Year 2018, Volume 18, Issue 3, Pages 1181 - 1189 2018-12-30

Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Nevbahar Sabbağ [1] , Osman Uyanık [2]

10 35

Bu çalışmada suya doygun betonların statik ve dinamik elastik parametrelerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla mukavemetleri farklı olan 9 beton tasarımı hazırlanarak çalışmalar yürütülmüştür. Her tasarım için 150mm ebatlarındaki küp numuneler donatısız ve içerisinde bir adet 10, 14 veya 20mm çapında donatı bulunduracak şekilde toplam 108 adet beton numunesi hazırlanarak su kürüne tabi tutulmuştur. Numunelerin belirli zamanlarda doygun kuru yüzey durumundaki ağırlık ve hacimleri,Ultrasonik P ve S dalga seyahat zaman ölçümleri ve tek eksenli basınç dayanım deneyi yapılmıştır. P ve S dalga hızları ve elastisite teorisinden yararlanarak dinamik elastik modüller ve tek eksenli basınç dayanım değerine bağlı statik elastik modüller hesaplanmıştır. Ayrıca sismik hız oranı ve Poisson oranı da belirlenmiştir. Yapılan bu çalışma ile suya doygun betonların dinamik ve statik elastik modülleriarasında ilişki katsayısı (R) 0.90’ın üzerinde deneysel ilişkiler elde edilmiştir. Ayrıca suya doygun betonlarda sismik hız oranına göre suya doygunluk alt sınır değeri 1.8olarakbelirlenmiştir.
Suya doygun beton, Donatı, Ultrasonik P ve S dalga hızları, Elastik modüller, Sismik hız oranı, Poisson oranı
 • Akça A., 1991. Beton Mukavemetinin Belirlenmesinde Kullanılan Karotların Mukavemetine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 114.
 • Bahadır M., 1984. Beton Mukavemetinin Karotlar Yardımıyla Saptanması, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Doğangün A., 2002. Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., İstanbul.
 • Ersoy U.,Özcebe, G., 2001. Betonarme: Temel İlkeler TS-500-2000 ve Türk Deprem Yönetmeliğine (1998) Göre Hesap, Genişletilmiş Yeni Baskı, Evrim Yayınevi.
 • Jenkins R.S., 1985. NonDestructiveTesting: an Evaluation Tool, Concrete International: Design and Construction, 7(2): 22-26.
 • Keiller A.P., 1985. AssessingTheStrength of The in SituConcrete, Concrete International: Design and Construction, 7(2): 15-21.
 • Kumar, M., 1986. ConcreteStructurePropertiesandMaterials, EnglewoodCliffs, New Jersey.
 • McCormac J.C., Nelson, J.K., 2005. Design of ReinforcedConcrete: 6th Edition, Wiley.
 • Mehta P.K., 1986. Concrete, Prentice-HallInc., USA.
 • Sabbağ N., 2016. Beton Kalitesinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Isparta, 172.
 • Sabbağ N., Uyanık O., 2016. Time-DependentChange of SeismicVelocities on Low-StrengthConcrete. The Online Journal of ScienceandTechnology (TOJSAT), 6(4), 49-57.
 • Sabbağ N., Uyanık O., 2017. Prediction of reinforcedconcretestrengthbyultrasonicvelocities, Journal of AppliedGeophysics141, 13–23.
 • Swamy R.N., 1984. AliamahAssessment of in SituConcreteStrengthbyVariousNon-DestructiveTests, NonDestructiveTesting International, 17(3): 139-146.
 • Telford W.M.,Geldart, L.P., Scheriff, R.E., 1993. AppliedGeophysics, Cambridge UniversityPress, London, 225.
 • Tikalsky P.J., 2006. Overview of Non-DestructiveTesting (NDT) Methods of Materials Evaluation, NSF/RILEM Workshop, 10-14 July 2006, Prague, CzechRepublic.
 • Topçu İ.B., Uğurlu, A., 2007. ElasticityTheory of ConcreteandPrediction of Static E-ModulusforDam Concrete Using CompositeModels, Digest 2007, 1115-1127.
 • TS 500, 2000. Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • TS EN 12390-2, 2010. Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanım Deneylerinde
 • Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Kürlenmesi, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • TS EN 12390‐3, 2010. Beton‐ Sertleşmiş Beton Deneyleri‐ Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • Uyanık O., 2012. Sismik Hızlardan Beton Dayanımının Belirlenmesi, Jeofizik Bülteni,23, 25-30.
 • Uyanık O., Tezcan S., 2012. Beton Dayanımının Ultrasonik Yöntemle Tayini,Jeofizik Bülteni, 23(70): 41-45.
 • Uyanık O.,Çatlıoğlu B., Uyanık NA., Öncü Z., Sabbağ N., 2012a. Kentsel Dönüşüm Projelerinde Betonarme Yapıların Beton Kalitesinin Sismik Ultrasonik Hızlardan Belirlenmesi,1.Yerbilimleri Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
 • Uyanık O.,Çatlıoğlu B., Sabbağ N., Öncü Z., Uyanık NA., 2012b. Kayaçların Fiziksel Özellikleri İle Sismik Ultrasonik Hızlar Arasındaki İlişkilendirmeler, 1. Yerbilimleri Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
 • Uyanık O.,Sabbağ N., Çatlıoğlu B., Uyanık NA., Öncü Z., 2012c. Sismik Ultrasonik Hızlardan Kayaçların Kırıklılık Ve Fissür İndekslerinin Belirlenmesi,1. Yerbilimleri Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
 • Uyanık O., Şenli G., Çatlıoğlu B., 2013. Binaların Beton Kalitesinin Tahribatsız Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi, SDÜ Uluslararası Teknoloji Bilimler Dergisi,5(2): 156-165.
 • Uyanık O., 2014. Klasik ve Jeofizik Yöntemlerle Yapı İncelemeleri (Yapı Jeofiziği), TMMOB Jeofizik Mühendislieri Odası, ISBN:978-605-01-0643-5, JFMO Eğitim Yayınları No:19. 80.
 • Uyanık O.,Sabbağ N., 2016a. Beton kalitesinin Jeofizik yöntemlerle belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonu (ÖYP), Doktora projesi/proje no: ÖYP05277-DR-14, Isparta, Türkiye. Uyanık O.,Sabbağ N., 2016b. Comparison of StaticandDynamicElasticModules of DifferentStrengthConcretes, EGU General Assembly 2016, GeophysicalResearchAbstracts, 18, 7077-1.
 • Yılmaz A.O., Arıoğlu N., Arıoğlu E., 2006. Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonlarda Elastik Modül/Basınç Dayanımı Oranının Araştırılması, Beton Prefabrikasyon Dergisi, 77-78.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nevbahar Sabbağ

Author: Osman Uyanık

Bibtex @research article { akufemubid544753, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {1181 - 1189}, doi = {}, title = {Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Sabbağ, Nevbahar and Uyanık, Osman} }
APA Sabbağ, N , Uyanık, O . (2018). Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (3), 1181-1189. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/44157/544753
MLA Sabbağ, N , Uyanık, O . "Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 1181-1189 <http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/44157/544753>
Chicago Sabbağ, N , Uyanık, O . "Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 1181-1189
RIS TY - JOUR T1 - Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması AU - Nevbahar Sabbağ , Osman Uyanık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1181 EP - 1189 VL - 18 IS - 3 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması %A Nevbahar Sabbağ , Osman Uyanık %T Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD Sabbağ, Nevbahar , Uyanık, Osman . "Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 / 3 (December 2019): 1181-1189.