Aim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) bir ilke daha imza atıyor. Üniversitenin desteklediği, Türk müzikolojisinin problemlerine öncelik veren bir dergiyi çıkarmak üzere Türk Musikisi Bölümü çalışmalarına başlamıştır. Derginin amacı ise dünya müzikolojisine bir katkı sağlayacak akademisyenlere yayın alanı sunmakla birlikte, Dünya’da bir Türk müzikoloji etkisi yaratmak olacaktır.

Scope

Tarihsel Müzikoloji, Müzik Teorisi (Türk ve Avrupa Müzik Teorisi), Müzik Antropolojisi, Türk Müzik Tarihi, Avrupa Müzik Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Müzik ve Politika başta olmak üzere Sistematik, Kültürel ve Disiplinlerarası Müzikoloji konularında Türk müzikolojisinin problemlerine öncelik veren, başka araştırmalara kaynak olabilecek çalışmalar bu derginin kapsamını oluşturmaktadır.