Academic Ethics: Theory and Practice
Cover Image
Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Akademide Etik Derneği |

Akademik Etik: Teori ve Uygulama Dergisi çok disiplinli, hakemli ve yılda iki sayı olarak yayımlanan elektronik bir dergidir. Özgün çalışmalar (ampirik ve teorik), kitap incelemeleri ve cevap yazıları yayımlayan dergi, yönetim etiği, araştırma etiği ve eğitim-öğretim süreçlerinde etik konularında yazılan çalışmalara öncelik vermekle birlikte etik konusunda yapılmış her alandan makale yayımlamaktadır. Dergimiz, yükseköğretimde yönetim, araştırma ve öğretim konularının etik boyutuna katkı yaparak yükseköğretimde kalitenin gelişmesine ve iş hayatına yönelik geliştirilen önermelerle de iş hayatının etik açıdan gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.    

Academic Ethics: Theory and Practice

Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Akademide Etik Derneği |
Cover Image

0

0

Akademik Etik: Teori ve Uygulama Dergisi çok disiplinli, hakemli ve yılda iki sayı olarak yayımlanan elektronik bir dergidir. Özgün çalışmalar (ampirik ve teorik), kitap incelemeleri ve cevap yazıları yayımlayan dergi, yönetim etiği, araştırma etiği ve eğitim-öğretim süreçlerinde etik konularında yazılan çalışmalara öncelik vermekle birlikte etik konusunda yapılmış her alandan makale yayımlamaktadır. Dergimiz, yükseköğretimde yönetim, araştırma ve öğretim konularının etik boyutuna katkı yaparak yükseköğretimde kalitenin gelişmesine ve iş hayatına yönelik geliştirilen önermelerle de iş hayatının etik açıdan gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.