Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1308-7525 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Aksaray University | http://dergipark.gov.tr/aksarayiibd

Duyuru

Mart 2019'da çıkacak 11. Cilt, 1. Sayımıza makale kabulleri başlamıştır.

Makale gönderecek yazarların makalelerini aşağıdaki linkte yer alan word dosyası formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir. 

http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/12553Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1308-7525 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Aksaray University | http://dergipark.gov.tr/aksarayiibd
Cover Image

39.440

193.473

Duyuru

Mart 2019'da çıkacak 11. Cilt, 1. Sayımıza makale kabulleri başlamıştır.

Makale gönderecek yazarların makalelerini aşağıdaki linkte yer alan word dosyası formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir. 

http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/125532018, vol: 10, issue: 4 Last Issue
Volume 10 - Issue 4 - Dec 2018
 1. Yıkım-Tapu-Dönüşüm Tartışmalarıyla Türkiye’de Enformel Konut Üretimi: Adana Örneği
  Pages 1 - 12
  Çiğdem Aksu Çam, Ezgi Uygur
 2. Yabancıların Türkiye'de Kayıtdışı İstihdamı
  Pages 13 - 20
  Oğuzhan Aslantürk, Yusuf Erdem Tunç
 3. Bütünleşik Kırsal Kalkınma Perspektifinden Troya Milli Parkı Alanının Değerlendirilmesi
  Pages 21 - 28
  Melike Erdoğan, Şermin Atak Çobanoğlu
 4. Mevzuatta Son Dönemlerde Meydana Gelen Gelişmeler Bağlamında Çevresel Açıdan Korunan Alan Yönetiminin Değerlendirilmesi
  Pages 29 - 44
  Bayram Coşkun, Duygu Ak, Çiğdem Pank Yıldırım
 5. Aksaray İli Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
  Pages 45 - 54
  Sema Doğanay, Bülent Eskin
 6. Kentlilerin Kıyı Alanı Düzenlemesine Bakışı: Alaplı Örneği
  Pages 55 - 62
  H.Burçin Henden Şolt
 7. Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Modernleşme Bağlamında Dışa Kapalı Konut Üretimi
  Pages 63 - 76
  Meryem Kartal
 8. Yerel Halk ve Suriyeli Sığınmacılar Arasında Bir Kent: Elazığ Örneği
  Pages 77 - 90
  Duygu Taş, Semiha Sultan Tekkanat
 9. Bir Planlama Sorunsalı Olarak Bölgelerarası Dengesizlik: Türkiye Örneği
  Pages 91 - 106
  Hanife Mermer
 10. Tarih Boyunca Kent Formlarının Biçimlenişi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 107 - 124
  Seda Nur Türkmen, Semiha Sultan Tekkanat
 11. İklim Dostu Şehirlerin Baskın Ekonomik Faaliyet Alanı İle Etkileşimi
  Pages 125 - 140
  Aysel Yücel Işıldar, Yeliz Tüzgen
 12. Tanzimat Sonrası Osmanlı Şehirlerinde Taşrada Yerel Hizmetlerin Yeniden Örgütlenmesi
  Pages 141 - 150
  Arzu Yılmaz Aslantürk
 13. Kentleri Akıllandıran Yollar: Akıllı Kentler Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 151 - 157
  Levent Memiş, Cenay Babaoğlu
 14. KKTC’de Yerel Hizmet Sunumunda Bilişim Teknolojileri
  Pages 158 - 163
  Deniz İşçioğlu, Ersun İşçioğlu