Year 2018, Volume 18, Issue 2, Pages 581 - 591 2018-08-31

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Katılım Değerinin Bulunma Sürecinin İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kısaltılması

Birol Alas [1]

11 28

Şehirlerin yaşanabilir hale getirilmesi için kentsel dönüşüm uygulamaları özellikle büyükşehirler başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde yapılmaktadır. Türkiye’de de, hukuki düzenlemeler yapılarak kentlerin insan yaşamına uygun hale getirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm uygulamaları başlatılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin büyük bölümünün deprem riski altında olması da kentsel dönüşüm projeleri yapılmasına neden olmaktadır. Değerleme çalışmaları, şeffaflık, adil olma, proje süresine etkisi ve proje alanındaki mülk sahiplerinin kabulü açısından kentsel dönüşümün önemli aşamalarından birisidir. Kentsel dönüşüm uygulamalarında katılım değerinin bulunması zaman alan bir çalışma gerektirmektedir.
Bu çalışma, kentsel dönüşüm değerlemesi çalışmalarında geçen sürenin kısaltılmasını sağlamak ve imar uygulaması amaçlı değerlemelerde standartların oluşturulmasına altlık olması amacıyla örnekleme yöntemiyle bulunan bir küme üzerinden yapılacak değerlemelerin istatistik açıdan anlamlı olup olmadığı incelemek üzere planlanmıştır. Amaçlanan sonuca ulaşabilmek için, kentsel dönüşüme giren tüm bağımsız birimlerin (konut, ticaret vb.) değerlemesinin yapıldığı İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sümer mahallesi ana kütle olarak seçilmiştir. Mevcut örnek şartları göz önüne alındığında, değerleme çalışmalarındaki sürenin, konut değerlendirmesinde 1/30 oranında, işyeri değerlendirmesinde ise 1/2 oranında azaltılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
İstanbul, Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Değerleme, Katılım Değeri
 • Açlar, A., ve Çağdaş, V., 2008. Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara. Akdağ, B., ve Sümbüloğlu, K., 2010. Önemlilik Testleri. Hatiboğlu, Ankara. ISBN:978-975- 8322-36-7.
 • Alas, B., 2017. Toplu Konutlarda Şerefiye Düzeltmelerinin Regresyon Analizi İle İncelenmesi. Kent Akademisi, Cilt:10, Sayı:4, 396-412.
 • Büyükduman, A., 2014. Bir Kent Efsanesi: Konut Balonu. Scala Yayıncılık. Choy, L.H.T., Mak, S.W.K. and Ho, W.K.O., 2007. Modeling Hong Kong Real Estate Prices. Journal of Housing and Built Environment, 22, 359-368.
 • Conray, S., Norwold, A. and Sandy, J., 2013. The value of a floor: valuing floor level in high-rise condominiums in San Diego. International Journal of Housing Markets and Analysis , Vol. 6 No. 2, 197-208.
 • E. Köktürk ve E. Köktürk, 2015. Taşınmaz Değerlemesi. Seçkin Yayıncılık, Ankara. Sümbüloğlu, V., ve Sümbüloğlu, K., 2005. Örnekleme. Ankara. ISBN: 975- 93883-1-6.
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S., 2007. Using multivariate statistics. 5th ed., Boston: Pearson. ISBN: 0-205-45938-2.
 • T.C. Resmi Gazete, 2005. Belediye Kanunu, RG Sayı: 25874, 13-07-2005.
 • T.C. Resmi Gazete, 2012. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, RG Sayı: 28309,31-05-2012.
 • Ülger, N.E., 2010. Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel Yayıncılık, Ankara. Ülger, N.E., ve Ülger, C., 2009. Değerleme Esaslı İmar Uygulama Yöntemine İlişkin Bir Model, Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, KTÜ., Trabzon.
 • Ülger, N.E., ve Ülger, C., 2014. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Süreci, 2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu: Arazi Yönetimi HKMO Sempozyumu, Antalya.
 • Wong, S.K., Chau, K.W., Yau, Y. And Cheuna, A.K.C., 2011. Property price gradients: the vertical dimensio.. J Hous and the Built Environ, 26, 33-45.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Birol Alas

Bibtex @research article { akufemubid541305, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {581 - 591}, doi = {}, title = {Kentsel Dönüşüm Projelerinde Katılım Değerinin Bulunma Sürecinin İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kısaltılması}, key = {cite}, author = {Alas, Birol} }
APA Alas, B . (2018). Kentsel Dönüşüm Projelerinde Katılım Değerinin Bulunma Sürecinin İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kısaltılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (2), 581-591. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43970/541305
MLA Alas, B . "Kentsel Dönüşüm Projelerinde Katılım Değerinin Bulunma Sürecinin İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kısaltılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 581-591 <http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43970/541305>
Chicago Alas, B . "Kentsel Dönüşüm Projelerinde Katılım Değerinin Bulunma Sürecinin İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kısaltılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 581-591
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Dönüşüm Projelerinde Katılım Değerinin Bulunma Sürecinin İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kısaltılması AU - Birol Alas Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 581 EP - 591 VL - 18 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Kentsel Dönüşüm Projelerinde Katılım Değerinin Bulunma Sürecinin İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kısaltılması %A Birol Alas %T Kentsel Dönüşüm Projelerinde Katılım Değerinin Bulunma Sürecinin İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kısaltılması %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Alas, Birol . "Kentsel Dönüşüm Projelerinde Katılım Değerinin Bulunma Sürecinin İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kısaltılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 / 2 (August 2018): 581-591.