Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 70 - 83 2018-11-01

Van Gölü Havzası Endemik Bitkileri
Endemic Plants of Lake Van Basin

Nasip DEMİRKUŞ [1] , Mehmet KOYUNCU [2] , Mesut GÜL [3]

113 371

Bu çalışma 1994-2002 yılları arasında Van Gölü havzasından toplanan endemik bitkiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, yirmi üç tanesi sadece Van Gölü havzasında yetişen, 98  endemik takson belirlenmiştir. Bölgeden daha önceden rapor edilen taksonların da dahil edilmesiyle, 34 familya ve 117 cins içinde yer alan 259 endemik taksondan oluşan bir liste oluşturulmuştur. Listelenen 259 taksondan 23 tanesi sadece Van Gölü Havzasına özgüdür. VANF Herbaryumu’nda 249 endemik takson vardır. Bunlardan 98 tanesi yazarlar tarafından toplanmıtır. Kalan 152  endemik takson ise diğer araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. On endemik takson da literatürden kaydedilmiştir. Türkiye Florasındaki özelliklere ek olarak, dokuz endemik taksonun yeni özellikleri ve varyasyonları belirlenmiştir. Doksan sekiz endemik taksona ait 612 görüntü ve 200 resim camlı tarayıcıdan taranarak bilgisayar ortamına aktrılmıştır. Bütün görüntüler VANF Herbaryum’unun bir parçası da olan web sayfasına, Van Gölü Havzası'nın Sanal Herbaryumu, yüklenmiştir.

This study was carried out on endemic plants collected from the Lake Van basin between 1994 and 2002. As a result, 98 endemic taxa, 23 of which grow only in the Lake Van basin, were determined. Including the endemic taxa reported before from the region, a list of 259 endemic taxa belonging to 34 families and 117 genera were compiled. Twenty-three of 259 taxa listed, are unique to the Lake Van Basin. There are 249 endemic taxa in the VANF Herbarium. The authors collected 98 of them. The other 151 endemic taxa were determined by other researchers. Ten endemic taxa were recorded from the literature. In addition to the features in the Flora of Turkey, new features and variations of nine endemic taxa identified. Total 612 images and 200 pictures belonging to 98 endemic taxa scanned and transferred to computer. All images were uploaded to the web page, Virtual Herbarium of the Lake Van Basin, which is also a part of VANF Herbarium.
 • Akan H, Fırat M, Ekici M (2008). Astragalus bahcesarayensis (Leguminosae-Papilionoideae), a new species of section Alopecuroidei DC. from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society156: 439-444.
 • Atalay İ (1999). Türkiye Coğrafyası. İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi.
 • Behçet L (2001). A New Species of Ribes L. (Grossulariaceae) from East Anatolia,Turkey. Turkish Journal of Botany 25: 103-105.
 • Bulut Z, Yılmaz H (2010). The current situation of threatened endemic flora in Turkey: Kemaliye (Erzincan) Case. Pakistan Journal of Botany 42(2): 711-719.
 • Çiftçi Y, Işık MA, Alkevli T, Yeşilova Ç (2008). Van Gölü Havzasının çevre jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 32(2): 45-77.
 • Davis PH (1965-1982). Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol: I-IX, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH, Tan K, Mill RR (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (suppl. 1). Vol. 11. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Degens ET, Wong HK, Kempe S, Kurtman F (1984). A geological study of lake van, Eastern Turkey. Geologische Rundschau 73(2): 701-734.
 • Dirmenci T, Yıldız B., Hedge IC, Fırat M (2010). Lophanthus (Lamiaceae) in Turkey: a new generic record and a new species, Turk J Bot 34:123-129.
 • Doğan B, Behçet L, Duran A, Avlamaz D (2015). Psephellus vanensis (Asteraceae),a new species from east Turkey. PhytoKeys 48: 11-19.
 • Doğan M, Akaydın G (2004). Three new species with two flowered spikelets in Acantholimon (Plumbaginaceae) from East Anatolia, Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society 144: 497–505.
 • Eker İ, Babaç TM (2010). Tulipa koyuncui Eker & Babac¸ sp. nov. (Liliaceae) from east Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 28: 324-328.
 • Ekim T (2005). Bitkiler, Tohumlu Bitkiler, Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı. Ekim, T, M. Koyuncu, M. Vural, H. Duman, Z. Aytaç and N. Adıgüzel. 2000. Red Data Book of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta). Turkish Association for the Conservation of Nature & Van Centennial University, ISBN: 975-93611-0-8, Ankara: Barışcan Ofset. Erik S ve Tarıkahya B. (2004). Türkiye florası üzerine. Kebikeç İnsan Kaynakları Araştırmaları Dergisi 17:139-163. Fırat M (2017a). Allium hoshabicum a new species of A. sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Van (Turkey). Phytotaxa 312(1): 129-134. Fırat M (2017b). Verbascum golawanense (Scrophulariaceae), a new species from Van, Turkey. Phytotaxa 305(1): 21-28.
 • Fırat M, Yıldız K (2016). Silene miksensis (Caryophyllaceae), a new species from eastern Anatolia. Phytotaxa 273(4): 283-292.
 • Gültepe M, Çoşkunçelebi K, Makbul S, Terzioğlu S (2016). Taxonomic notes on Tragopogon, and two newly described taxa from Anatolia. Nordic Journal of Botany 34: 529-537.
 • İlçim A, Behçet L, Mükemre M (2013). Dianthus vanensis (Caryophyllaceae), a new species from Turkey. Turkish Journal of Botany 37: 219-224.
 • Mgm, İllere Ait Mevsim Normalleri (2018). https://www.mgm.gov.tr/ [Accessed 15 May 2018].
 • Karabacak O, Behçet L (2009). Draba orientalis (Brassicaceae), a new species from Turkey. Annales Botatici Fennici 46: 447-450.
 • Med Plant Base (2018). http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp/ [Accessed 16 May 2018].
 • Özgökçe F, Tan K, Stevanović V (2005). A new subspecies of Silene acaulis (Caryophyllaceae) from East Anatolia, Turkey. Annales Botatici Fennici 42: 143-149.
 • Özhatay N, Kültür, S ve Aslan, S. (2009). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IV. Turkish Journal of Botany 33:191-226.
 • Pınar SM (2017). Lythrum anatolicum subsp. vanense (Lythraceae): a new subspecies from Eastern Anatolia, Turkey. Acta Biologica Turcica 30(1): 16-19.
 • Sutorý K (2005). A new Species of Cynoglossum (Boraginaceae–Cynoglosseae) from Eastern Turkey. Edinburgh Journal of Botany 61(2&3): 119-126.
 • Şenkul Ç, Kaya S (2017). Türkiye endemic bitkilerinin coğrafi dağılışı. Türk Coğrafya Dergisi 69: 109-120.
 • Tekşen M, Karaman Erkul S (2015). Gagea vanensis, a new species and G. chomutovae, a new record from Southeastern Anatolia, Turkey (Liliaceae). Phytotaxa 188(5): 251-260.
 • The International Plant Names Index (IPNI)http://www.ipni.org/index.html / [Accessed 16. May .2018].
 • The Plant List Version 1.1 (2018). http://www.theplantlist.org/ [Accessed 16 May 2018].
 • Torlak H, Vural M, Aytaç Z (2010) Endemic plants of Turkey. Ministry of Culture and Tourism Central Directorate of Revolving Funds, Ankara: PelinOfset.
 • Turkish Plants Data Service (TÜBİVES) Version 2.0 beta 2018: http://www.tubives.com/ [Accessed 16 May 2018].
 • Vitek E, Yüce E, Ergin C (2014). Gundelia dersim and Gundelia munzuriensis (Compositae), two new species from Turkey, Phytotaxa 161 (2): 130-138.
 • Yıldırım H, Bingöl Ö, Armağan M (2011). Crepis gemicii sp. nov. (Asteraceae) from east Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 29: 14-19.
 • Yıldırırm H (2014). Puschkinia bilgineri(Asparagaceae alt familyaScilloideae): Doğu Anadolu Bölgesi’nden yeni bir Karsümbülü (Puschkinia Adams) türü. Bağbahçe Bilim Dergisi 1(1) : 1-10.
 • Yıldız B, Arabacı T, Dirmenci T, Çelenk S (2011). Cirsium sivasicum sp. nov. and C. peshmenianum sp. nov.(Asteraceae) and their allies from Turkey. Nordic Journal of Botany 29: 26-37.
Primary Language en
Subjects Biology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4195-070X
Author: Nasip DEMİRKUŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Mehmet KOYUNCU

Author: Mesut GÜL

Bibtex @research article { ajb401062, journal = {Anatolian Journal of Botany}, issn = {}, eissn = {2602-2818}, address = {Abdullah KAYA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {70 - 83}, doi = {10.30616/ajb.401062}, title = {Endemic Plants of Lake Van Basin}, key = {cite}, author = {DEMİRKUŞ, Nasip and KOYUNCU, Mehmet and GÜL, Mesut} }
APA DEMİRKUŞ, N , KOYUNCU, M , GÜL, M . (2018). Endemic Plants of Lake Van Basin. Anatolian Journal of Botany, 2 (2), 70-83. DOI: 10.30616/ajb.401062
MLA DEMİRKUŞ, N , KOYUNCU, M , GÜL, M . "Endemic Plants of Lake Van Basin". Anatolian Journal of Botany 2 (2018): 70-83 <http://dergipark.org.tr/ajb/issue/37240/401062>
Chicago DEMİRKUŞ, N , KOYUNCU, M , GÜL, M . "Endemic Plants of Lake Van Basin". Anatolian Journal of Botany 2 (2018): 70-83
RIS TY - JOUR T1 - Endemic Plants of Lake Van Basin AU - Nasip DEMİRKUŞ , Mehmet KOYUNCU , Mesut GÜL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30616/ajb.401062 DO - 10.30616/ajb.401062 T2 - Anatolian Journal of Botany JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 83 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-2818 M3 - doi: 10.30616/ajb.401062 UR - https://doi.org/10.30616/ajb.401062 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anatolian Journal of Botany Endemic Plants of Lake Van Basin %A Nasip DEMİRKUŞ , Mehmet KOYUNCU , Mesut GÜL %T Endemic Plants of Lake Van Basin %D 2018 %J Anatolian Journal of Botany %P -2602-2818 %V 2 %N 2 %R doi: 10.30616/ajb.401062 %U 10.30616/ajb.401062
ISNAD DEMİRKUŞ, Nasip , KOYUNCU, Mehmet , GÜL, Mesut . "Endemic Plants of Lake Van Basin". Anatolian Journal of Botany 2 / 2 (November 2018): 70-83. https://doi.org/10.30616/ajb.401062