Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 494 - 510 2019-04-30

Adaptation of Career Goal Feedback Scale to Turkish: Validity and Reliability Study
Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ozan KORKMAZ [1] , Oğuzhan KIRDÖK [2]

43 146

 In this study, it was aimed to adapt the Career Goal Feedback Scale (CGFS) to Turkish. The research was conducted on 1.068 students from two different universities and five different high schools. As a result of confirmatory factor analysis conducted to test the validity of the structure of the scale, it was seen that the original form consisting of six dimensions and 24 items which was adapted to the Turkish was confirmed. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was found to be .88 in the data group of the university students and .85 in the data group of the high school students. Test-retest correlation coefficient of the scale was calculated as .77 in the data group of university students and .73 in the data group high school students. Correlations between the English and Turkish forms of the CGFS were found to be positively and highly correlated. The item-total correlations of the scale were found to vary between .36 and .62 for university students and between .31 and .56 for high school students. In the analyzes made for the concurrent validity of the scale, it was determined that the CGFS had a positive and high correlation with the Career Stress Scale and negative and medium correlation with the General Self-Efficacy Scale. The research findings provide important evidence that the six-factor original structure of the CGFS is validated and can be used as a valid and reliable measurement tool for assessing feedback on career goals.

Bu çalışmada Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeğinin (KHGÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma, iki farklı üniversite ve beş farklı lisede öğrenim gören toplam 1.068 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, Türkçeye uyarlanan ölçeğin altı boyutlu ve 24 maddeden oluşan özgün formunun doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı üniversite öğrencilerine ait veri grubunda .88, lise öğrencilerine ait veri grubunda .85 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test korelasyon katsayısı üniversite öğrencilerine ait veri grubunda .77, lise öğrencilerine ait veri grubunda ise .73 olarak hesaplanmıştır. KHGÖ’nün uygulanan İngilizce ve Türkçe formları arasındaki korelasyonun pozitif ve yüksek düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Ölçeğin madde-toplam korelasyonları üniversite öğrencilerinde .36 ile .62, lise öğrencilerinde ise .31 ile .56 arasında değiştiği bulunmuştur. Ölçeğin uyum geçerliği için yapılan analizlerde KHGÖ’nün Kariyer Stresi Ölçeği ile pozitif ve yüksek düzeyde, Genel Öz-Yeterlik Ölçeği ile negatif ve orta düzeyde ilişkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları, KHGÖ’nün altı faktörlü orijinal yapısının doğrulandığına ve kariyer hedeflerine ilişkin geribildirimleri değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceğine ilişkin önemli kanıtlar sağlamaktadır.

 • Aypay, A. (2010). The Adaptation Study of General Self-Efficacy (GSE) Scale to Turkish. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 11(2), 113–131.
 • Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50, 248-287.
 • Boud, D., & Molloy, E. (2013). Decision-making for feedback. 1bpud, D. ve Molloy, E. (Ed.). Feedback in Higher and Professional Education, London: Routledge, 202-217.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (1. Baskı.). New York: Guilford Pubications, Inc.
 • Butler, D. L., & Winne, P. H. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65, 245-281.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (20. Baskı.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Choi, B. Y., Park, H. R., Nam, S. K., Lee, J., …, & Lee, S. M. (2011). The development and initial psychometric evaluation of the Korean Career Stress Inventory for college students. Career Development Quarterly, 59, 559-572.
 • Creed, P. A., Wamelink, T., & Hu, S. (2015). Antecedents and consequences to perceived career goalprogress discrepancies. Journal of Vocational Behavior, 87, 43-53.
 • Hounsell, D. (2003). Student feedback, learning and development. Slowey, M. ve Watson, D. (Ed.). Higher Education And Lifecourse, UK: McGraw-Hill Education.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure alanysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.
 • Hu, S., Creed, P. A., & Hood, M. (2017). Development and initial validation of a measure to assess career goal feedback. Journal of Psychoeducational Assessment, 35(7), 657-669.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural Equation Modeling wit the Simplis Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.Kelloway, K. E. (1989). Using Lisrel for Structural Equation Modeling: A Researcher’s Guide (Sage.). London.
 • Kerpelman, J. L., & Pitmann, J. F. (2001). The instability of possible selves: Identity processes within late adolescents' close peer relationships. Journal of Adolescence, 24, 491-512.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2. Baskı.). New York: Guilford Pubications, Inc.
 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159–174.
 • Latham, G. P., & Locke, E. A. (1991). Self-regulation through goal setting. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 212-247.
 • Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları (2. Baskı.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özden, K., & Sertel-Berk, Ö. (2017). Kariyer Stresi Ölçeği ’nin ( KSÖ ) Türkçe ’ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin Sınanması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 37(1), 35–51.
 • Raykov, T., & Marcoulides, G. (2008). An Introduction to Applied Multivariate Analysis (1. Baskı.). New York: Taylor & Francis, Ltd.
 • Robinson, J. P., Shaver, P. R., & Wrightsman, L. S. (1991). Criteria for Scale Selection and Evulation in Measure of Personality and Social Psychological Attitudes. San Diego: California Academic Press.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A Beginner’s Guide to Structural Equatşon Modeling (1. Baskı.). NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sharf, R. S. (2017). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması. (F. Bacanlı & K. Öztemel, Ed.) (1. Baskı.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49–74.
 • Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. İçinde J. Weinman, S. Wright ve M. Johnston (Ed.), Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs. UK: NFER-Nelson.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4. Baskı.). MA: Allyn&Bacon, Inc.
 • Vliet, P., & Wulf, G. (2006). Extrinsic feedback for motor learning after stroke: What is the evidence? Disability and Rehabilitation, 28(13–14), 831–840.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0541-200X
Author: Ozan KORKMAZ (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Oğuzhan KIRDÖK
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { akukeg443315, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {494 - 510}, doi = {10.30831/akukeg.443315}, title = {Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Ozan and KIRDÖK, Oğuzhan} }
APA KORKMAZ, O , KIRDÖK, O . (2019). Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (2), 494-510. DOI: 10.30831/akukeg.443315
MLA KORKMAZ, O , KIRDÖK, O . "Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 494-510 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/44396/443315>
Chicago KORKMAZ, O , KIRDÖK, O . "Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 494-510
RIS TY - JOUR T1 - Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Ozan KORKMAZ , Oğuzhan KIRDÖK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.443315 DO - 10.30831/akukeg.443315 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 494 EP - 510 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.443315 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.443315 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Ozan KORKMAZ , Oğuzhan KIRDÖK %T Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.443315 %U 10.30831/akukeg.443315
ISNAD KORKMAZ, Ozan , KIRDÖK, Oğuzhan . "Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 2 (April 2019): 494-510. https://doi.org/10.30831/akukeg.443315
AMA KORKMAZ O , KIRDÖK O . Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 494-510.
Vancouver KORKMAZ O , KIRDÖK O . Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 510-494.