Year 2010, Volume 3, Issue 2, Pages 27 - 36 2010-12-01

Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Analysis of Biology Students’ Studying Habits in Science and Education Faculties in Terms of Different Variables

Aysel Temelli [1] , Murat Kurt [2]

300 449

Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının belirli faktörlere göre belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları Envanteri” Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 321 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler, aritmetik ortalama, standart sapması ve t değerleri ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları arasında cinsiyet ve sınıf düzeyine göre isteklendirme, ders öncesi ve sonrası hazırlık, çalışma yöntemleri ve toplam alt boyutlarında anlamlı bir farklılaşma belirlenmiştir. Fakülte düzeyinde ise ders öncesi ve sonrası hazırlık, zaman yönetimi becerileri ve toplamda anlamlı bir farklılaşma belirlenirken, diğer boyutlarda anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Ayrıca öğretim şekline göre de öğrencilerinin görüşleri arasında tüm boyutlarda bir farklılık belirlenmemiştir. Bulgularımız ve literatür bilgilerinin ışığında, öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarıyla ilgili boyutlar ve alt boyutlar arasında da pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunması olasıdır.
This study was conducted to determine studying habits of students of Kazım Karabekir Education Faculty and Science Faculty Biology Departments, accordding to various factors. “Study habits and Attitudes Inventory” was applied to 321 students from Education Faculty, Department of Biology Teaching and Science Faculty Biology Departments. Obtained data were analyzed for arithmetic mean, standard deviation and t scores. A meaningful differentiation between motivation, pre-and post-lesson preparation, study methods and total sub-dimensions in clusters of sex and grade, was found. In faculty level, however, no difference was found except pre- and post-lesson preparation and time management abilities. Additionally, no differentiation in any dimensions between students of different education forms. In light of our findings and literature, positive directioned meaningful relations are probable, concerning dimensions and sub-dimensions of students’ study habits.
Other ID JA46PG36KF
Journal Section Articles
Authors

Author: Aysel Temelli

Author: Murat Kurt

Dates

Publication Date: December 1, 2010

Bibtex @ { akukeg313977, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {27 - 36}, doi = {}, title = {Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Temelli, Aysel and Kurt, Murat} }
APA Temelli, A , Kurt, M . (2010). Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (2), 27-36. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29341/313977
MLA Temelli, A , Kurt, M . "Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 27-36 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29341/313977>
Chicago Temelli, A , Kurt, M . "Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 27-36
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Aysel Temelli , Murat Kurt Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 36 VL - 3 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Aysel Temelli , Murat Kurt %T Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2010 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Temelli, Aysel , Kurt, Murat . "Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 / 2 (December 2010): 27-36.
AMA Temelli A , Kurt M . Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2010; 3(2): 27-36.
Vancouver Temelli A , Kurt M . Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2010; 3(2): 36-27.