Year 2013, Volume 6, Issue 2, Pages 242 - 271 2013-06-01

Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri
University Students’ Tendencies Toward and Reasons Behind Dropout

Hüseyin Şimşek [1]

251 357

Üniversite öğrencilerinin okulu bırakma eğilimlerini ve nedenlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada genel olarak yüksek düzeyde (%45) okulu bırakma eğilimi tespit edilmiştir. Bu oran, her iki öğrenciden birinin herhangi bir sebeple en az bir defa okuldan ayrılmak istediğine işaret etmektedir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, üniversite düzeyinde görülen yüksek oranlı okul terki eğiliminin başta kişisel etkenler olmak üzere, aile, arkadaş ve okul etkenlerinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda okulu bırakmaya etki eden kişisel özelliklerin başta cinsiyet olmak üzere, akademik başarı, okula devam sıklığı, okul dışında çalışma, okulda canı sıkılma ve disiplin soruşturması geçirme gibi durumlar olduğu gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencileri okul terkine iten okul faktörleri, başta öğrencilerin okudukları fakülte olmak üzere, fakülteden, yöneticilerden ve öğretim elemanlarından memnuniyet düzeyleri, fakültedeki sosyal etkinliklerden memnuniyet düzeyleri, okudukları fakültede zorlanma zorlanmama durumları ve okudukları fakülteyi isteyerek tercih etme etmeme durumları gibi faktörlerdir. Araştırmada ayrıca, okulu bırakan yakın arkadaşlara sahip olma ile okulu bırakma eğilimi arasında doğrudan bir ilişki bulunmuştur.
In this research conducted to investigate university students’ tendencies toward and reasons behind dropout, it was found that university students had a high level of tendency towards dropout (45%). This indicated that one out of two students wanted to drop out of school at least once for a reason. As a result, their tendencies toward dropout was due to personal factors as well as those related to family, friends, and school. The personal factors affecting tendency toward dropout were gender, academic performance, school attendance, out-of-school work, boredom at school, and discipline penalty. According to the results, the factors related to school were faculty type, level of satisfaction with administrative and teaching staff as well as with social activities, level of difficulty in the department, and willingness to choose faculty. Furthermore, in this study, a positive relationship was found between dropout tendency and possession of close friends who dropped out of school.
Other ID JA47BA57FM
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin Şimşek

Dates

Publication Date: June 1, 2013

Bibtex @ { akukeg314064, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {242 - 271}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri}, key = {cite}, author = {Şimşek, Hüseyin} }
APA Şimşek, H . (2013). Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6 (2), 242-271. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29349/314064
MLA Şimşek, H . "Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 6 (2013): 242-271 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29349/314064>
Chicago Şimşek, H . "Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 6 (2013): 242-271
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri AU - Hüseyin Şimşek Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 242 EP - 271 VL - 6 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri %A Hüseyin Şimşek %T Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri %D 2013 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Şimşek, Hüseyin . "Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 6 / 2 (June 2013): 242-271.
AMA Şimşek H . Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2013; 6(2): 242-271.
Vancouver Şimşek H . Üniversite Öğrencilerinin Okulu Bırakma Eğilimleri ve Nedenleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2013; 6(2): 271-242.