Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 173 - 191 2018-10-25

GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Uğur KESKİN [1]

49 208

Mizah alanında çok sayıda eseri bulunan karikatürist Güneri İçoğlu, çizim ve yazılarını kitap olarak bir araya getirmiş ve bu makalenin yazıldığı tarihe kadar toplam 10 adet kitap yayınlamıştır. Bu makalede, İçoğlu’na ait kitaplar incelemeye konu edilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma, İçoğlu’nun kitaplarının içerik incelemesine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında çizerin, turizmin metalaştırılması konusu üzerine betimlemiş olduğu anlatımlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Turizmin çeşitli alt alanlarında beliren metalaşma olgusuna yönelik, çizerin özgün bakışı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Bu makale kapsamında yapılan betimsel anlatımlar, İçoğlu’nun yüzlerce karede ele aldığı konular içinden seçilmiş olan sınırlı sayıdaki örneği teşkil etmektedir. İçoğlu’nun çizimlerinin çok sayıda olması, onları belirli alt başlıklar altında kategorize etmeyi gerekli kılmaktadır. Söz konusu gereklilik doğrultusunda, turizmin çeşitli alt alanlarındaki metalaşma süreçlerinin eleştirildiği çizimlerin ayrıntılı bir dökümü yapılarak okuyucunun dikkatine sunulmuştur.
Turizm, Turizmin Metalaştırılması, Mizah
  • Akoğlan Kozak, Meryem, Evren, Savaş ve Çakır Onur, 2013. “Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, C:24, S: 1, ss. 7-22.Appadurai, A. (2008). Küçük sayılardan korkmak öfkenin coğrafyası üzerine bir deneme. Çev. Ferit Burak Aydar. Timsah Kitap: İstanbul.Aytaç, Serpil 2000, İş Psikolojisi, M.E.B. Yayınları, Ankara, 30-32.Bauman, Z. (2016). Küreselleşme. Çev. Abdullah Yılmaz. Ayrıntı Yayınları: İstanbul.Bauman, Z. (2000). Turistler ve Aylaklar: Postmodernliğin Kahramanları ve Kurbanları. Çev. İsmail Türkmen, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları. Ayrıntı Yayınları: İstanbul, 116-133.Bodur, H. Ezber 2004, Küreselleşmenin Dini Alandaki Etkisi ve Ulus-Devlet, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: 4, ss. 9-26Bottomore, Tom B., 1990, Seçkinler ve Toplum, Çev. Erol Mutlu, Gündoğan Yayınları, Ankara.Cebeci, İpek 2011, Küreselleşme Yaklaşımları Kapsamında Küreselleşme Sürecinin Tarihsel Değerlendirmesi, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Mustafa Erkal Özel Sayısı, Sayı 43, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Çakmak, Muhammet Nurullah ve Çelik, Veli Onur 2017, “Yerel-Küresel Diyalektiğinde Küresel Futbol Kültürü”, Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21-23 Mayıs, Bursa, ss. 420.İçoğlu, Güneri, 1997, Firavunun Laneti, Leman Yayınları, İstanbul.İçoğlu, Güneri, 1999, Dumur Detayları, Leman Yayınları, İstanbul.İçoğlu, Güneri, 2000, Firavunun Laneti İkslarc, Leman Yayınları, İstanbul.İçoğlu, Güneri, 2001, Gönül Adamı 2, Leman Yayınları, İstanbul.İçoğlu, Güneri, 2003, Dumur Detayları 2, Leman Yayınları, İstanbul.İçoğlu, Güneri, 2008, Gönül Adamı 3, Leman Yayınları, İstanbul.İçoğlu, Güneri, 2013, Gönül Adamı 4, Leman Yayınları, İstanbul.İçoğlu, Güneri, 2016, Gönül Adamı 5, Leman Yayınları, İstanbul.İdris Şah, 1997, Sufi Seçme Mesel ve Düşünceler, Der. Mustafa Yılmazer, Ayraç Yayınevi, Ankara.Kara, Hakan, 2014, Yöneticilerin Mizah Tarzlarının Uygulamadaki Durumunun Kuramsal ve Uygulamalı Olarak Açıklanması, Tarih Okulu Dergisi, 7 (17), ss. 701-724.Keskin, Uğur, 2012, Yönetim Felsefesi, Değişim Yayınları, İstanbul.Keskin, Uğur, 2016, “Küreselleşme Karşıtı Yaklaşımların Felsefi Temelinin Yönetim Bilimleri Açısından İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 16, S: 3, ss. 153-164.Koparal, Celil, 2014, “Uluslararası İşletmeciliğe Giriş”, Uluslararası İşletmecilik (Ed. İnan Özalp), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.Keskin, Uğur, 2017, “Güneri İçoğlu’nun Çizim ve Anlatımlarının Sürdürülebilirlik ve Yeşil Tüketim Açısından İncelenmesi”, İşletmecilik Platformu (Ed. Hakan Kara), Merdiven Yayın, Ankara.Kınalızade Ali Efendi, 2011, Ruhun Üç Kuvveti, Hayat Yayınları, İstanbul.Kırlar Can, Burçin, Ertaş, Mehmet, Yeşilyurt Hülya, Günlü Küçükaltan, Ebru, 2017, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, “The Reletionship Between Tourism And Commodification: A Conceptual Approach”, C. 18, S. 2, ss. 265-282Lafargue, Paul, (2009). Tembellik Hakkı, Çeviri: Hasan İlhan, Alter Yayınları, Ankara.Memiş, Şefik ve Yarış İbrahim, 2010, İstanbul’un 100 Karikatüristi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul.Özer, Atila 2007 Karikatür Yazıları, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1733, Eskişehir.Porter, Michael E. 2003, Rekabet Stratejisi, Çev. Gülen Ulubilgen, Sistem Yayıncılık, İstanbul.Roney, Sevgin Akış, 2002, “Fordizden Post Fordizme Geçiş Sürecinin Turizme Yansımaları: Kitle Turizmi ve Alternatif Turizm”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13 (1), ss. 9-14.Sel, Zehra Gökçe, Lale Sancaktar, Ceyda ve Aktaş, Gürhan 2016, “Karikatüristler Gözüyle Deniz Turizmi: Turizm Karikatürlerinin Göstergebilim Yaklaşımı ile İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, UDTS 2016 Özel Sayı, ss. :65-87.Tören, Emrullah 2012, Ata Toprağı Ziyaretlerinin Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya, ss. 550-566.Yüksek, Gökçe 2012, Turizm Ulaştırması, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
Primary Language tr
Journal Section MAKALELER
Authors

Author: Uğur KESKİN
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 25, 2018

Bibtex @review { aicusbed423376, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {173 - 191}, doi = {10.31463/aicusbed.423376}, title = {GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KESKİN, Uğur} }
APA KESKİN, U . (2018). GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 173-191. DOI: 10.31463/aicusbed.423376
MLA KESKİN, U . "GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 173-191 <http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/39944/423376>
Chicago KESKİN, U . "GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 173-191
RIS TY - JOUR T1 - GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ AU - Uğur KESKİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.423376 DO - 10.31463/aicusbed.423376 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 191 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.423376 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.423376 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ %A Uğur KESKİN %T GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ %D 2018 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31463/aicusbed.423376 %U 10.31463/aicusbed.423376
ISNAD KESKİN, Uğur . "GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (October 2018): 173-191. https://doi.org/10.31463/aicusbed.423376
AMA KESKİN U . GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 173-191.
Vancouver KESKİN U . GÜNERİ İÇOĞLU’NUN ESERLERİNİN TURİZMİN METALAŞTIRILMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 191-173.