Year 2008, Volume 10, Issue 1, Pages 299 - 326 2008-06-01

TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ
TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ

Hakanl ACAROĞLU [1] , [2] , Erol KUTLU [3]

310 673

Bu çalışmada, ülke kalkınmasında önemli belirleyicilerden olan beşeri sermayenin, bölgeler bazında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme, beşeri sermayenin o ülkenin bölgelerinin fert başına düşen üretimi içinde yer alan miktarın ölçülmesiyle sağlanabilmiştir. Böylece, tarihsel süreçte önemi vurgulanan beşeri sermayenin günümüz koşullarında kalkınmaya olan etkisi ve bunun bir ülke için taşıdığı önem ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma boyunca yapılan analizlerde, TİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’den 2003 Hane Halkı Gelir ve Tüketim Anketince elde edilen ve Türkiye bölgeleri bazında yaş ve eğitim sınıflandırılmasına göre ücret-maaş gelirlerini içeren veri grubundan yararlanılmıştır. Bu veri grubundan yararlanma esnasında özetle, seçilen bir üretim fonksiyonu ile Türkiye bölgelerine ait gayri safi milli hâsıla cinsinden ele alınan üretim düzeyleri, üretim faktörlerince bileşenlerine ayrılmaktadır. Sonrasında üretimin içinde beşeri sermayenin katkısı, Krueger (1968) tarafından önerilen üretimin karşılaştırılması esasına dayalı bir eşitsizlik denklemince hesap edilmektedir.
Bu çalışmada, ülke kalkınmasında önemli belirleyicilerden olan beşeri sermayenin, bölgeler bazında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme, beşeri sermayenin o ülkenin bölgelerinin fert başına düşen üretimi içinde yer alan miktarın ölçülmesiyle sağlanabilmiştir. Böylece, tarihsel süreçte önemi vurgulanan beşeri sermayenin günümüz koşullarında kalkınmaya olan etkisi ve bunun bir ülke için taşıdığı önem ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma boyunca yapılan analizlerde, TİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’den 2003 Hane Halkı Gelir ve Tüketim Anketince elde edilen ve Türkiye bölgeleri bazında yaş ve eğitim sınıflandırılmasına göre ücret-maaş gelirlerini içeren veri grubundan yararlanılmıştır. Bu veri grubundan yararlanma esnasında özetle, seçilen bir üretim fonksiyonu ile Türkiye bölgelerine ait gayri safi milli hâsıla cinsinden ele alınan üretim düzeyleri, üretim faktörlerince bileşenlerine ayrılmaktadır. Sonrasında üretimin içinde beşeri sermayenin katkısı, Krueger (1968) tarafından önerilen üretimin karşılaştırılması esasına dayalı bir eşitsizlik denklemince hesap edilmektedir.
Beşeri sermaye, Kalkınma, Üretim
  • BHATTA, SAURAV DEV, LOBO, JOSE, (2000) “Human capital and per capita product: A comparison of US states” Regional Science, s.393-411. GENCER, E. A., (2002) “Büyüme Modellerinin Değerlendirmesi ve Türkiye’ye Uygulaması” Doktora Tezi, İstanbul.
  • KENDRİCK, J. W. (1976), “The Formation and Stocks of Total Capital” New York: Columbia University for NBER.
  • KRUEGER, ANNE, O., (1968), “Factor Endowments and Per Capita Income Differences among Countries” The Economic Journal, Vol. 78, No.311, s. 641-659.
  • MANKİW, N. G., ROMER, D., WEİL, N., D., (1992), “A Contribution To The Empirics of Economic Growth” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No.2, s. 407-437.
  • PSACHAROPOULOS, G. (1994), “Returns to investment in education: A global update” World Development, Volume 22, Issue 9, s. 1325-1343.
  • TUNÇ, MEHTAP, (1997), “Kalkınmada İnsan Sermayesi Yaklaşımları ve Türkiye’de İnsan Sermayesi Boyutunun Analizi” Doktora Tezi, İzmir.
  • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TİK), (2003) “Eğitim Durumuna Göre Fert Sayısı ve Yıllık Toplam Kullanılabilir Gelirler”.
  • SALVATORE, D. (1985), “Mikroekonomik Teori” (Çev: T. İşgüden). Schaum’s Outline Series Theory and Problems, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hakanl ACAROĞLU
Institution: ?

Author:

Author: Erol KUTLU
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Bibtex @ { akuiibfd20434, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, eissn = {2651-4117}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2008}, volume = {10}, pages = {299 - 326}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ}, key = {cite}, author = {, and KUTLU, Erol} }
APA ACAROĞLU, H , , , KUTLU, E . (2008). TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1), 299-326. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akuiibfd/issue/1629/20434
MLA ACAROĞLU, H , , , KUTLU, E . "TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2008): 299-326 <http://dergipark.org.tr/akuiibfd/issue/1629/20434>
Chicago ACAROĞLU, H , , , KUTLU, E . "TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2008): 299-326
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ AU - Hakanl ACAROĞLU , , Erol KUTLU Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 326 VL - 10 IS - 1 SN - 1302-1966-2651-4117 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ %A Hakanl ACAROĞLU , , Erol KUTLU %T TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ %D 2008 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966-2651-4117 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD ACAROĞLU, Hakanl , , , KUTLU, Erol . "TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 1 (June 2008): 299-326.