Year 2012, Volume 5, Issue 4, Pages 484 - 499 2012-12-01

İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
An Investigation of Attitudes of 6-8th Graders Towards Universal Values

Ender Durualp [1] , Enver Durualp [2]

92 134

Araştırmada, ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarına devam eden çocukların evrensel değerlere yönelik tutumlarının belirlenmesi ve bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Çankırı il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının ikinci kademesine devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine rassal olarak 203 kız, 158 erkek olmak üzere toplam 361 öğrenci alınmıştır. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve “Evrensel Değerlere İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H testlerinden ve Cronbach Alpha (Į) güvenirliğinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kızların (p > 0,05), sekizinci sınıfta öğrenim gören, akademik başarısı pekiyi, anne-babası üniversite mezunu ve asgari ücret ve üzeri geliri olan öğrencilerin evrensel değerlere ilişkin tutum puan ortalamalarının yüksek olduğu saptanmıştır (p < 0,05).
This study aims to describe attitudes of 6-8th graders towards universal values and examine the impact of their age, gender, grade level, academic performance, parental level of education, and family income on their attitudes towards universal values. The population consisted of 6-8th graders being taught in primary schools in ÇankÕUÕ, Turkey. The sample consisted of 361 students (203 girls, 158 boys) randomly selected from ÇankÕUÕøsmet ønönü Elementary School located in ÇankÕUÕ which attracts the highest number of students from each level of socioeconomic status. The sociodemographic data of children and their parents were collected through a “General Information Form”, and the data related to attitudes towards universal values were obtained by the “Attitude Towards Universal Values Scale” developed by Demir and Koç (2009). Data were analyzed through Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H tests, and Cronbach Alpha (Į) reliability coefficient. Results showed that girls (p>0.05), 8th graders, academically-talented children, those whose parents are university graduates, and those with a family income of minimum wage or more have more positive attitudes towards universal values (p < 0.05).
Subjects
Other ID JA62TR46AE
Journal Section Articles
Authors

Author: Ender Durualp

Author: Enver Durualp

Bibtex @ { akukeg314048, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {484 - 499}, doi = {}, title = {İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Durualp, Ender and Durualp, Enver} }
APA Durualp, E , Durualp, E . (2012). İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (4), 484-499. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29347/314048
MLA Durualp, E , Durualp, E . "İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 484-499 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29347/314048>
Chicago Durualp, E , Durualp, E . "İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 484-499
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi AU - Ender Durualp , Enver Durualp Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 484 EP - 499 VL - 5 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %A Ender Durualp , Enver Durualp %T İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Durualp, Ender , Durualp, Enver . "İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 4 (December 2012): 484-499.