Editors

Assoc.Prof.Dr. Ekrem ERDOĞAN

Turkey
eerdogan@sakarya.edu.tr
Subjects: Labor Sociology,Labor Economics and Industrial Relations,Social Science
Institution: Sakarya Üniversitesi
URL: http://www.eerdogan.sakarya.edu.tr

Editorial Board


Prof.Dr. Yılmaz ÖZKAN

Turkey
yozkan@sakarya.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
URL: http://www.yozkan.sakarya.edu.tr/tr

Assoc.Prof.Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR

Turkey
cozdemir@sakarya.edu.tr
Subjects: Labor Economics and Industrial Relations
Institution: SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF POLITICAL SCIENCE, DEPARTMENT OF LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS
URL: http://www.cozdemir.sakarya.edu.tr/tr

Assistant EditorsDr. Lecturer Onur METİN

Turkey
ometin@sakarya.edu.tr
Subjects: Labor Sociology,Labor Economics and Industrial Relations,Social Policy
Institution: Sakarya Üniversitesi, SBF, Çal. Eko. End. İlişkileri

Res.Assist. Abdullah ÖZÇELİK

Turkey
abdullahozcelik@sakarya.edu.tr
Subjects: Politics,Public Administration,Sociology,Social Science
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dr. ABDULKADİR ALTINSOY

Turkey
aaltinsoy@sakarya.edu.tr
Subjects: Social Politics,Labor Economics and Industrial Relations,Regional Development and Globalisation,Social Policy
Institution: SAKARYA UNIVERSITY

Secretariat

Res.Assist. Meryem KAYTAN

Turkey
meryemkaytan@sakarya.edu.tr
Subjects: Labor Sociology,Labor Economics and Industrial Relations
Institution: Sakarya Üniversitesi