Yazarların Dikkatine

·         Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve  dergimizin yazım kurallarına uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Dergimizin yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Makalenizi dergimiz yazım kurallarına uygun olarak biçimlendirdikten emin olduktan sonra göndermenizi rica ederiz.

·         Alanında çok sıklıkla kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmalar ve oldukça yoğun biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmalar, eğer yeni bir yönelim ortaya koymuyorlarsa, geri çevrilmektedir.

·         Araştırma türlerinin tamamında verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.

·         Ön değerlendirme sonucunda çalışmalar derginin yazım kurallarına uymuyorsa ve genel kriterleri karşılamıyorsa, çalışmanın yazarına gerekçesi ile birlikte, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı yönündeki Yayın Kurulu kararı bildirilmektedir.

Dergide yazarın akademik çalışmasının yayımlandığı tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde başka bir çalışmasına yer verilemez.