Year 2010, Volume 3, Issue 2, Pages 100 - 117 2010-12-01

İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri
Primary School Seventh Grade Students’ Opinions About the Mathematics Course

Dilek Sezgin Memnun [1] , Recai Akkaya [2]

113 332

Çalışma, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin 2005 yılı ders programına uygun olarak okutulan Matematik dersi hakkındaki görüş ve düşünceleri ile dersten beklentilerini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya, Bursa ili Osmangazi ilçesi Şahin Yılmaz İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören toplam 49yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır ve bu öğrencilerden kendilerine yazılı olarak verilen 3 açık uçlu soruyu cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu aşamada, öğrencilerin sorulara verdikleri açık uçlu cevaplar belli aşamalardan geçirilerek sayılara dökülmüş ve böylece nitel veriler nicelleştirilmiştir. Ardından, nicelleştirilmiş veriler için frekans analizi ve kategorisel analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarında ve matematik dersi hakkındaki düşüncelerinde dersin içeriğinin oldukça etkili olduğu, öğrencilerin çoğunun oyunlarla ve etkinliklerle öğrenmeyi sevdiği belirlenmiştir.
The aim of this current study was to determine the opinions, attitudes and expectations of the seventh grade students regarding the mathematics course. There was a total of 49 7th grade students from the Şahin Yılmaz Elementary School in Bursa involved in this study in which the researchers used a questionnaire including three open-ended questions. The data consisting of the students’ responses were analyzed by using content analysis. The researchers transformed the qualitative data to the quantitative one by using certain procedures. After that the researchers used the categorical and frequency analysis in the analysis of the quantitative data. The study showed that the content of the mathematics course played curial roles in the students’ opinions and attitudes towards mathematics and that the participants liked mathematics teaching with games and activities.
Subjects
Other ID JA83HM58MD
Journal Section Articles
Authors

Author: Dilek Sezgin Memnun

Author: Recai Akkaya

Bibtex @ { akukeg313982, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {100 - 117}, doi = {}, title = {İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri}, key = {cite}, author = {Memnun, Dilek Sezgin and Akkaya, Recai} }
APA Memnun, D , Akkaya, R . (2010). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (2), 100-117. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29341/313982
MLA Memnun, D , Akkaya, R . "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 100-117 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29341/313982>
Chicago Memnun, D , Akkaya, R . "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 100-117
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri AU - Dilek Sezgin Memnun , Recai Akkaya Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 117 VL - 3 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri %A Dilek Sezgin Memnun , Recai Akkaya %T İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri %D 2010 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Memnun, Dilek Sezgin , Akkaya, Recai . "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 / 2 (December 2010): 100-117.