Year 2013, Volume 6, Issue 4, Pages 520 - 534 2013-12-01

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers’ Science Process Skills in Terms of Some Variables

Bülent Aydoğdu [1] , Serkan Buldur [2]

187 317

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç beceri düzeylerini belirlemek, bu becerilerin sınıf düzeyine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğini ve fen başarısı ile ilişkisini incelemektir. Çalışmanın deseni betimsel taramadır. Araştırma verileri, kişisel bilgi formu ve Aydoğdu (2006) tarafından geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Testi aracılığıyla toplanmıştır. Bilimsel Süreç Becerileri Testi, cevaplarının nedenleriyle istendiği, güvenirliği 0.70 olan dokuz maddelik çoktan seçmeli soru ve yedi senaryodan oluşmaktadır. Araştırmaya, sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 143 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen veriler t testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyonu ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılaştığını göstermiştir. Diğer yandan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre bilimsel süreç becerilerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, bu becerilerle fen başarısı arasında orta düzeyde pozitif bir ilişkinin (r=0.38) olduğu tespit edilmiştir.
The purpose of this study is to determine levels of science process skills of pre-service classroom teachers and to examine relationships between their science process skills and science achievement. The study had a descriptive survey design. Data were collected through “Personal Information Form” and “Science Process Skills Test” (SPST) which was developed by Aydoğdu (2006). The SPST consists of nine multiple–choice items with a reliability coefficient of .70, which requires reasoning for responses and seven scenarios. The SPST was administered to 143 pre-service classroom teachers in a public university and data were analyzed by t test, Pearson productmoment correlations, and one way analysis of variance (ANOVA). Results indicated that science process skills of students differed on their grade level, but not on gender. Besides, moderate positive correlation (r=.38) was found between science process skills and science achievement.
Other ID JA49MU87SU
Journal Section Articles
Authors

Author: Bülent Aydoğdu

Author: Serkan Buldur

Dates

Publication Date: December 1, 2013

Bibtex @ { akukeg314079, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {520 - 534}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aydoğdu, Bülent and Buldur, Serkan} }
APA Aydoğdu, B , Buldur, S . (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6 (4), 520-534. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29351/314079
MLA Aydoğdu, B , Buldur, S . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 6 (2013): 520-534 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29351/314079>
Chicago Aydoğdu, B , Buldur, S . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 6 (2013): 520-534
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Bülent Aydoğdu , Serkan Buldur Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 520 EP - 534 VL - 6 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Bülent Aydoğdu , Serkan Buldur %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2013 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Aydoğdu, Bülent , Buldur, Serkan . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 6 / 4 (December 2013): 520-534.
AMA Aydoğdu B , Buldur S . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2013; 6(4): 520-534.
Vancouver Aydoğdu B , Buldur S . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2013; 6(4): 534-520.