Editörler

Doç. Dr. Elbeyi PELİT (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOÇYİĞİT (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Editör Yardımcıları

  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÖSE  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
  • Arş. Gör. Mehmet YAĞCI  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Selçuk AKÇAY  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal DEMİR  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa GÜLER  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hilmi UÇAN  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakkı YAZICI  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Gürbüz OCAK  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa FİŞNE  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. İrfan MORİNA  

Prof. Dr. Arhur KOZLOWSKI (WSB University/Polonya)

Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Selim KAYA  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Elbeyi PELİT  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Evren GÜÇER (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Zivar Hüseynl BAYLAN

Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe KILINÇ  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üyesi Eyüp Sabri FANİ

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KOÇYİĞİT  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KÖSE  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Cristopher S. LIGHTFOOT

Dr. Reem BAAZA

Dr. Adel M. ZEYADA

Dr. Leyla KERIMOVA

Dergi Sekretaryası

Arş.Gör. Mehmet YAĞCI  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

2015 YILI ÖNCESİ SAYILAR