Year 2012, Volume 5, Issue 4, Pages 412 - 432 2012-12-01

İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
A Study on Teachers’ Perceptions of the Effect of the Primary Education Curricula (1st-5th Grades) on the Development of Reflective Thinking in terms of Some Variables

Hilal Kazu [1] , Demet Demiralp [2]

61 153

Bu araştırma, ilköğretim birinci kademe programlarının öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerini geliştirmeye etkisine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel olan çalışmada tarama yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma, Elazığ ilinde görev yapan 644 sınıf öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan 47 maddelik ölçek yoluyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde t-testi, varyans analizi, Scheffe testi, KWH ve MWU teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, ilköğretim programlarının öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerini geliştirmedeki etkisine yönelik öğretmen görüşlerinin genel olarak olumlu yönde olduğu görülmüştür. Çalışmada öğretmenlerin, ilköğretim birinci kademe programlarının öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerini geliştirmedeki etkisine yönelik görüşlere katılma düzeylerinin cinsiyetlerine, mesleki kıdemlerine, okuttukları sınıf düzeyine, sınıflarındaki öğrenci sayısına göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmiştir. Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, öğretmen görüşlerine göre, sınıflardaki öğrenci sayısı fazlalığının sınıf ortamında yansıtıcı düşünmenin geliştirilmesini engellediği bulgusudur. Bu nedenle, dersler daha az sayıda öğrenci içeren sınıflarda yürütülmeli ve ilköğretimin ilk sınıflarından itibaren öğrencilere yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirici etkinlikler yaptırılmalıdır.
This study is conducted to investigate teachers’ perceptions of the effect of the primary education curricula (1st-5th grades) on the development of reflective thinking in terms of some variables. This descriptive study had a survey design. Data were collected through a 47-item scale developed by the researchers from 644 classroom teachers in Elazig, Turkey. Data were analyzed through t tests, ANOVAs, Scheffe tests, Kruskal-Wallis H tests, and Mann-Whitney U tests. Results, in general, showed that teachers’ perceptions of the effect of the primary education curricula (1st-5th grades) on the development of reflective thinking were positive. In the study, it was also investigated whether teachers’ perceptions of the effect of the primary education curricula (1st-5th grades) on the development of reflective thinking do differ on their gender, experience, grade level, and class size. One of the most important results of this study, according to teachers’ perceptions, was class size that hinder the development of reflective thinking in classroom environment. Therefore, courses should be taught in classrooms with fewer students and activities that will develop reflective thinking skills should be done from earlier grade levels of primary education.
Other ID JA64PH24SH
Journal Section Articles
Authors

Author: Hilal Kazu

Author: Demet Demiralp

Dates

Publication Date: December 1, 2012

Bibtex @ { akukeg314044, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {412 - 432}, doi = {}, title = {İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kazu, Hilal and Demiralp, Demet} }
APA Kazu, H , Demiralp, D . (2012). İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (4), 412-432. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29347/314044
MLA Kazu, H , Demiralp, D . "İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 412-432 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29347/314044>
Chicago Kazu, H , Demiralp, D . "İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 412-432
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Hilal Kazu , Demet Demiralp Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 412 EP - 432 VL - 5 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Hilal Kazu , Demet Demiralp %T İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Kazu, Hilal , Demiralp, Demet . "İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 4 (December 2012): 412-432.
AMA Kazu H , Demiralp D . İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(4): 412-432.
Vancouver Kazu H , Demiralp D . İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(4): 432-412.