Year 2018, Volume 13, Issue 1, Pages 263 - 290 2018-04-30

19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI
Unknown Land Dispute Between Bulgarian Priests and Georgian Nuns at Feriköy at the End of the 19th Century

Oya Şenyurt [1]

127 861

Feriköy, 19. yüzyılın sonlarında İstanbul’un etnik köken ve dinsel farklılığının çok fazla çeşitlilik gösterdiği bir semt olarak tanımlanabilir. Bu dönemde Osmanlı tebaasından Rum ve Ermeni ile Avrupa ülkelerinden gelen yabancıların semtte yaşadığı bilinmekle birlikte, Bulgar ve Gürcülerin varlığı daha az dikkat çekmiştir. Feriköy ve Şişli civarında kamusal yapıları bulunan Ortodoks Bulgarlar ve Katolik Gürcülerin, yönetime ilişkin bir karar sonucunda çatışma içine girmeleri; semt ve kentin tarihine ilişkin bilinmeyen bazı ilginç olaylar dizini ortaya çıkarmıştır. Feriköy’de Katolik Gürcü Kilisesi’nin bitişiğinde yer alan ve bahçe olarak kullanılan bir arsanın okul yapılması amacıyla, Bulgar cemaatine verilmesi hakkında alınan karar; söz konusu iki grubun birbirleriyle zorlu bir mücadelenin içine girmesine sebep olmuştur. Bu makalede, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan bazı belgeler aracılığıyla, Bulgar Ruhban Okulu inşa kararının kent mekânını kullanan kişiler arasında yarattığı çatışma süreci ele alınmış, Ortodoks Bulgar ve Katolik Gürcülerin arasındaki anlaşmazlığın sonucu genel olarak değerlendirilmiştir.  


Feriköy is a district where the ethnic origins and religious differences of Istanbul show a great diversity in the late 19th century. In this period, the presence of Bulgarians and Georgians attracted less attention, albeit with the knowledge that Greeks and Armenians from Ottoman citizens, and foreigners from European countries lived in the neighbourhood. The conflict between Orthodox Bulgarians and Catholic Georgians, who have corporate structures around Feriköy and Şişli, as a result of a decision on governance uncovered some unknown and interesting facts about the city and its history. The decision taken about giving a building plot to the Bulgarian congregation for the construction of a school used as a garden located next to the Catholic Georgian Church in Feriköy; caused the two groups to engage in a tough battle with each other. In this article, through the documents in the Prime Ministry Ottoman Archives, the conflict process between the people who use the urban space of the decision to build the Bulgarian Seminary has been considered, and the result of the disagreement between Orthodox Bulgarian Priests and Catholic Georgian Nuns has generally been evaluated.

  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.) Belgeleri: Sadaret Mühimme Kalemi Evrakı (A.MKT.MHM.), Bâb-ı âlî Evrak Odası (BEO)., Dahiliye İdari Kısım Belgeleri (DH.İD.), Dahiliye Mektubi Kalemi (DH.MKT.), İrade Adliye ve Mezahib (İ.AZN.), Meclis-i Vükela Mazbataları (MV)., Şûrâ-yı Devlet (ŞD.), Yıldız Perakende Evrakı Zabtiye Nezareti Belgeleri (Y. PRK.ZB.), Kitap ve Makaleler Brızitsov, Hristo, İstanbul’dan Mektuplar: Bulgar Gazetecinin Gözüyle 1932’de Şehir, 1. B., Çev.: Hüseyin Mevsim, Kitap Yayınevi, İstanbul 2016. D’allesio, Eugenio Dallegio, İstanbul Gürcüleri, Sinatle Yayınları, İstanbul 2003. _, “Feriköy”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C:3, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı’nın Ortak Yayını, İstanbul, 1994, ss. 293. Giddens, Anthony, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, Yay. Haz.: Cemal Güzel, İstanbul 2008. Göktürk, Hakkı “Feriköy Gençlik Kulübü”, İstanbul Ansiklopedisi, C.: 10, Koçu Yayınları, İstanbul 1971, ss. 5686-5687. Hezarfen, Ahmet “Bulgarlar (Osmanlı Dönemi)”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.: 2, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, ss. 330-331. Kınaylı, Hüsnü “Feriköy Fes Fabrikası”, İstanbul Ansiklopedisi, C.: 10, Koçu Yayınları, İstanbul 1971, ss. 5686. Kostandov, Georgi P., İstanbullu Bulgarlar ve Eski İstanbul: Geçmişten Günümüze Osmanlı Bakiyesi Bulgarlar Üzerine Bir Araştırma 1800-2000, Kreatif, İstanbul 2011. Maçitidze, Elisabed “İstanbul’daki Gürcü Katolik Kilisesi”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiriler IV İstanbul’da Sanat: Mimari, El Sanatı, Resim, Müzik, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2011, ss. 189-196. Pervititch, Jacques, Sigorta Haritalarında İstanbul, Tarih Vakfı, İstanbul, t.y. Sabancalı, Hakkı, “Feriköy Semtine Adını Veren Fransız Levanteni Tüccar Aile: Beş Kuşak Ferry’ler”, Hürriyet İstanbul (Taha Toros Arşivi, earsiv.sehir.edu.tr.), 1999, s. 12. Erişim: 10.10.2017. Şenyurt, Ali, “20. Yüzyıl Başlarında Feriköy’deki Vakıf Arazilerinin Dönüştürülmesi”, Mimarlık ve Yaşam Dergisi, C.: 2, No: 1, 2017, ss. 153-163. _, Şişli Rehberi, Şişli Belediyesi, İstanbul 1987. Veliçkov, Konstantin İstanbul’dan Hatıralar (1870-1890), Çev.: Hüseyin Mevsim, Kitap Yayınevi, İstanbul 2017. İnternet Kaynakları “Evrim Koleji”, http://www.evrim.k12.tr/tr/okulumuzu-taniyin/tarihcemiz/. Erişim: 25.12.2017. İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sanal Arşivi.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Oya Şenyurt (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2018

Bibtex @research article { akademikincelemeler381973, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi (AID)}, issn = {}, eissn = {2602-3016}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {263 - 290}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.381973}, title = {19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI}, key = {cite}, author = {Şenyurt, Oya} }
APA Şenyurt, O . (2018). 19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 13 (1), 263-290. DOI: 10.17550/akademikincelemeler.381973
MLA Şenyurt, O . "19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 263-290 <http://dergipark.org.tr/akademikincelemeler/issue/36801/381973>
Chicago Şenyurt, O . "19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 263-290
RIS TY - JOUR T1 - 19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI AU - Oya Şenyurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.381973 DO - 10.17550/akademikincelemeler.381973 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 290 VL - 13 IS - 1 SN - -2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.381973 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.381973 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Inquiries (AID) 19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI %A Oya Şenyurt %T 19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI %D 2018 %J Akademik İncelemeler Dergisi (AID) %P -2602-3016 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.381973 %U 10.17550/akademikincelemeler.381973
ISNAD Şenyurt, Oya . "19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 / 1 (April 2018): 263-290. https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.381973
AMA Şenyurt O . 19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI. Akademik İncelemeler Dergisi (AID). 2018; 13(1): 263-290.
Vancouver Şenyurt O . 19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI. Akademik İncelemeler Dergisi (AID). 2018; 13(1): 290-263.