Year 2012, Volume 5, Issue 3, Pages 352 - 368 2012-09-01

Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri
Cultural Leadership Roles of School Principals in High Schools As Effective Schools

Sinan Yörük [1] , Bahar Şahin [2]

118 227

Bu araştırmada, ortaöğretim okullarının etkili okul olmasında okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerini incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada cinsiyet, görev türü ve hizmet yılı değişkenlerinin katılımcılar üzerinde olan etkisi incelenmiştir. Araştırmaya 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezinde bulunan 240 ortaöğretim kurumu öğretmeni ve 48 ortaöğretim kurum idarecisi olmak üzere toplam 288 kişi katılmıştır. Veri toplama amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan 33 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Uygulanan ölçek sonucunda elde edilen veriler, istatistik program kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla faktör ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan güvenirlik çalışmalarına ilişkin bulgular, ölçeğin güvenilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, ortaöğretim kurumlarının etkili okul olmasında okul müdürlerinin kültürel liderlik rolleri ile ilgili görüşlerinde cinsiyet, görev türü ve kıdem değişkenlerinin etkili faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The purpose of this study is to examine cultural leadership roles of school principals in high schools as effective schools. In this study, the effects of of variables, such as gender, professional status, and experience were examined. 240 high school teachers and 48 high school principals working in Afyonkarahisar in the 2010-2011 academic year participated in this study. A survey consisting of 33 items was developed in order to gather the data. The data were analyzed via statistics package program. Factor and reliability analyses were conducted in order to determine the structural validity of the survey utilized in this study. The findings of the reliability study showed that the survey has a reliable structure. According to the results, gender, professional status, and experience have an effective role on the topic.
Other ID JA24GY88SH
Journal Section Articles
Authors

Author: Sinan Yörük

Author: Bahar Şahin

Dates

Publication Date: September 1, 2012

Bibtex @ { akukeg314040, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {352 - 368}, doi = {}, title = {Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri}, key = {cite}, author = {Yörük, Sinan and Şahin, Bahar} }
APA Yörük, S , Şahin, B . (2012). Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (3), 352-368. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29346/314040
MLA Yörük, S , Şahin, B . "Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 352-368 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29346/314040>
Chicago Yörük, S , Şahin, B . "Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 352-368
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri AU - Sinan Yörük , Bahar Şahin Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 352 EP - 368 VL - 5 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri %A Sinan Yörük , Bahar Şahin %T Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Yörük, Sinan , Şahin, Bahar . "Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 3 (September 2012): 352-368.
AMA Yörük S , Şahin B . Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 352-368.
Vancouver Yörük S , Şahin B . Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdülerinin Kültürel Liderlik Rolleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 368-352.