Year 2015, Volume 8, Issue 3, Pages 337 - 359 2015-09-01

Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis of the Relationship Between the Organizational Climate and Transformational Leadership Roles of the School Administrators

Ahmet AYIK [1] , Okan DİŞ [2]

165 260

Bu araştırmada, ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmen algılarına göre, örgüt iklimi ile okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Yakutiye ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 258 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Örgütsel İklim Ölçeği” ile “Dönüşümcü Liderlik Anketi” kullanılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde standart sapma, ortalama, Pearson Momentler Çarpım korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile örgüt iklimi arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları, dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki, esin kaynağı olma, bireyselleştirilmiş ilgi boyutlarının örgüt ikliminin destekleyici müdür davranışları boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Örgüt ikliminin emredici müdür davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları boyutları dönüşümcü liderliğin esin kaynağı olma boyutu tarafından yordandığını göstermiştir.
In this research, the correlation between the transformational leadership roles of school administrators and climate of organization according to perceptions of teachers who officiate in primary schools was analyzed. The sample of this research consisted of 258 teachers who officiate in public primary schools in Yakutiye, Erzurum that subordinated to Ministry of Education in 2013-2014 educational years old. As data collection tools in research, ““Organizational Climate Scale’’” and ““Transformational Leadership Survey’’” was used. In this descriptive research ,while analyzing the data was profited from standard deviation ,average, Pearson Product-Moment Correlation and multiple linear regression. Results of research showed that the transformational leadership roles of school administrators and climate of organization has a moderately significant correlation. The results of regression analysis predicted idealized effect, being inspiration and individualized concern sides of transformational leadership and supportive administrator behaviour side of climate of organization positively and meaningfully. School administrators’ imperious behaviours and teachers’ unconcerned behaviours sides of climate of organization predicted being inspiration side of transformational leadership. The results of research was discussed depending on improve climate of organization in schools and transformational leadership behaviours of school administrators.
Other ID JA99YV22KZ
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet AYIK

Author: Okan DİŞ

Bibtex @ { akukeg314137, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2015}, volume = {8}, pages = {337 - 359}, doi = {}, title = {Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AYIK, Ahmet and DİŞ, Okan} }
APA AYIK, A , DİŞ, O . (2015). Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8 (3), 337-359. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29358/314137
MLA AYIK, A , DİŞ, O . "Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 8 (2015): 337-359 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29358/314137>
Chicago AYIK, A , DİŞ, O . "Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 8 (2015): 337-359
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Ahmet AYIK , Okan DİŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 359 VL - 8 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Ahmet AYIK , Okan DİŞ %T Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2015 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD AYIK, Ahmet , DİŞ, Okan . "Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 8 / 3 (September 2015): 337-359.