Year 2010, Volume 3, Issue 2, Pages 13 - 26 2010-12-01

7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri
Peer Bullying of 7-14 Year Old Children and Their Proffers of Solution

Gülümser Gültekin Akduman [1]

171 1474

Bu çalışma; yedi- on dört yaş grubundaki çocukların akran istismarına uğrama durumlarını ve bu problem konusunda çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya yüz kırk altı çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Genel Bilgi Formu ve Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği, verilerin değerlendirilmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi ve iki grup ortalaması kıyas testi (T Testi) kullanılmıştır. Gruplar arasında farklılığın anlamlı çıkması durumunda, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Scheffe Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların yaş, cinsiyet, kardeş sayısı ve aile durumlarının akran istismarına ait bazı boyutlardan alınan puanlarda anlamlı (p < 0.01, p < 0.05) farklılığa neden olduğu bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir. Akran istismarını önlemek için okullarda önleme programları oluşturulmalı, bu programlar sınıf düzeyinde ve okul genelinde önleyici uygulamalar olarak iki ayrı düzeyde ele alınmalı, öğretmenler akran istismarı konusunun her boyutunu sınıf içinde ele almalı ve tartışmalıdır.
This study aimed to compare the level of peer bullying in children between the ages of seven to fourteen and to determine children proffers of solution on the problem. The study sample included one hundred and forty six children . General Information Questionnaire and Peer Bullying Scala was used in the study. One Way Variance Analysis, Independent Samples T -Test were used as statistical methods. When the difference between groups proves to be expressive, Scheffe Test has been used for determining from which group the difference is stemming from. The findings of this study indicated that in some dimensions peer bullying scores vary depending on the age and gender of the child, number of siblings in the family and family type (p < 0.01, p < 0.05). Proposals for solution have been suggested in accordance with the results obtained in the study. To prevent peer bullying preventing programs must be developed in school. While this programs are preparing in general school and must be considered. The teachers should explain and debate with all dimensions of peer bullying in classroom to students.
Other ID JA36GM47FR
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülümser Gültekin Akduman

Dates

Publication Date: December 1, 2010

Bibtex @ { akukeg313976, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {13 - 26}, doi = {}, title = {7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Gültekin Akduman, Gülümser} }
APA Gültekin Akduman, G . (2010). 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (2), 13-26. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29341/313976
MLA Gültekin Akduman, G . "7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 13-26 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29341/313976>
Chicago Gültekin Akduman, G . "7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 13-26
RIS TY - JOUR T1 - 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri AU - Gülümser Gültekin Akduman Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 26 VL - 3 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri %A Gülümser Gültekin Akduman %T 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri %D 2010 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Gültekin Akduman, Gülümser . "7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 / 2 (December 2010): 13-26.
AMA Gültekin Akduman G . 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2010; 3(2): 13-26.
Vancouver Gültekin Akduman G . 7-14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2010; 3(2): 26-13.