Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1308-7525 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Aksaray University | http://dergipark.gov.tr/aksarayiibd

44.815

236.657

Önemli Duyuru

Dergimize makale gönderecek olan yazarların hakem değerlendirme süreçlerinin başlayabilmesi için makale tam metni ile birlikte iThenticate-intihal programından alınmış benzerlik raporunu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler editoryal olarak reddedilir ve bu konudaki sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

Makale gönderecek yazarların makalelerini aşağıdaki linkte yer alan word dosyası formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir. 

http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/12553Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1308-7525 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Aksaray University | http://dergipark.gov.tr/aksarayiibd
Cover Image

44.815

236.657

Önemli Duyuru

Dergimize makale gönderecek olan yazarların hakem değerlendirme süreçlerinin başlayabilmesi için makale tam metni ile birlikte iThenticate-intihal programından alınmış benzerlik raporunu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler editoryal olarak reddedilir ve bu konudaki sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

Makale gönderecek yazarların makalelerini aşağıdaki linkte yer alan word dosyası formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir. 

http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/12553