Year 2008, Volume 1, Issue 2, Pages 76 - 99 2008-12-01

Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri
Mental Health Services at Schools

Ahu Arıcıoğlu [1] , Özlem Tagay [2]

296 984

Okullardaki ruh sağlığı hizmetlerini birincil olarak gerçekleştirmeye çalışan profesyoneller okul psikolojik danışmanlarıdır. Son yıllardaki gelişmeler dikkate alındığında, okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde gelişimsel, çare bulucu ve önleyici hizmetlerin de verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, okullarda ekolojik yaklaşım da göz önünde bulundurularak, okul ruh sağlığı programlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu programların hazırlanma, uygulanma, değerlendirilme ve işbirliği sağlama sürecinde okul psikolojik danışmanlarının temel rolü bulunmaktadır. Okul psikolojik danışmanlarının bütün öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarını ve gelişimlerini değerlendirerek hizmet sunmaları önemlidir. Doğal olarak, bu öğrencilerin içinde davranışsal ve duygusal olarak sorun yaşayan öğrenciler de bulunmaktadır. Bu çalışmada, okullardaki ruh sağlığı hizmetlerine, programlarına ve bu hizmetler içinde okul psikolojik danışmanlarının rollerine ve önemine değinilmiştir.
The professionals who try to basically provide Mental Health Services at school are School Psychological Counselors. Taking the recent developments into consideration, it is also necessary for Psychological Counselling and Guidance Services to provide developmental, remedial and preventive services. In addition to this, paying attention to the ecological approach at schools, the need for Mental Health School Programme has been increasing. School Psychological Counselors play the basic role in the process of preparing, applying, evaluating these programmes and providing cooperation. It is of utmost importance for School Psychological Counselors to be of service to students by evaluating their physical, social, emotional and behavioral needs and developments. Naturally, there are students who have behavioral and emotional problems among these students. In this study, Mental Health Services, Programmes at school, the roles of Psycological Counselors and their importance have been throughly dealt with
Other ID JA94RD22EA
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahu Arıcıoğlu

Author: Özlem Tagay

Dates

Publication Date: December 1, 2008

Bibtex @ { akukeg314326, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2008}, volume = {1}, pages = {76 - 99}, doi = {}, title = {Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri}, key = {cite}, author = {Arıcıoğlu, Ahu and Tagay, Özlem} }
APA Arıcıoğlu, A , Tagay, Ö . (2008). Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1 (2), 76-99. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29373/314326
MLA Arıcıoğlu, A , Tagay, Ö . "Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 (2008): 76-99 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29373/314326>
Chicago Arıcıoğlu, A , Tagay, Ö . "Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 (2008): 76-99
RIS TY - JOUR T1 - Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri AU - Ahu Arıcıoğlu , Özlem Tagay Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 99 VL - 1 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri %A Ahu Arıcıoğlu , Özlem Tagay %T Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri %D 2008 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Arıcıoğlu, Ahu , Tagay, Özlem . "Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 / 2 (December 2008): 76-99.
AMA Arıcıoğlu A , Tagay Ö . Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2008; 1(2): 76-99.
Vancouver Arıcıoğlu A , Tagay Ö . Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2008; 1(2): 99-76.