Year 2012, Volume 5, Issue 1, Pages 72 - 89 2012-03-01

Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi
An Investigation of High School Students’ Participation in Extracurricular Activities

Mediha Sarı [1]

157 253

Bu araştırmanın temel amacı, lise öğrencilerinin okullarında düzenlenen ders dışı etkinliklere katılımının incelenmesidir. Araştırmaya, Adana ili merkez ilçelerindeki üç lisede 9, 10 ve 11. sınıf düzeyinde öğrenim gören toplam 309 öğrenci katılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Ders Dışı Etkinliklere Katılım Anketi” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler incelenmiş, ayrıca tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklemler t testi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, öğrencilerin okullarında düzenlenen ders dışı etkinliklere katılım düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama 1.78’dir. Öğrencilerin çok büyük bir bölümü, okulda düzenlenen ders dışı etkinliklere ya hiç katılmadıklarını veya çok nadiren katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılım düzeyleri, sınıf ve başarı düzeyine göre anlamlı bir fark göstermemiş, ancak ders dışı etkinliklere katılım düzeylerinde öğrenim görülen okulun sosyoekonomik durumu, ailenin gelir düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi, cinsiyet ve herhangi bir sosyal kulüpte görev alma bakımından öğrencilerin katılım puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yarısından çoğu, okulda düzenlenen etkinliklerin, gelişimlerine hiçbir katkısının olmadığını belirtmiştir.
The purpose of this study was to investigate high school students’ participation in school-based extracurricular activities. The sample of the study consisted of 309 9-11th graders from three high schools in Adana. Data were collected through the “Extracurricular Activities Participation Questionnaire” and analyzed by means of descriptive statistics, and independent samples t-tests and one-way analyses of variance. Results showed the mean calculated for high school students’ participation in school-based extracurricular activities was 1.78. Most of them reported they rarely or never participate in school-based extracurricular activities. While their participation in school-based extracurricular activities did not significantly differ on their grade level and performance, it significantly differed on some variables. More than half of them reported extracurricular activities in their schools have no contribution to their development of any kind.
Subjects
Other ID JA78HZ34HY
Journal Section Articles
Authors

Author: Mediha Sarı

Bibtex @ { akukeg314022, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {72 - 89}, doi = {}, title = {Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sarı, Mediha} }
APA Sarı, M . (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (1), 72-89. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29344/314022
MLA Sarı, M . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 72-89 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29344/314022>
Chicago Sarı, M . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 72-89
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi AU - Mediha Sarı Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 89 VL - 5 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi %A Mediha Sarı %T Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Sarı, Mediha . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 1 (March 2012): 72-89.