Author Guidelines

(APA 6. Sürüm Tabanlı)

BİLGİLENDİRMELER;

-Makalenizi göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini kesinlikle okuyunuz.

-Kör hakem uygulaması kullanıldığı için, yalnızca makalenin Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış başlığı ve özetinin bulunduğu ilk iki sayfasında yazar bilgilerine ve varsa makale ile ilgili notlara (teşekkür, proje destek bilgisi vs.) yer verilmeli; makale metni, dosyanın ikinci sayfasından sonra başlamalıdır.

-Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son yayınlanan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.


BİÇİMSEL KILAVUZ;

Başlık: Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı; sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Başlığın fontu Times New Roman, değeri 14 punto, eğer birden fazla satırdan oluşuyorsa satır aralığı 1,15 olmalıdır.

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla iki yüz kelime uzunlukta olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla sekiz kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizce hali de bulunmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir. Bu bölümdeki metnin fontu Times New Roman, değeri 12 punto, eğer birden fazla satırdan oluşuyorsa satır aralığı 1,5 olmalıdır.

Ana Metin: Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) otuz beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih edilir. Yazıların 7500-10.000 kelime arasında olması tercih edilir. Yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Ayrıca her makale bu iki dilden 150-200 kelimeden oluşan; amaç, bulgular ve sonucu belirten birer özet barındırmalıdır. Bunlara ilave olarak akademik dil sorumluluğu yazarlara ait olmak üzere farklı dillerde de özet kabul edilmektedir. Yayın Kurulu bu konuda yetkilidir. 

Sayfa Yapısı:             A4 ebadında; kenar boşlukları ise sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm

                                             Metnin fontu Times New Roman, değeri 12 punto, satır aralıkları ise 1,5

Dipnotların fontu Times New Roman, değeri 10 punto, satır aralıkları ise 1,0

Sayfa numarası sayfanın altında, sağa dayalı bir şekilde verilmeli

Özet kısmı hariç her satırbaşında TAB boşluğu verilmelidir.

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri haricinde numaralandırma yapılacaktır.

Alt başlıklar: Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Başlıkları Numaralandırma: Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

                GİRİŞ

                1. XXXXXXX XXXX

                    1.1. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

                            1.1.1. Xxxx Xxxxx

                            1.1.2. Xxxxx Xxx Xxxxx

                    1.2. Xxxx Xxxxxxx

                2. XXX XXXXXX XXXX

                    2.1. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

                            2.1.1. Xxxx Xxxxx

                            2.1.2. Xxxxx Xxx Xxxxx

                    2.2. Xxxx Xxxxxxx

                    2.3. Xxx Xxxx

                SONUÇ

                KAYNAKLAR

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır.


ALINTILAMA ve KAYNAK GÖSTERME;

ATIF YÖNTEMİ:

-Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

-Metin içi göndermeler: Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14).

veya

Feroz Ahmad'a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye'de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

İki yazarlı esere atıf yapılırken:

Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45).

veya

Green ve Goodman'a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine  'vd.' ifadesi kullanılır.

İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25)

veya

Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa;

     

İlk gönderme

 (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

 (TÜBİTAK, 2013)

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa

İlk gönderme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

TÜBİTAK (2013)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)


KAYNAKÇA GÖSTERİMİ:

Kaynakçayı iki şekilde oluşturabilirsiniz. Bizim tercihimiz Miscrosoft Word programını kullanmanızdır, böylelikle hata payı sıfıra inecektir. 


>> Microsoft Word’de Otomatik Olarak

1) Makale word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.

2) “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir. Yahut makaleyi Word’de yazarken, yaptığınız her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle”yi seçin. Açılan sekmeden kullandığınız kaynağa ait bilgileri girip kaydedin. Bu şekilde kaynakları kullandıkça sisteme girmiş olacaksınız.

3) Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıkladığınızda, alıntı yaptığınız kaynakları uygun stilde belgenin sonuna ekleyecektir.


>> Manuel Olarak Oluşturma

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır.


APA 6. Sürüm kaynakça biçimi aşağıdaki gibidir;


Tek yazarlı kitap:    SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:    BORTON, H. (1970), Japan's Modern Century, New York: The Ronald Press Company.


Birden çok yazarlı kitap:    SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:    NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press.


Kitap bölümü:    SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

Örnek:    WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.


Dergi makalesi:    SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.

Örnek:    HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119.


İnternet Alıntısı:    SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.

Örnek:    NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kntur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.


Not 1: Tercihen kitap, makale ve yazmalar gibi kaynakları ayrı başlıklarla kaynakçaya ekleyebilirsiniz.

Not 2: Atıf yapma hususunda daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Not 3: Dergimizin makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.


EK BÖLÜM;

Son olarak İngilizce yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız bir takım ifadeler de İngilizce yazılmalıdır. Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.


Türkçe                                                                                İngilizce

s.                                                                                          p.

ss.                                                                                        pp.

Erişim Tarihi (tarih), (link)                                            Retrieved from (link), on (tarih)

Çev.                                                                                    Trans.

b.t.                                                                                       n.d.

vd.                                                                                       et al.

ve                                                                                        and

Yayımlanmamış Bitirme Tezi                                     Unpublished Dissertation

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi                      Unpublished Master’s Thesis

Yayımlanmamış Doktora Tezi                                   Unpublished Doctoral Thesis

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi                                Unpublished Expertise Thesis

aktaran                                                                              as cited inBu metnin hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar yine DergiPark'tan elde edilmiştir;

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf

http://dergipark.gov.tr/busad/page/2914