Accepted Submissions

  • PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
    FUNDA YAZAR, Hatice ÖZUTKU Jul 1, 2019
  • FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ İLE SİGORTALI OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
    Feride Hayırsever Baştürk Jul 9, 2019