Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim düzeyi müzik eğitiminde kullanılan okul çalgılarının ve bu çalgıların öğretiminde karşılaşılan sorunların belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini Kayseri ilinde bulunan merkez ilçelerdeki, MEB’e bağlı devlet okullarında müzik dersini yürüten müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.  Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden faydalanılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonunda, ortaöğretim düzeyi müzik derslerinde kullanılan okul çalgılarının öğretim programını gerçekleştirme konusunda yetersiz kaldığı, müzik derslerinde kullanılan çalgıların çok kısıtlı olduğu, öğretmenlerin ve öğrencilerin ortaöğretim düzeyi müzik derslerinde kullanılması amacıyla blok flüt dışındaki çalgıları edinmekte güçlük çektikleri öte yandan derslerde kullanılacak olan farklı okul çalgılarının müzik derslerine olan ilgiyi arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, orta öğretim düzeyi müzik derslerinin çalgı eğitimi boyutu açısından gerçekleştirilebilmesi için öğrenciler blok flüt dışında kullanabilecekleri okul çalgılarına yönlendirilmeli, çalgı edinebilmeleri için veli ve okul idaresinin desteği alınmalı ve öğrencilerin farklı okul çalgılarına karşı beğenileri arttırılmalıdır. 

 • Aksu, C. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Müzik Programının Hedeflerine Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Erzurum.
 • Bozkaya, İ. (2001). Okul Ortamında Müzik. (Birinci Basım). Bursa: Özsan Matbaacılık.
 • Çevik, D. B. (2007). Müzik Öğretim Yöntemlerinden, Orff Müzik Öğretisine Genel Bir Bakış. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:1. Balıkesir.
 • Demirel, Ö. (2009). Eğitimde Program Geliştirme. ( On İkinci Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ekici, T. (1998). Orff Çalgıları ve Müzik Eğitiminde Kullanım Yöntemleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı. İzmir.
 • Kılıç, I. (2009). İlköğretim Okullarındaki Müzik Derslerinde Kullanılan Araç-Gereç Sorunları. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Samsun.
 • Kılıç, I. (2012). Okul Öncesinde Müzik Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Köroğlu, G. N. (2013). İlköğretim İkinci Kademede Görev Yapan Müzik Dersi Öğretmenlerinin 2006 Müzik Dersi Öğretim Programı İle İlgili Görüşleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Programları Ve Öğretim Programı. Antalya.
 • Kurtuldu, M.K. (2007). Bilgiyi İşleme Modeline Dayalı Piyano Eğitiminde Genel Öğrenme Stratejilerinin Yeri Ve Görsel İmajlar Oluşturma Yönteminin Kullanılabilirlik Düzeyi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Öcal, A. O. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Müzik Dersi Öğretim Programında Uygulanan Blok Flüt Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Ankara İli Örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Özmenteş, S. (2005). Müzik Eğitiminin Boyutları ve Çalgı Eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6 Sayı:9. Malatya.
 • Toptaş, B. (2008). Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programlarında Piyano Eğitimine Deneysel Yaklaşım. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sivas.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: YASEMİN KARATAŞ

Author: ILGIM KILIÇ

Bibtex @research article { adyusbd336493, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {565 - 601}, doi = {10.14520/adyusbd.336493}, title = {ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN OKUL ÇALGILARI ve BU ÇALGILARIN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KARATAŞ, YASEMİN and KILIÇ, ILGIM} }
APA KARATAŞ, Y , KILIÇ, I . (2017). ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN OKUL ÇALGILARI ve BU ÇALGILARIN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (26), 565-601. DOI: 10.14520/adyusbd.336493
MLA KARATAŞ, Y , KILIÇ, I . "ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN OKUL ÇALGILARI ve BU ÇALGILARIN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 565-601 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/31048/336493>
Chicago KARATAŞ, Y , KILIÇ, I . "ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN OKUL ÇALGILARI ve BU ÇALGILARIN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 565-601
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN OKUL ÇALGILARI ve BU ÇALGILARIN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ AU - YASEMİN KARATAŞ , ILGIM KILIÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.336493 DO - 10.14520/adyusbd.336493 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 565 EP - 601 VL - 2017 IS - 26 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.336493 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.336493 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN OKUL ÇALGILARI ve BU ÇALGILARIN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ %A YASEMİN KARATAŞ , ILGIM KILIÇ %T ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN OKUL ÇALGILARI ve BU ÇALGILARIN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2017 %N 26 %R doi: 10.14520/adyusbd.336493 %U 10.14520/adyusbd.336493
ISNAD KARATAŞ, YASEMİN , KILIÇ, ILGIM . "ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN OKUL ÇALGILARI ve BU ÇALGILARIN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 / 26 (August 2017): 565-601. https://doi.org/10.14520/adyusbd.336493