Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 97 - 104 2018-10-25

SEĞİR-NÂMELER VE LATİF’İN SEĞİR-NÂMESİ

Müzahir KILIÇ [1]

61 209

İnsanlık tarihine bakıldığında geleceğe ait olayları tahmin etme merakı onları birtakım yollara itmiştir. Bilgi edinme yollarından geleceğe ait kesin bir bilgi mümkün değildir. Gaib bilgisi ancak Allah’a aittir. Ancak yine de geleceğe dair birtakım işaretlerle; fal, istidrac, seğirme ve tecrübevi yollara başvurulmuştur. Özellikle İslam dinin bu tür yaklaşımları reddetmesine rağmen seğirme olayını bir işaret kabul ederek geleceğe ait tahminlerde bulunmak kültürümüzde bir alan oluşturmuştur. Türk tarihine bakıldığında Göktürk harfleriyle yazılmış bir Irk Bitig adlı fal kitabına rastlanmaktadır. Seğirnâ-meler Zülkarneyn ve Danyal’a nisbet edilmektedir. Bu konuda ilk edebi çalışmalar 1960 yıllarına dayanmaktadır.

İnsan vücudu ve azalarının hareketleri, seğirmesi kişinin geleceğiyle ilgi kurulmuş, bu seğirmeler o kişinin sağlık başta olmak üzere gelecekteki durumlarıyla ilgili bazı tahminlerin yapılmasına sebep olmuştur. İnsan vücudunun ve uzuvlarının şekli özellikleri “kıyafetnâme” adıyla bilinen bir ilmin konusu olurken; kaş, göz ve diğer organların bir bölümünün seğirmesi “seğir-nâme”lerin konusunu oluşturmuştur. Gün içerisinde damarlarımızın alışılagelmişin dışında hızlı bir şekilde attığını hissederiz. Bu durum kalbin o noktaya kanı pompalamasından kaynaklanır. Bedensel olarak normal sayılabilecek bu hareketler ruhsal olarak ileriye yönelik kişinin dünyasında bazı olayların işareti olarak kabul edilir.

Yazmalarla ilgili araştırmamızda 34 seğir-nâme kaydına rastlanmıştır. Bu çalışmamızda, Latif adlı şairin yazma bir nüshasını tanıtılacaktır. Nesir halinde 30 satır ve iki sahifeden oluşan eserin kaydı şöyledir:  Segîr-nâme  06 Mil Yz A 202/2  197x131 mm.   20b-21a   

seğirme, seğir-nâme, organ isimleri, iḫtilāc-nāme
  • 1. DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, s.5012. Marifetnâme, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. Sadeleştiren Turgut ULUSOY, s.163- , İstanbul, 19793. MERT Abdullah, Bir Seğirnâme Nüshası, TÜRÜK Uluslararası, Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2016 Yıl:4, Sayı:7 Sayfa:220-232 4.
  • Daşdemir Özkan., "İngiltere Kütüphanelerinde Kayıtlı Dört Seğirname Üzerine", Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Aralık 2016/11: 19-46 vol.5, pp.19-46, 2016 5.
  • Seğir-nâme, Latif, 06 Mil Yz A 202/2, 20b-21a 6.
  • SERTKAYA, Ayşe Gül, Bilinmeyen Bir Seğir-Nâme Yazması, 28 Sh.7.
  • SÜER, Fatih Ramazan, Cumhuriyet Ü. Sos. Bil. Ens. Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, El-mek: ramazansuer_58@hotmail.com8.
  • SÜMBÜLLÜ Yusuf Ziya, Seğirnâme, Fenomen Yayıncılık, 20109.
  • SÜMBÜLLÜ, Yusuf Ziya, GÖZÜTOK, Mehmet Akif, Gaybî Bir İlim Şubesi Olarak İhtilâç-Nâmeler Ve Mevlânâ Sevâdî’nin Manzum İhtilâç-Nâmesi, 105-13110.
  • SÜMBÜLLÜ, Yusuf Ziya, Seğir-Nâme Ve Seğirmek Manaları Üzerine Bir İnceleme, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 32 Erzurum 2007, 53-6911.
  • YASTI, Mehmet (2015), “Yeni Bir Seğir - Nâme Yazması Üzerine”, Türkiyat Mecmuası, C. 25/Bahar, s. 273-311.
Primary Language tr
Journal Section MAKALELER
Authors

Author: Müzahir KILIÇ (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @book review { aicusbed450329, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {97 - 104}, doi = {10.31463/aicusbed.450329}, title = {SEĞİR-NÂMELER VE LATİF’İN SEĞİR-NÂMESİ}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Müzahir} }
APA KILIÇ, M . (2018). SEĞİR-NÂMELER VE LATİF’İN SEĞİR-NÂMESİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 97-104. DOI: 10.31463/aicusbed.450329
MLA KILIÇ, M . "SEĞİR-NÂMELER VE LATİF’İN SEĞİR-NÂMESİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 97-104 <http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/39944/450329>
Chicago KILIÇ, M . "SEĞİR-NÂMELER VE LATİF’İN SEĞİR-NÂMESİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 97-104
RIS TY - JOUR T1 - SEĞİR-NÂMELER VE LATİF’İN SEĞİR-NÂMESİ AU - Müzahir KILIÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.450329 DO - 10.31463/aicusbed.450329 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 104 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.450329 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.450329 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SEĞİR-NÂMELER VE LATİF’İN SEĞİR-NÂMESİ %A Müzahir KILIÇ %T SEĞİR-NÂMELER VE LATİF’İN SEĞİR-NÂMESİ %D 2018 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31463/aicusbed.450329 %U 10.31463/aicusbed.450329
ISNAD KILIÇ, Müzahir . "SEĞİR-NÂMELER VE LATİF’İN SEĞİR-NÂMESİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (October 2018): 97-104. https://doi.org/10.31463/aicusbed.450329